з/п

Назва навчальної

дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

28

екзамен

3

32

2

Іноземна мова

4

120

14

екзамен

3

46

3

Сучасні концепції в плануванні та реконструкції сільських поселень

8

240

90

екзамен

2

56

4

Архітектурне проектування

14

420

176

екзамен

1,2,3

51

5

Ландшафтна архітектура

4

120

48

екзамен

2

51

6

Проблеми реконструкції та реставрації архітектурного середовища

4

120

48

залік

2

51

7

Комплексне дослідження архітектурного обєкту

4

120

48

залік

2

51

8

Культура наукової української мови

4

120

64

залік

2

55

9

Світло і колір в інтер’єрі та містобудуванні

4
120
42
екзамен1
56
10

Конструювання та обладнання  інтер’єру

4
120
42
екзамен1
56

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Інновації в архітектурі

4

120

42

екзамен

1

51

2

Тенденції і доктрини сучасної архітектури

4

120

42

екзамен

1

51

3

Регіональна архітектура і мистецтво

4

120

42

екзамен

1

56

4

Містобудівельні аспекти аграрних урбанізованих територій

4

120

28

залік

3

51

5

Дизайн архітектурного середовища

4

120

28

екзамен

3

56

6

Середовищний біодизайн

4
120
38
екзамен3
51

3. Практична підготовка

1

Науково-дослідна практика

6

180

 

Диф. залік

2

51

4. Курсові роботи, проекти

1

КП. “Проект туристичної бази на 100 місць

2

60

 

 

1

51

2

КП. Будинок-вставка в історичному середовищі населеного пункту

2

60

 

 

1

56

3

КП. Проект громадського центру сільського поселення на 1,5 тис. населення

2

60

 

 

2

51

4

КП. “ Сучасні концепції в плануванні та реконструкції сільських поселень”

2

60

 

 

2

56

5

КП. Проект підприємств громадського харчування

2

60

 

 

3

51

5. Атестація випускників

1

Дипломна робота

18

540

 

 

3

51


Powered by Web Agency