Д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко 31 травня 2022 р. прослухала заключну, четверту, онлайн-лекцію «Практичні поради для покращення освітнього процесу в умовах воєнного стану» із програми всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні».
Заняття провів С.А. Горбаченко – д.е.н., проф., зав. кафедри кібербезпеки Національного університету «Одеська юридична академія».
Основні питання, які були розглянуті на занятті, стосувались методів та методик, які можна використовувати для проведення занять, щоб зробити їх більш результативними під час воєнного стану і такими, які б змогли зацікавити, відволікти здобувачів від жахіть війни.


30 травня 2022 р. доцент кафедри економіки Зіновій Петрович Березівський відвідав онлайн-тренінг на тему «Бізнес для дослідників: не теорія».
Головним спікером зустрічі була Олена Поліщук, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса, яка поділилася практичним досвідом поєднання діяльності науковця в якості ФОП із веденням його дослідницької діяльності.


27 травня 2022 року к.е.н., доцент кафедри економіки Світлана Яців взяла участь у круглому столі «Євроінтеграція та війна: економічний вимір». Захід відбувся в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП в 2021–2023 роках», що фінансується Європейським Союзом, Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та виконується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Учасниками заходу були представники влади та громадськості, а також експерти: Г. Васильченко – народна депутатка України, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики; І. Бураковський – голова правління ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій», проф. Національного університету «Києво-Могилянська академія»; В. Борщевський – д.е.н., зав. кафедри державного управління УКУ, експерт Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини; Л. Старікова – голова правління ГО «Аналітичний центр Аграрного союзу України»; О. Бойко – координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації; Н. Гаращенко – координаторка РГ3 УС ПГС «Україна-ЄС»; В. Бережний – ГО «Клуб економістів»; О. Красовська – к.е.н., голова правління Української асоціації оцінювання.
Модератор – І. Куропась, координаторка РГ 2 «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» УНП ФГС СхП.24 та 26 травня 2022 року відбулися чергові вебінари від компанії Clarivate, в яких взяв участь доцент кафедри економіки Зіновій Петрович Березівський.
Як завжди, вебінари були цікаві та наповнені інформацією, необхідною для подальшої наукової діяльності.

26 травня 2022 р. доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк взяла участь у семінарі «Просторове планування розвитку територій громад: кращі практики та рекомендації». Організатор події – Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО).
Просторове планування є одним з головних інструментів для досягнення сталого розвитку, який стоїть в основі довгострокових стратегій сучасних розвинутих країн. Таке планування потрібне для збалансування потенційно конкуруючих потреб економіки, суспільства та збереження навколишнього середовища. Сьогодні питання, пов’язані з просторовим плануванням, є надзвичайно актуальними для громад з огляду на новий територіально-адміністративний устрій та отримані повноваження та ресурси.
26 травня 2022 р. завідувач кафедри економіки ЛНУП д.е.н., проф. Г. Черевко узяв участь в інтерактивному семінарі, присвяченому проблемі «срібної» економіки, який провела Т. Пашкіна – HR-експерт сайту Robota.ua, аналітик ринку праці. Обговорювались сутність «срібної» економіки, важливість її розвитку, особлива актуальність для України у сучасних умовах.
В результаті обговорення сформовано висновок про те, що в Україні розвиток «срібної» економіки повинен стати одним із фокусів державної економічної та демографічної політики, оскільки цей вид економіки може значною мірою вирішити проблеми забезпечення діючих секторів національної економіки ефективною робочою силою та забезпечити вирішення багатьох соціальних проблем.
Д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко 24 травня 2022 р. прослухала третю онлайн-лекцію «Академічна доброчесність в умовах дистанційного навчання» із програми всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні».
Заняття провела Г.О. Ульянова – д.ю.н., проф., проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія».
Основні питання, розглянуті на занятті, стосувались дотримання академічної доброчесності та її порушення саме науково-педагогічними працівниками, академічного плагіату та інших питань, актуальних під час воєнного стану для навчальних закладів нашої країни.24 травня 2022 року доцент кафедри економіки Наталія Зеліско стала учасницею Міжнародного онлайн-форуму «Забезпечення якості вищої освіти в умовах війни», який був організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні в межах проєкту «Сприяння підходам, заснованим на верховенстві права та правах людини, в системі вищої освіти» та у співпраці з Комітетом ВР з питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки України.
19 травня 2022 р. в онлайн-режимі відбулася друга міжнародна наукова конференція «Sustainable Development – Regional and Local Dimensions», організована кафедрою політики розвитку та маркетингу Інституту економіки та фінансів WULS-SGGW (Польща).
Від Львівського національного університету природокористування участь взяли доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк, завідувач кафедри енергетики, доцент Сергій Сиротюк та старший викладач кафедри обліку та оподаткування Катерина Янковська, які презентували доповідь на тему «The role of biogas technologies in ensuring sustainable community development».
На конференції представили результати своїх досліджень 92 науковці із 33 наукових установ багатьох країн світу.
Метою конференції було об’єднання провідних науковців задля обговорення практичних викликів та обміну досвідом, новими ідеями та результатами досліджень у сфері багатогранного сталого місцевого та регіонального розвитку.

