Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Новини
Контакти


Шановні випускники шкіл!

Львівський НАУ запрошує Вас на навчання за престижною спеціальністю 051 «Економіка».

Професія економіста має такі унікальні риси:

  • перспективність – можливість брати участь у масштабних проєктах і успішно почати власний бізнес;
  • універсальність – широкі можливості працевлаштування в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання;
  • дохідність – високий рівень заробітної плати економістів-професіоналів.

Прийом студентів на денну та заочну форму навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної  загальної середньої освіти в ЛНАУ: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/informbak/7212-ogolosshennja2801211.html

Прийом студентів на денну та заочну форми навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра в ЛНАУ: http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/informbak/7212-ogolosshennja2801211.html

Перспективним результатом підготовки фахівців за освітньою програмою «Економіка» є їх здатність виконувати у майбутньому організаційно-управлінську, адміністративно-господарську та інформаційно-аналітичну функції на підприємствах.

Унікальність фахівця з економіки полягає у можливості адаптації за умов набуття практичного досвіду до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня та наукова.

Powered by Web Agency