На кафедрі технологій у рослинництві 24 червня 2021 року відбулася перевірка загального агротехнічного рівня закладки польових дослідів, своєчасності проведення обліків та спостережень, якості ведення первинної документації з питань науково-дослідної роботи. Комісія на чолі з деканом факультету агротехнологій і екології доцентом В.В. Бальковським відмітила високий методичний рівень проведення польових досліджень за темою дисертаційної роботи «Агробіологічні особливості формування продуктивності амаранту в умовах Західного Лісостепу» в.о. доцента М.Л. Тирусь.

Протягом багатьох десятиліть у Львівському національному аграрному університеті проводили дослідження щодо створення високопродуктивних сортів картоплі із залученням в генеалогічну сукупність сорту Карпатський, створеного В.Г. Влохом, шляхом інцухту від ендемічної форми Українських Карпат. Він став «донором» цінних господарських генетичних ресурсів (урожайності, високого вмісту крохмалю, стійкості проти фітофторозу) і є родоначальником значної кількості сортів, занесених до Реєстру сортів України (Верховина, Мавка, Дужа і т.д.).

Останніми роками кафедрою технологій у рослинництві були створені сорти: Дужа, Княжа, Степанія, гібрид 369-99.


З 2016 року кафедра технологій у рослинництві ЛНАУ співпрацює з Міністерством освіти і науки України за договором з використання, утримання, збереження та розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання, – колекційного генофонду екологічних форм часнику. У розсадниках генофонду екологічних форм часнику Львівського НАУ зібрано унікальний матеріал (близько 500 зразків), який охоплює широкий спектр як місцевих форм часнику з різних ґрунтово-кліматичних умов України, так і сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. За період досліджень на базі генофонду екологічних форм часнику створено і передано в Державний реєстр сортів рослин України три сорти – Спас, Лідер і Лідія. Сорт Лідія надранньостиглий, стійкий до нематоди та грибкових хвороб, у 2018 р. занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

На дослідному полі Львівського НАУ співробітники кафедри технологій у рослинництві проводять дослідження відповідно до проєкту за господарською договірною тематикою «Екологічне випробування гібридів соняшнику» фірми «Nuseed». Програмою досліджень передбачається встановити стійкість до внесення гербіцидних препаратів, рівень ураження хворобами та урожайність насіння гібридів соняшника за вирощування в умовах Західного  Лісостепу.

Кафедра технологій у рослинництві співпрацює з 2009 року з такими філіалами:

  1. Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України;
  2. Приватне підприємство «Агро-Прогрес», с. Задвір’я Буського району Львівської області;
  3. Фермерське господарство «Дзвін», смт. Олесько Буського району Львівської області;
  4. Господарство «Агро-Експрес-Сервіс», с. Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області;
  5. ННДЦ Львівського НАУ.

 


Викладачі кафедри разом із керівником господарства «Агро-Експрес-Сервіс» (с. Новоукраїнка Млинівського району Рівненської області) оцінювали стан посівів цукрового буряка

 

 


Між викладачами кафедри та науковими працівниками Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України ведеться тісна співпраця з удосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур

 

 


Огляд посівів кукурудзи на фермерському господарстві «Дзвін» (смт. Олесько Буського району Львівської області)

 

 


Приватне підприємство «Агро-Прогрес» (с. Задвір’я Буського району Львівської області)

 

 


Участь у семінарі з вирощування зернових культур в агрофірмі «Агропродсервіс» (Тернопільська область), який проводився в липні 2021 р.

Студентська наукова робота

На кафедрі технологій у рослинництві факультету агротехнологій і екології 5 жовтня 2021 року у рамках проведення Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» відбулося засідання студентського наукового гуртка «Рослинництво».

Студенти-гуртківці, підготувавши презентації, активно доповідали, обмінюючись інформацією щодо результатів досліджень.

На дослідному полі кафедри технологій у рослинництві студентами закладаються досліди та проводиться облік згідно з програмою досліджень за темами дипломних робіт.

Науково-дослідна робота аспірантів кафедри

На кафедрі технологій у рослинництві аспірантами проводиться активна робота під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, члена-кореспондента НААН, професора, завідувача кафедри Володимира Володимировича Лихочвора.

Щорічну обов’язкову перевірку агротехнічного стану польових досліджень за темою дисертаційної роботи «Урожайність соняшника залежно від строків сівби та мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу України» аспіранта II року навчання Михайла Мирославовича Гусака провела комісія у складі декана факультету агротехнологій і екології, доцента В.В. Бальковського, наукового керівника професора В.В. Лихочвора, заступника декана із наукової роботи, доцента В.С. Борисюка і доцента В.Я. Іванюка. Досліди закладалися на території ТОВ «СБЕ Україна Рівне» Волинської області Володимир-Волинського району у селі Кисилин. Комісія відмітила старанність і наполегливість здобувача третього рівня вищої освіти Михайла Гусака, дотримання ним методик проведення польових досліджень й взірцеве ведення первинних документів.

Powered by Web Agency