Своїм існуванням кафедра фінансів, банківської справи та страхування завдячує ректору Львівського національного аграрного університету, академіку НААНУ Володимиру Васильовичу Снітинському. Переглядаючи структуру університету, ректор визнав за необхідне та доцільне створити на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів окрему ланку університету − кафедру під назвою «Фінанси і кредит», яка б готувала фахівців зі спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». На основі листа Міністерства агропромислового комплексу України №37 (18-2-13) 6098 та наказу ректора ЛДАУ №186/3 від 5 липня 1999 було створено кафедру.

Кафедру з 1999 року очолювала кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Стефанія Михайлівна Онисько. Стефанія Михайлівна зуміла згуртувати та повести до поставленої мети колектив, створивши в ньому сприятливу для творчості, методичних і наукових пошуків атмосферу. З 2015 року повноваження завідувача кафедри було передано кандидату економічних наук, доценту Ользі В’ячеславівні Шолудько, яка користується великою повагою у колективі, в якому продовжує працювати і якому віддає багато своїх сил. З 2016 року кафедру очолила кандидат економічних наук, доцент Оксана Володимирівна Грицина, яка презентувала себе як компетентний та ініціативний керівник, зуміла сформувати колектив однодумців, який створив умови для ефективного навчального процесу на очолюваній нею кафедрі.

Виконання поставлених цілей посилює увагу до вивчення фінансів та фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Висока динамічність елементів зовнішнього середовища, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних і фінансових процесах вимагають нової організації фінансової діяльності, модернізації фінансових структур управління та фінансово-кредитного механізму, діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання та прийняття рішень в умовах плюралізму, ризику і конкуренції, розробки та реалізації антикризової стратегії у підприємництві.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 13 штатних викладачів (з них 1 професор та 11 доцентів), в т.ч. 3 викладачі, які працюють за сумісництвом чи на умовах погодинної оплати, зокрема О.В. Гаврилів, випускниця спеціальності, яка поєднує посаду головного економіста Регіонального відділу управління АТ «Ощадбанк» з викладацькою роботою на кафедрі. Середній вік працівників складає 45 років.

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Основні дисципліни

E-mail

Детальна інформація

Оксана Володимирівна Грицина


завідувач кафедри, доцент

к.е.н., доцент

фінанси, гроші і кредит,

страхування та страхові послуги, фінансова грамотність

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Стефанія Михайлівна Онисько

професор

к.е.н., професор

управління фінансовою санацією

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Ольга В’ячеславівна Шолудько

доцент

к.е.н., доцент

фінанси, гроші і кредит,

публічні та місцеві фінанси,

фінансовий моніторинг та фінансовий контролінг, фінансовий ринок та операції з цінними паперами

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Любов Василівна Синявська

доцент

к.е.н., доцент

бюджетна система, податковий менеджмент, бюджетний менеджмент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Оксана Володимирівна Рубай

доцент

к.е.н., доцент

казначейська справа, фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг та фінансовий моніторинг

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Іван Миколайович Тофан

доцент

к.е.н., доцент

податкова справа та податкова система України, фіскальна та митна політика, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, податкова система України та зарубіжних країн

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Юрій Михайлович Томашевський

доцент

к.е.н., доцент

страхування та страхові послуги, страховий менеджмент та ризик-менеджмент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Мар’яна Мирославівна Богач

доцент

к.е.н., доцент

фінансова санація та банкрутство підприємств, управління фінансовою санацією

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Андрій Володимирович Колодій

доцент

к.е.н., доцент

соціальне страхування та соціальний захист, державні фінанси, грошово-кредитні системи

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Галина Володимирівна Східницька

доцент

к.е.н., доцент

місцеві фінанси та фінансовий ринок, фінанси страхових організацій та актуарні розрахунки в страхуванні, фінансовий ринок та операції з цінними паперами

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Галина Василівна Марків

доцент

к.е.н., доцент

банківський менеджмент, фінансова безпека та безпека банківської діяльності, міжнародні фінанси, міжнародні фінанси та міжнародні фінансові операції

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Оксана Григорівна Агрес

доцент

к.е.н., доцент

банківська справа,

фінанси підприємств, банківська система та банківські операції, фінансова грамотність

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

переглянути детальну інформацію тут

Гаврилів Ольга Василівна

асистент
-
банківська система Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду переглянути детальну інформацію тут

Powered by Web Agency