22 березня 2022 року в Бидгоському осередку Польського товариства теоретичної та прикладної механіки в онлайн-режимі відбувся науковий семінар, на якому з доповіддю виступив д.т.н., професор Бидгоської політехніки ім. Яна та Єнджея Снядецьких Анджей Томпоровський. Тема доповіді – «Інтегровані системи подрібнення альтернативних енергоносіїв».

Після доповіді відбулась цікава та пізнавальна дискусія між учасниками наукового семінару.

У науковому семінарі брав участь член товариства, завідувач кафедри технології та організації будівництва ЛНУП, к.т.н., доцент Юрій Фамуляк.


1 грудня 2021 р. членами кафедри технології та організації будівництва біля лабораторії будівельних матеріалів було посаджено дуб. Надіємось, що дуб прийметься та буде спогадом як для членів кафедри, так і для наступних поколінь.


23 листопада 2021 р. на кафедрі технології та організації будівництва Львівського національного аграрного університету відбулось виїзне заняття для студентів групи БО-306 Екологічного коледжу ЛНАУ з дисципліни «Основи технології та організації будівельного виробництва». Заняття провела к.т.н. С.П. Бурченя на тему «Підбір крана при монтажі колон, кроквяних конструкцій та плит покриття».

12 листопада 2021 року на І парі відбулося відкрите лекційне заняття у форматі онлайн з дисципліни «Технологія та організація будівництва» для академічних груп Буд-23сп та Буд-41 спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Бакалавр». Лектор – к.т.н., в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва Софія Бурченя.
Тема заняття – «Проєктування будівельних генеральних планів».
На лекційному занятті були присутні: керівник НМВЗЯВО Олег Микула, декан факультету будівництва та архітектури Андрій Мазурак, заступник декана Юрій Боднар, завідувач кафедри технології та організації будівництва Юрій Фамуляк та науково-педагогічні працівники Євген Матвіїшин, Віктор Артеменко, Андрій Регуш, Василь Михайлечко.
Керівництво факультету та представники кафедри взяли участь в обговоренні результатів відкритого показового лекційного заняття та дали позитивну оцінку, відзначивши, що лектор на достатньому педагогічному рівні у доступній формі кваліфіковано подала матеріал та продемонструвала високий рівень фахової підготовки.
11 листопада 2021 р. на II парі відбулося відкрите лекційне заняття у дистанційній формі з дисципліни «Інноваційна діяльність в будівництві» в академічній групі Буд-41 спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Бакалавр». Лектор – к.т.н., в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва Андрій Ярославович Регуш. Тема заняття – «Організаційні форми інноваційних підприємств будіндустрії і стратегія їх дій».
На лекційному занятті були присутні: декан факультету будівництва та архітектури Андрій Мазурак, заступник декана Юрій Боднар, завідувач кафедри технології та організації будівництва Юрій Фамуляк, доцент Віктор Артеменко, в.о. доцента Софія Бурченя, старший викладач Василь Михайлечко.
Керівництво факультету та представники кафедри взяли участь в обговоренні результатів відкритого показового лекційного заняття та позитивно його оцінили. Лекція проведена на високому педагогічному рівні, матеріал викладений у доступній формі із використанням відеопрезентації.Оголошення