Д.е.н., в.о. проф. І.В. Черевко 17 травня прослухала другу онлайн-лекцію «Правове регулювання трудових відносин у закладах освіти в умовах воєнного часу» із програми всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні».
Заняття провів М.В. Серебро – к.ю.н., адвокат, директор Відокремленого підрозділу «Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія"».
Основні питання, які були розглянуті, стосуються саме зміни правових взаємовідносин між здобувачами освіти та викладачами під час війни. Особлива увага була приділена можливостям уникнення випадків зловживання цими взаємовідносинами. При цьому вказувалось на необхідність врахування емоційного стану кожної зі сторін цих взаємовідносин.19 травня 2022 року викладачі кафедри економіки Орися Василина, Руслана Магійович та Зіновій Березівський були співучасниками пленарного засідання IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», яку організувала кафедра обліку та оподаткування ЛНУП.
Незважаючи на складну ситуацію в Україні, організаторам заходу Оксані Прокопишин та Людмилі Гнатишин вдалося об’єднати науковців з різних міст країни. За це їм велика вдячність!
Промови учасників конференції звучали дуже емоційно, тепло та дружньо.
Наукова співпраця та віра у Перемогу стали домінантою віддаленої зустрічі.
18 травня 2022 року студентка групи Ек-12сп та учасниця гуртка «Економіст» кафедри економіки Марія Поташник виступила на VІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», присвяченій 71-й річниці від дня народження відомого українського вченого-економіста, громадського діяча, професора Петра Березівського та з нагоди святкування 75-ї річниці заснування кафедри менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого, із темою доповіді «Підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь», науковим керівником якої була к.е.н., доцент кафедри економіки ЛНУП Руслана Магійович.
Доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк пройшла онлайн-курс European Academy of Sciences and Research та взяла участь у серії вебінарів, організованих компанією Clarivate.
Здобуті знання ефективно використовує у роботі зі студентами та підвищенні професійної діяльності.
10 та 12 травня 2022 року доцент кафедри економіки Зіновій Петрович Березівський взяв участь у чергових вебінарах від компанії Clarivate.
Як завжди, була отримана велика кількість цікавої та змістовної інформації, яка буде використана в подальшій викладацькій та науковій діяльності.
Доцент кафедри економіки Зіновій Петрович Березівський 5 травня 2022 року взяв участь у вебінарі «Web Of Science Core Collection для ефективної наукової діяльності».
Усіх присутніх на вебінарі ознайомлено з методикою використання Web Of Science Core Collection для ефективного ведення наукової діяльності викладачем.


Д.е.н., в.о. проф. кафедри економіки ЛНУП І.В. Черевко 10 травня 2022 р. прослухала лекцію «Організаційні та правові новели освітньої галузі в умовах воєнного стану» в рамках всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні».
Заняття провів к.ю.н., доц. О.В. Дикий, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Основні питання, які були розглянуті, стосуються організаційних аспектів освітнього процесу та освітньої діяльності в умовах воєнного стану та їх безпекових і психологічних аспектів.


