Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Новини
Контакти


Студентська наукова робота

Науково-дослідна робота студентів – один із дієвих засобів підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців. До наукової діяльності на кафедрі залучаються студенти, які виконують індивідуальні науково-дослідні роботи в контексті пріоритетних напрямків досліджень кафедри. Участь у роботі наукового гуртка допомагає студентам розвивати творчі здібності для набуття ними необхідних фахових (професійних) і особистісних компетенцій.

Науковий гурток «Економіст»

Керівництво студентським науковим гуртком на кафедрі економіки здійснює к.е.н., доцент О.Р. Василина. Засідання учасників наукового гуртка здійснюються у формі семінарів, демонстраційних показів, круглих столів та дискусійних клубів.

Основна тематика доповідей присвячена сучасним аспектам ефективного функціонування підприємств аграрної сфери економіки, підвищення рівня їх інноваційності, соціально-економічного розвитку сільських територій, державного регулювання ринкової економіки.

Положення про студентський науковий гурток ЛНАУ

Учасники студентського наукового гуртка «Економіст» виступають зі своїми доповідями на форумах, конференціях, семінарах різного рівня, публікують статті у наукових виданнях, у такий спосіб набуваючи унікальних професійних навичок та розширюючи свій світогляд.

Публікації студентів наукового гуртка «Економіст»

Студенти, які навчаються на спеціальності 051 «Економіка» і беруть участь у роботі студентського наукового гуртка «Економіст», є неодноразовими призерами щорічних звітних студентських наукових конференцій Львівського національного аграрного університету, Міжнародного форуму ЛНАУ, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

2020 рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Діана Герасимчук – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та управління національним господарством», який проходив в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова 22 квітня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Мар’яна Юськів – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який проходив у Подільському державному аграрно-технічному університеті 9-10 квітня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Софія Руданецька – диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», який проходив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 23 березня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Діана Герасимчук – диплом І ступеня в секції «Соціальний проєкт» у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності, який проходив на базі Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка 11-14 травня 2020 року. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Призери Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства» ОС «Магістр» на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (23 квітня 2020 року):

Тарас Юрченко – диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк);

Світлана Пеприк – перемога у номінації «За актуальність теми дослідження» (науковий керівник – д.е.н., професор Г.В. Черевко);

Юрій Солиган – перемога у номінації «За застосування економіко-математичних методів» (науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).

2019 рік

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Софія Руданецька – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика», який проходив у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка 18-19 березня 2019 р. Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Світлана Черненко – диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», який проходив у Подільському державному аграрно-технічному університеті 11-12 квітня 2019 р. (м. Кам’янець-Подільський). Науковий керівник – к.е.н., доцент С.Ф. Яців.

Христина Очерклевич – диплом ІІI ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства», який проходив 19 квітня 2019 р. у м. Києві. Науковий керівник – к.е.н., доцент З.П. Березівський.

Лілія Михальчук – призер (диплом ІІІ ступеня) соціального проєкту Scholarship in Ukraine (14.03.2019 р., м. Дніпро). Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Світлана Хвалібота – диплом І ступеня;

Геннадій Мелюх – диплом ІІІ ступеня.

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економічна теорія» в Одеському національному університеті ім. Іллі Мечнікова:

Діана Герасимчук – диплом ІІІ ступеня.

2018 рік

Результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Лілія Михальчук – диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 квітня 2018 р.). Науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк.

Степан Лесюк – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 квітня 2018 р.). Науковий керівник – к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Тарас Юрченко – диплом ІІ ступеня;

Олег Цяпич – диплом ІІІ ступеня.

Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана:

Геннадій Мелюх – диплом І ступеня у номінації за «Оригінальність розв’язування задач», нагороджений пам’ятною монетою Національного банку України.

2017 рік

Результати конкурсу студентських наукових робіт:

Марія Вислободська – І місце у Всеукраїнському конкурсі на найкращу письмову роботу з податково-бухгалтерської тематики «Молодий експерт України», 22 грудня 2016 р. (науковий керівник – к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).

Переможці олімпіад

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті:

Марія Грисьо – диплом І ступеня;

Андрій Мороз – диплом ІІІ ступеня.

2016 рік

Результати конкурсу студентських наукових робіт:

М. Чубінська – диплом ІІІ ступеня, м. Кам’янець-Подільський.

Переможці олімпіад:

М. Винників – диплом І ступеня у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Економіка природокористування» у Львівському національному аграрному університеті.

Виховна робота на кафедрі економіки

Виховна робота на кафедрі економіки є органічним компонентом освітньої діяльності ЛНАУ. Виховні заходи проводять для студентів усіх форм навчання. Також співробітниками кафедри здійснюється профорієнтаційна робота зі школярами, майбутніми вступниками у ЛНАУ, з метою підготовки професійно орієнтованої молоді.

Національно-патріотичне виховання студентів на кафедрі економіки ЛНАУ передбачає: формування у них національної свідомості та відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, сприяння відновленню і збереженню історичної пам’яті; культивування найкращих рис справжньої української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, шанобливого ставлення до природи та ін.); виховання дбайливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури та народних традицій.

Powered by Web Agency