12 листопада 2021 р. на першій парі відбудеться відкрите лекційне онлайн-заняття на тему «Проєктування будівельних генеральних планів» з дисципліни «Технологія та організація будівництва». Заняття проводить викладач кафедри технології та організації будівництва к.т.н., в. о. доцента С.П. Бурченя.
Групи: Буд-23сп та Буд-41.
Запрошуються усі охочі.
Посилання на заняття:
Sofiya Burchenya is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Sofiya Burchenya's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting: https://us04web.zoom.us/j/8690908423?pwd=c0FDbnBjSWVhRldGYWZITjJ5ekRQUT09
Meeting ID: 869 090 8423
Passcode: 5Ba2Ca11 листопада 2021 р. на ІІ парі відбудеться відкрита лекція в групі Буд-41 з дисципліни «Інноваційна діяльність в будівництві», яку проведе в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва Андрій Ярославович Регуш. Тема лекції – «Організаційні форми інноваційних підприємств будіндустрії і стратегія їх дій».
Андрій Регуш is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Андрій Регуш's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting:
https://us05web.zoom.us/j/5633751443?pwd=VkZ2R3VZYSttWSsycE5jeEIxTlN2QT09
Meeting ID: 563 375 1443
Passcode: R0GgBL
2 квітня 2021 на кафедрі технології та організації будівництва відбувся науковий семінар на тему «Залежності для гідравлічного розрахунку водопровідних мереж з пластмасових трубопроводів». Доповідач: к.т.н., в.о. доцента кафедри технології та організації будівництва А.Я. Регуш.
На семінарі були присутні: зав. каф. Ю.Є. Фамуляк, доц. В.В. Артеменко, в.о. доц. С.П. Бурченя, ст. викл. В.О. Михайлечко.
В ході обговорення доповіді було відмічено особливості проєктування водопровідних мереж сільських населених пунктів, існуючі методи гідравлічного розрахунку пластмасових трубопроводів, актуальність проведення структурно-механічних досліджень внутрішньої поверхні пластмасових трубопроводів.
18 та 11 грудня 2020 року відбулись наукові зустрічі Бидгощського відділення Польського товариства прикладної та теоретичної механіки (Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Bydgoski) у віддаленому режимі на основі платформи MS Teams. Темами доповідей були: 18 грудня – Моделювання динамічних явищ в процесі сортування та позиціонування потоків малогабаритних одиничних навантажень (Modelowanie zjawisk dynamicznych w procesie sortowania i pozycjonowania strumieni małogabarytowych ładunków jednostkowych), доповідач Томаш Пятковський, професор кафедри механіки та комп'ютерних методів машинобудівного факультету Технологічно-Природничого університету, м. Бидгощ, Польща; 11 грудня – Новий метод розрахунку тонких ізотропних пластин (Nowa metoda rozwiązywania cienkich płyt izotropowych), доповідач Михайло Делявський, професор кафедри механіки конструкцій та будівельних матеріалів факультету будівництва, архітектури та інженерії довкілля Технологічно-Природничого університету, м. Бидгощ, Польща. У зустрічах взяв активну участь кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва Юрій Фамуляк.22 жовтня 2020 року відбулась зустріч з представником фірми «Hilti» І.В. Коваликом.  І.В. Ковалик представив навчально-педагогічним працівникам факультету будівництва та архітектури (декану факультету А.В. Мазураку, завідувачу кафедри будівельних конструкцій О.Т. Гнатюку, завідувачу кафедри архітектури А.В. Степанюку, доценту кафедри архітектури Р.В. Кюнцлі) зразки продукції фірми. Розмова проходила жваво, було поставлено ряд запитань до представника фірми «Hilti»,  на які І.В. Ковалик дав вичерпну відповідь. На завершення зустрічі була досягнута домовленість щодо подальших зустрічей та можливості використання демонстраційних матеріалів фірми в навчальному процесі при підготовці спеціалістів будівельної галузі.

15 вересня 2020 року відбулась зустріч декана факультету будівництва та архітектури к.т.н., в.о. професора А.В. Мазурака та завідувача кафедри к.т.н., доцента Ю.Є. Фамуляка зі стейкхолдером М.Є. Яремком. В ході зустрічі були обговорені питання щодо методики викладання дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».


14 травня 2020 року відбулось обговорення освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» представником кафедри технології та організації будівництва ЛНАУ к.т.н., в.о. доцента С.П. Бурченею з представниками ТзОВ «Техексперт-Захід» та ТОВ «ЄВРО ТЕХЕКСПЕРТ БУД», а саме генеральним директором  Т.Б. Герегою, начальником експертно-аналітичного відділу А.В. Нижник, директором ТОВ «ЄВРО ТЕХЕКСПЕРТ БУД» Р.І. Заріцьким та технічним директором  В.С. Максимчуком. В рамках зустрічі було обговорено та запропоновано перелік вибіркових дисциплін, які викладаються на кафедрі.