13 травня 2022 року гурток «Економіст» делегував на Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень 2021 року факультету управління, економіки та права студентку групи Ек-31 Роксолану Жигайло. Товариству вона представила доповідь «Перспективні напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств» (науковий керівник к.е.н., доцент Г.В. Сиротюк).


Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність.
Завжди у найважчі часи нашої історії знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї Батьківщини.
10 травня в групі Ек-41 куратором О. Василиною було проведено виховну годину, присвячену українським добровольцям.


5 травня 2022 року завідувач кафедри економіки ЛНУП д.е.н., проф. Г. Черевко взяв участь в онлайн-конференції «Екологічна безпека України в умовах воєнного часу та програма "Green economic recovery"», завданням якої було консолідувати бачення понад 200 учасників (посадових осіб, представників територіальних громад, фахівців, науковців та експертів) щодо майбутньої ефективної відбудови України після війни та забезпечення її екологічної безпеки ще в період бойових дій.
Конференцію організовано профспілкою екологів ПАЕУ та Національним центром стійкого розвитку у межах програми ООН із відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Учасникам конференції запропоновано сфокусуватись на першочергових діях з метою створення дорожніх карт та практичних маршрутів, якими можуть скористатись громади і компанії, які охоплюють ключові сфери ділової активності, що є особливо важливим для суспільства у воєнний та поствоєнний періоди. Акцентувалось увагу на ролі держави, громад і бізнесу у відбудові України та забезпеченні її екологічної безпеки як частини європейського економічного простору з врахуванням міжнародного досвіду.


3 травня 2022 року науковий керівник програми MBАF, професор фінансів та економіки в Kyiv-Mohyla Business School (Києво-Могилянська бізнес-школа) Євген Пенцак (Ph.D., Lausanne University, один із колишніх директорів бізнес-школи Львівського інституту менеджменту) провів надзвичайно цікавий вебінар «Нова карта світу: економічний підхід», у якому взяв участь завідувач кафедри економіки ЛНУП д.е.н., проф. Г. Черевко. Ґрунтуючись на теоріях та підходах відомих сучасних вчених Данієла Єргіна, Ендрю Ло та інших, спікер окреслив рамки аналізу сучасного світу, особливості управління складними системами, обґрунтував методику вибору підходу до аналізу складних систем на засадах концепції динамічної рівноваги, зупинився на стратегії скорочення споживання у ЄС, визначив, яким повинен бути основний принцип державної економічної політики, та представив своє бачення сучасної економічної політики України.
Особливу увагу на вебінарі було приділено геополітичній динаміці змін у сучасному світі та її чинникам, у тому числі і в першу чергу – вуглеводневим ресурсам США, Росії, Китаю, їх запасам у Арктиці.
Знання, одержані у ході вебінару, безперечно, будуть корисними в процесі проведення навчальних занять зі студентами економічних спеціальностей.


Звітна наукова студентська конференція за результатами досліджень 2021 року

Традиційно для розкриття наукового та творчого потенціалу наших студентів на кафедрі економіки 5 травня 2022 року в онлайн-режимі відбулася звітна студентська наукова конференція за результатами досліджень 2021 року.
Організатором засідання була керівник гуртка «Економіст» к.е.н., доцент Орися Василина.
На конференції студентами освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» були успішно висвітлені результати наукових досліджень актуальних економічних тем та проблем. На основі презентативного матеріалу заслухано доповіді з цікавими фактами, оригінальністю викладу та особистим поясненням проблематики.
Обрано переможницю – Роксолану Жигайло із групи Ек-31, яка представлятиме наукові досягнення на рівні факультету управління, економіки та права.


