Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
КонтактиЛабораторії кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

На кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій функціонує 3 навчальних лабораторії та комп’ютерні класи:

- лабораторія графічного програмування, каб. 107 (головний корпус);

- лабораторія засобів вимірювання, каб. 109 (головний корпус);

- лабораторія робототехніки та Інтернету речей, каб. 114 (головний корпус);

- комп’ютерні класи, каб. 111 та 113 (головний корпус).

Здебільшого вищезазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення комп’ютерно-інтегрованих технологій.

У лабораторії графічного програмування встановлено:

NI USB-6009 USB Data Acquisition Card Module фірми National Instruments (USA).

Наявне лабораторне обладнання допомагає студентам освоювати та досліджувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології в системах автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Комп’ютерні класи вміщують 20 сучасних робочих місць, оснащених комп’ютерами на базі процесора Intel Core i5-9400F, об’єднаними в локальну мережу. У класах передбачено підключення комп’ютерів до мережі Інтернет.

Перевагою такої організації роботи комп’ютерних класів є висока універсальність створюваної інфраструктури. Завдяки використанню повноцінного ПК на кожному робочому місці досягається висока продуктивність всього комплексу. Саме це дозволяє використовувати різноманітні сценарії комп’ютерного навчання, застосовувати як мережеві, так і локальні навчальні програми та тренажери.

У комп’ютерних класах проводяться практичні та лабораторні заняття із таких дисциплін:

- Комп’ютерні технології та програмування;

- Інформаційні технології;

- Числові методи;

- Економіко-математичне моделювання та економетрія;

- Комп’ютерно-інтегровані технології та автоматизоване управління в сільському господарстві;

- Електронна комерція;

- Моделювання технологічних об’єктів та автоматизовані системи управління.

Лабораторію засобів вимірювання обладнано:

- осцилографом Ф4372;

- вольтметром універсальним Б7-21А. 

На основі цього обладнання розроблено комплекси лабораторних робіт, які дозволяють студентам закріпити отримані ними теоретичні знання на практиці із таких дисциплін: «Технологічні вимірювання і прилади»; «Основи автоматики у сільському господарстві»; «Метрологія, стандартизація, сертифікація».

Поставлено низку лабораторних робіт, які передбачають вивчення процесів побудови, роботи та використання вимірювальних приладів. При цьому студенти вивчають метрологічні характеристики засобів вимірювання, визначення похибок вимірювання. У студентів виробляється досвід роботи з вимірювальними приладами та установками, що дає розуміння мереж як енергетичних, так й інформаційних.

У лабораторії проводяться експерименти з вимірювань інтегральних значень напруги змінного струму різної форми та частоти приладами різних систем, з вимірювань електричного опору на постійному струмі за допомогою амперметра та вольтметра, цифрового омметра і тестера, з вимірювань електричного опору одинарним мостом постійного струму, з розрахунку елементів схеми моста.

У лабораторії робототехніки та Інтернету речей проводяться лабораторні роботи із наступних дисциплін: «Робототехнічні системи», «Мікропроцесори і мікроконтролери».

Під час виконання лабораторних робіт та у позаурочний час студенти здобувають знання та вміння щодо:

- налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування;

- проєктування багаторівневих систем керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;

- розробки прикладного програмного забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації;

- розробки алгоритмів та комп’ютерних програм з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування.

Powered by Web Agency