Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Новини
Контакти


Наукова робота

Наукова робота – невід’ємний напрямок діяльності кафедри економіки. В центрі уваги науковців кафедри завжди були і є актуальні проблеми розвитку аграрної економіки, які здебільшого характеризуються комплексним характером, що характерно власне для даної кафедри, оскільки спеціальність 051 «Економіка» передбачає володіння широким спектром знань з усіх сфер економічної активності.

За сучасними пріоритетними напрямками наукових досліджень, що здійснюються у Львівському національному аграрному університеті, сформована наукова школа завідувача кафедри економіки, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Георгія Владиславовича Черевка – «Аграрна економіка та соціально-економічний розвиток сільських територій». Детальна інформація

Під керівництвом Г.В. Черевка захищено

- 5 докторських дисертацій: Ф.В. Горбонос (2005 р.), В.І. Ткачук (2012 р.), В.А. Колодійчук (2015 р.), Н.М. Ступень (2018 р.), Р.М. Ступень (2019 р.);

- 23 кандидатські дисертації: В.А. Колодійчук (1998 р.), Р.К. Шурпенкова (1999 р.), Т.С. Гачек (1999 р.), І.М. Тофан (2000 р.), З.П. Березівський (2003 р.), В.П. Вантух (2004 р.), Т.М. Кохана (2005 р.), С.Ф. Яців (2011 р.), Н.І. Василенька (2007 р.), А.О. Павленчик (2008 р.), М.С. Ващик (2008 р.), О.О. Дадак (2009 р.), Г.І. Шимечко (2009 р.), Л.Я. Глубіш (2009 р.), Я.П. Березівський (2010 р.), Н.Р. Струк (2011 р.), Г.М. Дудич (2011 р.), Л.М. Кобрин (2014 р.), Є.В. Савченко (2014 р.), Ю.В. Дубневич (2015 р.), Н.О. Піняга (2016 р.), О. Смулка (2020 р.), В. Шугало (2021 р.).

Тема наукових досліджень кафедри економіки на 2021–2025 рр.:

Інноватизація економіки як чинник зрівноваженого розвитку сільських регіонів та формування продовольчої безпеки країни.

Керівник: д.е.н., проф. Г.В.Черевко.

Основні напрями досліджень та виконавці:

- Тенденції та перспективи розвитку сільських регіонів і формування продовольчої безпеки країни – проф. Г.В. Черевко, доц. Н.Б. Зеліско, доц. Р.І. Василина, доц. Р.І. Магійович.

- Стратегічні напрями розвитку сільських регіонів у контексті міжнародного співробітництва – доц. Н.Б. Зеліско, доц. Р.І. Магійович.

- Ефективність функціонування виробників аграрної продукції та використання їх ресурсів – доц. С.Ф. Яців, доц. К.М. Руліцька, доц. Г.Б. Іваницька, доц. С.М. Колач.

- Енергоефективність та енергонезалежність сільських регіонів – проф. Г.В. Черевко, доц. Г.В. Сиротюк, асист. Т.М. Станько.

- Державне регулювання аграрної економіки в контексті зрівноваженого розвитку сільських регіонів – проф. Г.В. Черевко, доц. З.С. Березівський.

- Нішева інноватизація аграрної економіки як чинник зрівноваженого розвитку сільських регіонів та формування продовольчої безпеки країни – доц. І.В. Черевко.

- Удосконалення економічних взаємовідносин у сфері аграрної економіки – проф. Г.В. Черевко, доц. Н.Б. Зеліско, доц. О.Р. Василина, доц. С.М. Колач.

З 2013 року кафедрою економіки проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» із щорічною конкретизацією її тематики відповідно до найбільш актуальних проблем.

2012 р. – Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств.

2013 р. – Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств.

2014 р. ‒ Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств (присвячена 60-річчю кафедри економіки підприємства ЛНАУ).

2015 р. – Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки.

2016 р. ‒ Форсайт розвитку підприємств аграрної сфери економіки.

2017 р. – Сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних процесів.

2018 р. ‒ Сільськогосподарські підприємства України в умовах агропромислової інтеграції.

2019 р. ‒ Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

2020 р. ‒ Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва.

2021 р. (2-4 червня) ‒ Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Збірники матеріалів проведених інтернет-конференцій     скачати тут

Результати наукових досліджень, проведених викладачами кафедри, опубліковані у вітчизняних, міжнародних та закордонних наукових фахових виданнях і у матеріалах наукових та науково-практичних конференцій різних рівнів.

Powered by Web Agency