24 жовтня 2019 р. к.т.н., в.о. доцента Софія Петрівна Бурченя провела виїзне заняття для студентів групи Буд-22сп з дисципліни «Технологія та організація будівництва» на об’єкті «Льодова арена з мультифункційним комплексом для обслуговування населення з офісними приміщеннями на вул. Інструментальній в м. Львів». Під час виїзного заняття студенти ознайомились з організацією складського господарства на будівельному майданчику та технологічними процесами виготовлення буроінєкційних паль.


Під проходження навчальної практики з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» 12 червня 2018 р. к.т.н., Софія Петрівна Бурченя організувала екскурсію для студентів групи Буд-11 на бетонний завод «Екобетон», який знаходиться у с. Муроване, вул. Вокзальна, 20.  Заступник директора «Екобетон» Богдан Володимирович Маслюк ознайомив студентів із технологічним процесом виготовлення бетонної суміші, її технічними властивостями, способами зберігання та подачі основних складових бетонних сумішей. Під час екскурсії студенти наочно побачили, як здійснюється виготовлення бетонної суміші, подача її до транспортного засобу та відправлення до місця призначення.

Всеукраїнський тур олімпіади з дисципліни «Гідротехнічні споруди, водна інженерія та водні технології»

16-18 травня 2018 р. проходив ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Гідротехнічні споруди, водна інженерія та водні технології» на базі Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне). У ній взяли участь студенти Львівського національного аграрного університету Віра Бачинська (Буд-22сп), Сергій Петрінець (Буд-41) та Степан Тимків (Буд-41) під керівництвом к.т.н., доцента кафедри технологій та організації будівництва Юрія Євгеновича Фамуляка.

Олімпіада відбувалася у два етапи: перший проходив у вигляді теоретичних тестових запитань, а другий був представлений у вигляді задач на проєктування зрошувальних та осушувальних систем.

У загальному підсумку команда студентів ЛНАУ посіла ІІІ місце, в особистому підсумку Сергій Петрінець був нагороджений грамотою за ІІІ місце з теоретичних основ водної інженерії та водних технологій, а в практичному етапі грамоту за ІІ місце отримала Віра Бачинська. 


Шановні викладачі, працівники, аспіранти та студенти!

Щиро вітаємо Вас із 160-літнім ювілеєм Львівського національного аграрного університету!

За роки свого існування завдяки праці цілих поколінь науковців нашому навчального закладу вдалося створити потужну наукову базу, що дозволяє готувати фахівців з усіх сфер аграрної економіки, зокрема висококваліфікованих архітекторів та будівельників.

Ми гордимося тим, що є частиною такого славетного навчального закладу, який за час своєї діяльності здобув визнання не лише в Україні, а й за її межами. Шлях нашого університету не завжди був легким, але ми віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям нам вдасться досягнути ще більших успіхів у плеканні нового покоління вчених-аграрників, котрі продовжать примножувати славу ЛНАУ і працювати на благо нашої України.

Сердечно бажаємо Вам, дорогі колеги, щедрої долі, міцного здоров'я, миного неба над головою, щастя, добробуту та нових успіхів!

З повагою, колектив кафедри технології та організації будівництва


Екскурсія в історію будівельних матеріалів

7 липня 2015 року група Буд-11 в рамках проходження навчальної практики з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» на кафедрі технології і організації будівництва під керівництвом декана Мазурака А.В., керівників практики Дмитрів Г.М. і Андрушківа О.Я, була проведена екскурсія по підземеллях Львова, де студенти мали змогу ознайомитись не тільки з історією стародавнього міста, а й побачити будівельні матеріали:  пичаткова цегла, якою була вимощена підлога; фреска,  яка збереглася на арках;  технології будівництва, що беруть початок ще із XII-XV століття.

Пізніше група відвідала музей скла , де ознайомилась з давньою технологією  цього ремесла, а також студенти побачили експонати, які були знайдені під час археологічних розкопок. Не менш усі були вражені сучасними виробами із скла.

Цей екскурс в історію надовго запам’ятається майбутнім будівельникам.

Powered by Web Agency