На «ти» з бухобліком?

13 жовтня 2019 р. в рамках проведення заходів, присвячених Міжнародному дню бухгалтера, на кафедрі обліку та оподаткування відбулася публічна лекція на тему «Об’єднання трьох світів: ПСБО, МСФЗ, ПКУ. Теорія і реальність» директора ПП «Академія професійного бухгалтера» Людмили Шахно, яка має понад 20 років практики у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, є тренером тематичних тренінгів, сертифікованим бухгалтером за версією САР (Certified Accounting Practitioner) і СIPA (Certified International Professional Accountant).

Студентам цікаво було прослухати лекцію фахівця такого рівня, оскільки Людмила Шахно має щоденний багаторічний практичний досвід в галузі бухгалтерії, податків та права, безпосередньо проводить практичні навчальні курси бухгалтерів (майстер-класи, тренінги, практикуми, відкриті і закриті студії та ін.) і, крім того, вирізняється креативним підходом викладу лекційного матеріалу. Лектор абсолютно логічно поєднує теорію з практикою, правильно розставлячи акценти на взаємозв’язках між ними. «Ми навчаємо на практиці фахівців різного рівня, які хочуть вирости професійно» – таким є слоган компанії.

Заходи подібного формату допомагають студентам підвищити фахові компетенції і краще оволодіти навичками в сфері податкових і правових норм, бухгалтерського обліку та фінансової грамотності.


25 вересня 2019 р. у рамках проведення виховної години студенти групи Буд-22сп разом із наставником групи, старшим викладачем кафедри будівельних конструкцій М.А. Лапчуком та за участі архітектора М.М. Федика відвідали об’єкт реставрації та реабілітації (ревалоризації) комплексу пам’ятки архітектури Національного значення XVIIIст., ох. № 376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові.

У процесі проведеної науково-практичної екскурсії студенти ознайомилися з проектною документацією та її складом: впорядкування території горішнього і долішнього подвір’їв, реставрація дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об’їзду північного і західного корпусів капітули тощо. Також студентів ознайомили з конструктивними особливостями вирішення каскаду підпірних стін верхнього та нижнього митрополичих садів, складнощами влаштувань сходів тераси та обходу капітули.

Екскурсії такого типу є дуже корисними студентам для майбутнього становлення інженерами-будівельниками, адже в ході своєї подальшої роботи вони будуть неодноразово стикатися з різними складними завданнями, тож їм необхідно мати якнайповніше уявлення про всі нюанси як будівництва в цілому, так і реконструкції окремих об’єктів.


Відкрита лекція на тему «Інженерні геологічні процеси та явища»

26 вересня на кафедрі будівельних конструкцій було проведено відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Інженерна геологія, основи і фундаменти» на тему «Інженерні геологічні процеси та явища». Студенти групи Буд-31 ознайомилися більш детально з інженерно-геологічними процесами та явищами, їх природою та причинами утворення. Така тема є доволі важливою для майбутніх спеціалістів-будівельників, адже інженерно-геологічні процеси бувають причиною деформацій будівель і споруд, а іноді і повного їх руйнування. Студенти та гості на лекції отримали чимало нових знань та були зацікавлені в поданому їм матеріалі до самого кінця лекції.Відкрите практичне заняття  «Розрахунок, конструювання та випробування ферм»


27 травня на кафедрі будівельних конструкцій було проведено відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Автоматизовані системи проектування у будівництві» на тему «Розрахунок, конструювання та випробування кроквяних ферм». Студенти групи Буд-13ск провели цікаві дослідження із вивчення роботи двох типів кроквяних ферм: з паралельними поясами та трикутної. Із підготовлених заготовок зібрали геометричні схеми ферм та випробували їх під навантаженням. За результатами проведеного експерименту побудували графіки прогинів і зробили висновки. Одночасно провели статичні розрахунки ферм на ЕОМ. Студенти показали вміння працювати у колективі, допомагати та консультувати один одного, отримані теоретичні знання успішно закріпили практичними навичками.
31 жовтня відбулося лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» зі студентами 4 курсу напряму «Будівництво» на виробничій базі підприємства «Аеробуд – Захід» (смт. Куликів Жовківського району).

Доцент кафедри В. В. Білозір, асистент А. В. Височенко, асистент О. І. Грицина ознайомили студентів зі сучасним зарубіжним обладнанням для приготування бетонних сумішей, особливостями виробничих процесів в арматурному цеху, видами залізобетонних конструкцій одноповерхових виробничих будівель, обладнанням, яким оснащена лабораторія підприємства.

Добра співпраця факультету будівництва та архітектури з філіалом кафедри будівельних конструкцій налагоджена великою мірою завдяки тому, що на підприємстві працюють випускники факультету. Вони активно допомагають викладачам кафедри під час лабораторних та практичних занять, а також магістрам у проведенні досліджень в лабораторії і виробничих умовах.

Роль цього філіалу кафедри будівельних конструкцій важко переоцінити, адже закріплення теоретичного матеріалу на практиці є важливою ланкою у підготовці високопрофесійних фахівців.


Студенти групи Буд 61 факультету будівництва та архітектури прийняли участь в роботі 28-ї міжнародної  виставки  “БудЕкспо-осінь”, що проходила 1-4 жовтня 2013 року в палаці спорту “Україна”. На виставці були представлені сучасні технології в будівництві, будівельні матеріали та конструкції. Студенти отримали надзвичайно багато цікавої інформації з будівельної практики, що сприяє становленню їх як інженерів-будівельників.


Powered by Web Agency