Склад кафедри технологій у рослинництві

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади (для сумісників – місце основної роботи, найменування посади)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем

Детальна інформація

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Лихочвор Володимир Володимирович

Завідувач кафедри технологій у рослинництві, професор, член-кореспондент НААНУ, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України (2014 рік)

Доктор с.-г. наук, 06.01.09 – рослинництво; тема дисертації «Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України», кафедра рослинництва і луківництва

Рослинництво

переглянути детальну інформацію тут

Шувар Іван Антонович

Професор кафедри технологій у

рослинництві

Доктор с.-г. наук, 06.01.01 – загальне землеробство; тема дисертації «Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві Західного Лісостепу України», кафедра загального землеробства

Землеробство та гербологія

переглянути детальну інформацію тут

Тирусь Марія

Львівна

В.о. доцента кафедри технологій у рослинництві

Кандидат с.-г. наук, 06.01.09 – рослинництво; тема дисертації «Формування продуктивності буряка цукрового залежно від впливу агротехнічних заходів в умовах Лісостепу Західного», кафедра технологій у рослинництві

Рослинництво

Техніка та технології в АПК

Землеробство та гербологія

Органічне рослинництво

переглянути детальну інформацію тут

Литвин

Ольга

Федорівна

Доцент кафедри технологій у рослинництві

Кандидат с.-г. наук, 06.01.05 – селекція і насінництво; тема дисертації «Формування господарсько-цінних ознак у міжсортових гібридів картоплі залежно від поєднання батьківських компонентів», кафедра рослинництва і луківництва


Технології вирощування енергетичних культур

Лікарські, технічні та енергетичні культури

Аграрний консалтинг

переглянути детальну інформацію тут

Борисюк

Володимир

Сергійович

Доцент кафедри технологій у рослинництві

Кандидат с.-г. наук, 06.01.09 – рослинництво; тема дисертації «Продуктивність бобових та бобово-вівсяних сумішок в умовах Західного Лісостепу України», кафедра технологій у рослинництві


Лікарські, технічні та енергетичні культури

Технології органічного рослинництва

Технології вирощування лікарських рослин

переглянути детальну інформацію тут

Панасюк

Руслана

Миколаївна

В.о. доцента кафедри технологій у рослинництві

Кандидат с.-г. наук, 06.01.09 – рослинництво; тема дисертації «Продуктивність сортів сої залежно від удобрення, норм і способів сівби в умовах Західного Лісостепу України», кафедра технологій у рослинництві


Технології вирощування олійних культур

Технологія виробництва продукції рослинництва

Рослинництво

Світові агротехнології та системи інтенсивних технологій

переглянути детальну інформацію тут

Додатковий персонал кафедри

Качинська Надія Василівна

Старший лаборант кафедри технологій у рослинництві


Павкович Тетяна Іванівна

Лаборант кафедри технологій у рослинництві


Бальковська Мирослава Володимирівна

Лаборант кафедри технологій у рослинництві

Powered by Web Agency