Беззаперечно, важливим освітнім компонентом у формуванні фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти є практичне навчання. У студентів факультету агротехнологій і екології нашого вишу, які навчаються за ОПП «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем, переддипломна практика цьогоріч тривала упродовж 9 серпня – 1 жовтня. Переддипломну практику магістри-агрономи проходили у низці передових аграрних підприємств і формувань Західного регіону, аграрних лідерах України, таких як агрохолдинг «Континентал Фармерз Груп», компанія «Агропродсервіс»,ТОВ «Захід Агро МХП», ПП «Західний Буг», ТОВ «Агрохім-Партнер» та ін.

Сьогодні можна із впевненістю ствердити, що практична підготовка, пройдена безпосередньо на виробництві, дала студентам-агрономам нові знання із сучасних агротехнологій та особливостей організації процесу вирощування різних сільськогосподарських культур. Студенти згадували жваві дискусії з виробничниками щодо нинішніх технологічних новацій у рослинництві та їх узгодження із теоретичними основами агрономії, засвоєними в університеті.

А згодом, уже на захисті звітів про переддипломну виробничу практику, студенти не тільки ділилися враженнями від побаченого на виробництві, але й змогли доповісти членам авторитетної комісії (у складі в.о. декана П.Д. Завірюхи, професорів В.В. Лихочвора, П.С. Гнатіва, Н.З. Огородник, заступника декана з НМР Г.О. Косилович) про набуті знання у царині сучасних інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур. Магістранти також наочно продемонстрували свої науково-дослідні здобутки з тематики кваліфікаційних дипломних робіт, отримані при проведенні досліджень в умовах виробництва.

Зокрема, студент Дмитро Баранський проходив переддипломну практику у виробничому підрозділі «Західний» ТОВ «Захід Агро МХП». У даному підрозділі в обробітку у Самбірському і Дрогобицькому районах Львівської області знаходиться близько 16 тис. га ріллі, тож магістранту було на чому практикуватись. Побувавши на виробництві, Дмитро вважає, що у час активних змін і трансформацій у світовій аграрній сфері агровиробники повинні шукати шляхи підвищення врожайності та валових зборів рослинницької продукції не за рахунок розширення орних площ, а за рахунок запровадження прогресивних технологій, зокрема сучасних систем точного землеробства та ГІС-систем. З їх допомогою нині вже диференційовано проводять посів та удобрення культур, що дозволяє раціонально використовувати ресурси саме в тих частинах поля, у яких вони найбільш необхідні. На переконання майбутнього агронома, і вченим, і практикам потрібно більше уваги приділяти «здоров’ю» ґрунту, зокрема зупинити деградаційні процеси, оскільки це є нагальною, невідкладною проблемою сьогодення. Окрім цього, практикант акцентував увагу на такій невід’ємній складовій роботи сучасного агронома, як уміння комунікувати з великою кількістю людей та здатність організовувати виробничі процеси.

Майбутній дипломований агроном Тетяна Пельчарська проходила переддипломну практику в одному із блоків відомого агрохолдингу «Континентал Фармерз Груп» у селі Батятичах Кам’янка-Бузького району Львівської області. У вказаному блоці під сільськогосподарське виробництво задіяні великі площі – понад 8 тис. га ріллі. Тетяна вже мала певний виробничий досвід, тому керівництво довірило практикантці працювати на посаді агронома блоку. Узагальнюючи результати проходження переддипломної практики, студентка вважає, що на виробництві найголовніше – правильно організована робота. За спостереженням практикантки, при поганій організації роботи неможливо забезпечити добрі результати навіть за умови залучення до неї кваліфікованих спеціалістів. Магістрантка акцентувала увагу на психологічних аспектах роботи агронома у колективі. На її переконання, саме довіра до фахівців з боку керівництва, розуміння ними персональної відповідальності приводить до злагодженої і згуртованої роботи та її вагомого результату. Не випадково саме такі риси у Тетяни були помічені керівництвом, яке довірило їй відповідальну агрономічну ділянку. Щодо професійної складової, то при захисті звіту Тетяна акцентувала увагу на необхідності ширшого моніторингу малоплідних земель, родючість яких слід підвищувати шляхом масштабного застосування сидерації та інших видів органічних добрив.

Тарас Блятник також вже мав певний виробничий досвід, працюючи на агрономічній посаді у підрозділі ПП «Західний Буг» на Стрийщині. Там само він проходив і переддипломну практику. Тарас узагальнив, що, працюючи у сфері аграрного виробництва агрономом, потрібно проявити насамперед відповідальність та гнучкість і володіти знаннями не тільки класичної агрономії, але й механізації, сучасних комп’ютерних технологій та менеджменту. На його думку, для прийняття виважених і правильних агрономічних рішень потрібно системно дивитись на завдання і виклики, які постають перед сучасним фахівцем аграрного виробництва.

Олександр Козлюк проходив переддипломну практику у Львівському представництві відомого ТОВ «Агрохім-Партнер». При захисті звіту про проходження практики він стверджував, що вдосконалив свої теоретичні знання, які отримав в університеті, й навчився застосовувати їх на практиці. Олександр вважає, що навчився самостійно приймати професійні рішення під час конкретної роботи у виробничих умовах та в колективі. На його думку, потрібно звернути увагу на раціональне використання добрив та засобів захисту рослин і пестициди вносити з урахуванням їх дії не лише на рослини, але й на навколишнє природне середовище.

У переддипломній практиці Назара Кузбита, яку він проходив у ТОВ «Агрополь ЛЛС» (с. Честині Львівського району Львівської області), взаємно поєдналися наукова і практична складові. Назар засвоїв теоретичні й практичні навички використання деструктора стерні – препарату, який пришвидшує розкладання органічної речовини в ґрунті. За дослідженнями студента, за його використання досягнуто покращення водопроникності ґрунту, його гранулометричного складу. Орний шар стає більш пухким, поліпшується контакт насіння з ґрунтом. При внесенні деструктора солома розм’якшується, ламається, а ґрунт осідає, заповнюючи повітряні ніші, створюючи оптимальні умови для посіву та проростання насіння. Після завершення навчання у Дублянах Назар планує обійняти агрономічну посаду у цьому базовому господарстві.

Досить емоційним був захист Віталія Хоміча, який проходив виробничу переддипломну практику на Волині – у ТОВ «ЗАК-СЕРВІС» у Локачинському районі. Усім, напевне, надовго запам’ятаються філософські слова Віталія: «Практика на виробництві посідає чільне місце у навчанні агронома, бо без неї агроном – це як лікар без пацієнта».

Отже, як засвідчив захист звітів, студенти-магістри спеціальності «Агрономія» випуску 2021 року почерпнули багато нового і прогресивного у передових господарствах за час проходження переддипломної практики й готові застосувати здобуті знання і досвід при написанні кваліфікаційних робіт та у майбутній виробничій діяльності.

Цьогорічні магістранти, які завершують навчання у ЛНАУ, вважають, що правильно обрали навчальний заклад та спеціальність. І в майбутньому, на переконання студентів-агрономів, своїми добрими агрономічними справами вони будуть продовжувати славну багатовікову історію нашого університету і не підведуть своїх наставників.

Powered by Web Agency