Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Наукова діяльність кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Напрями наукових досліджень:

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій проводить наукові дослідження в рамках наукової тематики економічного факультету Львівського національного аграрного університету за розділом «Спеціалізована система відстеження в реальному часі кіберфізичних об’єктів». У цих дослідженнях викладачі є виконавцями окремих її підрозділів за напрямами:

- Розробка віртуальних пристроїв для оцінювання якості сільськогосподарської продукції;

- Розробка кіберфізичних систем та метрологічних засобів в агропромисловому виробництві;

- Моделі, методи та нові підходи до управління кіберфізичними системами.

Наукова робота викладачів

На кафедрі виконуються наукові дослідження, тематика яких адаптована до сучасних наукових тенденцій та регіональних потреб у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Результати науково-дослідної роботи викладачів безпосередньо використовуються в навчальному процесі.

Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи, а також здійснюють активну наукову та освітню діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків.

Кафедра має широкі наукові зв'язки з провідними науковими організаціями та закладами вищої освіти України та ближнього зарубіжжя, зокрема з Національним університетом «Львівська політехніка», Луцьким національним технічним університетом, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», Старопольською Вищою школою м. Кельце (Польща), Технічним університетом м. Острава (Чехія) та іншими установами.

 Студентська наукова робота

Плідно працюють на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій економічного факультету Львівського національного аграрного університету два студентських наукових гуртки, в яких займаються науково-дослідною роботою у напрямі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 40 студентів. Результати досліджень щороку апробуються на студентських наукових конференціях та конкурсах наукових робіт. Також, діяльність наукових гуртків сприяє залученню студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах, створенню умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом. Члени наукового гуртка ознайомлюються з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи, беруть активну участь в науковому та громадському житті університету, розвивають свої творчі здібності, поглиблюють знання з фахових навчальних дисциплін, набувають досвіду проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу, вчаться розробляти та представляти навчальні та наукові проєкти і підтримувати їх реалізацію. Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на змаганнях різного рівня.

Щороку студенти під керівництвом викладачів кафедри отримують призові місця на всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Зокрема у 2020 році:

- під керівництвом доцента кафедри Лисої О.В. студент Фігель М.Р. здобув диплом 3-го ступеня у 2020 р. на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у Луцькому національному технічному університеті (м.Луцьк);

- під керівництвом доцента кафедри Іваницького І.Є. студент Білецький З.Т. здобув диплом 3-го ступеня у 2020 р. на ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економічна кібернетика» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка;

- під керівництвом доцента кафедри Смолінського В.Б. студентка Сеньків О.В. вийшла у ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економічна кібернетика» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка;

- під керівництвом проф. Чаплиги В.М. член студентського наукового гуртка Мельник А.В. у 2020 р.вийшов у ІІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Завтра UA».

Powered by Web Agency