Історія кафедри

Кафедра гуманітарної освіти була створена шляхом об'єднання кафедр філософії та українознавства відповідно до наказу ректора Львівського національного аграрного університету від 31 серпня 2018 р. Новостворена кафедра стала осередком гуманітарних дисциплін, які спеціалізуються на дослідженні людини та особливостей її життєдіяльності у соціумі, шляхів пізнання нею себе, її творчої взаємодії з іншими людьми та культурами. Так, викладачі кафедри працюють зі студентами, читаючи їм курси «Філософія», «Педагогіка», «Історія України», «Історія України та української культури», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культура наукової української мови». Навчальні ж дисципліни «Психологія», «Психологія сім'ї», «Етика і естетика», «Політологія», «Українознавство» й «Риторика та соціальна комунікація» викладаються за вільним вибором студентів. Для студентів магістерського рівня читаються навчальні дисципліни «Філософія науки», «Філософія органічного землеробства та збалансованого природокористування» і «Педагогіка вищої школи». Кафедра проводить підготовку аспірантів та претендентів на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Окрім цього, працівники кафедри беруть активну участь у конференціях, профорієнтаційних та виховних заходах, публікують наукові праці та методичні розробки, здійснюють підготовку студентів для участі в олімпіадах та конкурсах як регіонального, так і всеукраїнського рівня.

Склад кафедри

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри гуманітарної освіти проводять плідну науково-дослідну роботу в царині філософії, педагогіки, психології, політології, історії України та української культури, української мови за професійним спрямуванням, культури наукової української мови, риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення. Окрім цього, колектив кафедри регулярно проводить такі наукові заходи, як Міжнародні наукові читання «Мова і держава», Міжнародна наукова конференція «Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти», Студентська наукова конференція «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», які вже стали традиційними у нашому навчальному закладі.

У науковій роботі кафедри поза увагою не залишаються й проблеми у сфері агропромислового комплексу. Так, викладачі кафедри займаються дослідженнями в області фізичної економії, глобалізаційних викликів сьогодення та органічного землеробства, що реалізується шляхом видання монографій і посібників з питань аграрної політики України та перебудови українського села. Зокрема, частина викладачів кафедри є членами Львівського осередку Всеукраїнського товариства ім. С. Подолинського. Також викладачі кафедри видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК.

Будучи зацікавленими у тісній співпраці зі студентами, викладачі кафедри гуманітарної освіти активно залучають молодь до роботи у засіданнях наукового гуртка з напряму «Філософські проблеми природознавства». Наукові дискусії щодо актуальних філософських проблем організовує керівник гуртка О.С. Дмитроца. Окрім цього, на кафедрі діє гурток «Краєзнавство», керівництво яким здійснює О.Ф. Юрчук

З 2017 р. частина викладачів кафедри гуманітарної освіти проводить дослідження у межах комплексної наукової теми «Філософські, соціально-економічні та психологічні аспекти побудови системи органічного землеробства в Україні». У межах зазначених досліджень науковці кафедри працюють над написанням колективної монографії на тему «Фізична економія і проблеми сталого розвитку: духовно-ціннісний вимір».

У структурі монографії передбачено висвітлити наступні проблеми:

Розділ І. Філософсько-ціннісний дискурс проблем фізичної економії і сталого розвитку (Р. Наконечний, А. Копитко);

Розділ ІІ. Політико-правові аспекти реалізації ідей фізичної економії та сталого розвитку (А. Копитко);

Розділ ІІІ. Фізична економія на перетині шляхів: альтернативні способи господарювання людини на планеті (М. Лазарева);

Розділ ІV. Психолого-педагогічний і соціокультурний аспекти реалізації вчень фізичної економії та сталого розвитку (Н. Мисак);

Розділ V. Еко-культурні дилеми сталого розвитку на засадах фізичної економії (О. Дмитроца);

Розділ VІ. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку: фізико-економічні виміри (І. Костирко).

Апробація результатів зазначеної роботи відбувається на круглих столах, які регулярно організовуються викладачами кафедри, на конференціях у ЛНАУ й інших університетах Львова та України.

Викладачі кафедри гуманітарної освіти здійснюють керівництво студентами у сфері наукових досліджень, що виявляється в участі молодих дослідників у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах тощо.

Виховна робота

Чимало часу викладачі кафедри присвячують виховній та громадській роботі, беручи активну участь у суспільно-громадському житті університету. Серед виховних заходів слід виокремити зустрічі з видатними людьми, екскурсії, літературно-мистецькі вечори, флешмоби, круглі столи, презентації нових книг, лекторії на теми української мови, культури, історії тощо.

Організація ж викладачами Днів кафедри й регулярні чергування у гуртожитку дають студентам можливість у досить неформальній обстановці порушити проблеми, які їх хвилюють, з’ясувати для себе питання як навчального, так і побутового характеру. Викладачі кафедри завжди відкриті для спілкування та прагнуть налагодити продуктивний контакт із молоддю.

Окрім цього, викладачами кафедри видається навчально-методична література, яка має виховну спрямованість, проводяться лекції для наставників академічних груп і науково-педагогічні семінари для молодих викладачів ЛНАУ, регулярно організовуються читання, присвячені тим чи іншим видатним особистостям України. У періоди святкування пам’ятних дат викладачі кафедри організовують лекторії з презентацією історичних довідок і цікавих матеріалів.

Контакти

м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1
Головний корпус ЛНАУ, кім. 401, 402
+3 8 (032) 224 29 44
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Навчально-методичні матеріали

Філософія (Викладач - Лазарева М.Л.)Українська мова за професійним спрямуванням (Викладач - Куза А.М.)

Powered by Web Agency