1 курс

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

у семестрі

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

120

64

екзамен

2

55

2

Іноземна мова

4,2

180

88

екзамен, залік

1, 2

46

3

Вища математика

4

120

42

екзамен

1

54

4

Основи геодезії

4

120

42

екзамен

1

51

5

Об'ємно-просторова композиція

4

120

56

екзамен

1

51

6

Основи та методи архітектурного проектування

4

120

42

залік

2

31

7

Рисунок, живопис, скульптура

4,4

240

120

Залік, залік

1,2

51

8

Тривимірна комп’ютерна графіка у будівництві та архітектурі

6

180

84

екзамен

1

51

9

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

48

екзамен

2

19

10

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

48

екзамен

2

32

11

Правознавство

4

120

48

екзамен

2

53

12

Архітектурне проектування елементів зовнішнього благоустрою

4

120

48

залік

2

51

2.Практична підготовка

обов‛язкові

1

Геодезична практика

2

602

52

вибіркові

2

Практикум з тривимірної комп’ютерної графіки у будівництві та архітектурі / обмірна практика

2

60
2

53

2 курс

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Іноземна мова

2,2

120

60

залік , залік

3,4

46

2

Основи теорії споруд

4

120

56

екзамен

3

54

3

Типологія будівель  і споруд

4

120

56

екзамен

3

51

4

Архітектурне проектування:

  1. Проектування малоповерхового житлового будинку
  2. Проектування житлового будинку середньої поверховості

5,6

330

166

Екзамен, екзамен

3,4

51

5

Історія архітектури та містобудування

4, 3

210

104

Залік, залік

3,4

51

6

Рисунок, живопис, скульптура

4, 4

240

104

Залік, залік

3,4

51

7

Конструкції будівель та споруд

3, 4

270

90

Залік, екзамен

3,4

52

8

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

4

120

64

залік

4

32

9

Інженерне обладнання будівель

3

90

48

екзамен

4

53

2. Практична підготовка

вибіркові

1

Живопис та скульптура / Пленер серед архітектурних пам'яток

4

1204

51

3. Курсові проекти:

1

КП: Проект малоповерхового житлового будинку

2

603

51

2

КП: Проект житлового будинку середньої поверховості

2

604

51

3 курс 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Філософія

4

120

48

екзамен

6

17

2

Іноземна мова

2

60

28

залік

5,

46

3

Економічна теорія

4

120

48

залік

6

22

4

Історія архітектури та містобудування

4

120

56

екзамен

5

51

5

Будівельна фізика

4

120

42

екзамен

5

31

6

Рисунок живопис, скульптура

2

60

28

залік

5

51

7

Інженерний благоустрій територій

4

120

48

екзамен

6

51

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

8

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

48

екзамен

6

19

9

ЕОМ в архітектурному проектуванні

4

120

56

залік

5

51

10

Дисципліна загальноуніверитетського вибору

4

120

48

залік

6


Блок А. Архітектура будівель і споруд

11

Архітектурне проектування: 1.Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства

2. Проектування дитячих дошкільних закладів

4,4

240

120

Екзамен, екзамен

5,6

51

12

Професійно-архітектурна графіка

4

120

42

екзамен

5

51

13

Планування та забудова сільських поселень

2, 4

60

92

Залік, залік

5,6

51

Блок Б. Дизайн архітектурного середовища

11

Архітектурне проектування: 1.Проектування об’єктів обслуговування с/г техніки

2. Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції


4,4

240

120

Екзамен, екзамен

5,6

51

12

Теорія дизайну

4

120

42

екзамен

5

51

13

Проектування архітектурного середовища

2, 4

180

92

Залік, екзамен

5,6

51

Курсові роботи

Блок А

1

Курсова робота: Проект житлово-виробничого двору фермерського господарства

1

305

51

2

Курсова робота: Проект дитячого дошкільного закладу

1

306

51

Блок Б

1

Курсова робота: Проект майстерні обслуговування с/г техніки

1

305

51

2

Курсова робота: Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції

1

306

51

Практики


Виробничо-проектна / Закордонна проектно-ознайомча з мовним стажуванням

4

120
6

51

4 курс

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Кваліметрія

4

120

42

екзамен

7

51

2

Основи економіки будівництва

4

120

42

екзамен

7

52

323

Технологія, організація планування та управління в будівництві

4,3

210

82

Екзамен, екзамен

7,8

52

4

Реставрація та реконструкція будівель і споруд

5

150

50

екзамен

8

51

5

Основи ландшафтної архітектури

4

120

40

екзамен

8

51

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

6

Дисципліна загальноуніверитетського вибору

4

120

56

залік

7


блок вибіркових дисциплін А

1

Архітектурне проектування:

  1. Проект. загальноосвітніх навчальних закладів
  2. Сакральні будинки в архітектурі села

4,4

240

96

екзамен, екзамен

7, 8

51

2

Основи дизайну архітектурного середовища

4

120

42

залік

7,

51

3

Планування та забудова громадського центру села

4,2

180

72

залік,

7,8

51

4

Переддипломна практика

1

30
51

блок вибіркових дисциплін  Б

1

Архітектурне проектування:

  1. Архітектурне вирішення закладів торгівлі в архітектурному середовищі села
  2. Сакральні будівлі та споруди в сільському архітектурному  середовищі

4,4

240

96

екзамен, екзамен

7, 8

51

2

Основи планування та забудови сільських поселень

4

120

42

залік

7

51

3

Дизайн архітектурного середовища

4,2

180

72

залік, екзамен

7,8

51

4

Переддипломна практика

1

30
51

4. Курсові роботи, проекти:

до блоку вибіркових дисциплін А

1

КП: Проект. Загальноосвітніх  навчальних закладів

2

607

51

2

КП : Проект церкви східного обряду

2

608

51

до блоку вибіркових дисциплін Б

1

КП: Архітектурно-дизайнерське вирішення торгового центру

2

607

51

2

КП :Сакральна будівля  в архітектурному середовищі сільських поселень.

2

608

51

5.Атестація випускників


Дипломний проект

9

2708

51


Powered by Web Agency