4 травня 2022 року доцент кафедри економіки, к.е.н. С.М. Колач провела відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економічна теорія» на тему «Циклічні коливання і кризи в економіці».
Відкрита пара з групою Арх-31 відбулася відповідно до зміненого плану-графіка проведення відкритих занять викладачами кафедри економіки у другому семестрі.
На відкритій лекції були присутні: к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско та к.е.н., доцент О.Р. Василина.
Заняття було проведено на високому навчально-методичному рівні.Повномасштабна війна з росією докорінно змінила процес проведення закупівель в Україні. Завдяки можливості укладати прямі договори замовники отримали змогу максимально швидко закривати потреби війська, своїх установ та громад. Водночас обов’язковим лишається дотримання принципів публічних закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності використання коштів. Саме цим питанням був присвячений вебінар про відповідальність замовника та учасника на період воєнного стану, який відбувся 3 травня 2022 року.
Участь у даному заході взяли доцент кафедри Ганна Сиротюк та здобувачі вищої освіти ОС «Магістр», які вивчають дисципліну «Публічні закупівлі». Спікерка Ніна Абаімова, експертка з публічних закупівель, докладно зупинилась на таких питаннях: правопорушення у закупівлях під час воєнного часу, за які може наставати відповідальність; зміни в законодавстві, введені у зв’язку з воєнним станом; як не допускати порушення і обґрунтовувати свою позицію при майбутніх перевірках.
29 квітня 2022 р. завідувач кафедри економіки ЛНУП д.е.н., проф. Г. Черевко взяв участь в інтерактивному семінарі «Актуальні стратегії продажу – як допомогти своєму бізнесу», організованому і проведеному European Business Association та консалтинговою компанією «Martsenko Sales».
Засновник та провідний тренер цієї компанії, акредитований консультант ЄБРР, експерт з продажу Вадим Марценко сконцентрував цю зустріч на обговоренні актуальних питань стосовно існуючого рівня активності бізнесу в умовах зменшення попиту і активності клієнтів, інструментів продажу, які зараз працюють; налаштуванні відділів віддаленого продажу; стратегіях продажу, які можуть спрацювати.
29 квітня 2022 р. доцент кафедри економіки Н.Б. Зеліско взяла участь у віртуальному модулі академічної мобільності «Проблеми української та глобальної безпеки: загрози сталому розвитку», який організували Поліський національний університет спільно з Мерілендським університетом (США) та Сумським державним університетом.
Участь у модулі дозволила здобувачам вищої освіти та науковцям розширити форми міжнародної співпраці, покращити фахову професійну підготовку, перейняти прогресивний світовий досвід адаптації до сучасних глобальних викликів.28 квітня 2022 р. завідувач кафедри економіки проф. Г. Черевко та в.о. проф. кафедри економіки ЛНУП І. Черевко взяли участь у вебінарі «Навчати та навчатись в умовах війни – наші сили і виклики», організованому та проведеному SoftServe – провідною ІТ-компанією, що займається консалтингом та надає послуги у сфері цифрових технологій.
В ході вебінару директор Центру навчальної майстерності компанії SoftServe Наталія Куба цікаво і змістовно розповіла про те, на що ми повинні звертати особливу увагу у навчальному процесі саме в період війни; про нейрофізіологічні та психологічні реакції організму на небезпеку; про роль навчання як способу відволікання психіки від почуття небезпеки і тих, хто вчиться, і тих, хто навчає і як виду безпечного і ефективного інтерактивного зв’язку.
Матеріал вебінару є предметом глибокого філософського осмислення реальності і особливостей процесу навчання у ній.


Завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Г.В. Черевко 28 квітня взяв участь в інтерактивному семінарі «Логістика під час війни». Зустріч організували European Business Association Management Development Centre спільно з ZAMMLER GROUP – міжнародною групою логістичних компаній, що надає послуги в сфері автомобільних, морських, авіа- та залізничних перевезень, митно-брокерського оформлення, а також складські послуги. До цієї групи входять 5 компаній та 17 офісів в Україні, Польщі, КНР та Казахстані.
Спікер Антон Цимбал, комерційний директор ZAMMLER, експерт у сфері логістики, спрямував увагу учасників на обговорення найбільш актуальних сьогодні питань щодо ситуації із логістикою в Україні. Серед інших обговорювались питання про те, як змінились ланцюги постачань у зв’язку з повномасштабною війною, розв’язаною росією; про стан справ у експорті й імпорті; про можливі сьогодні види транспортування; про складську логістику – як «викручуватись» при дефіциті площ; про ключові проблеми логістичного ринку. Окреслене коло питань стосувалось логістики у сфері переміщення аграрної продукції.
Надзвичайно цікава і змістовна зустріч!


Захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

27 квітня 2022 року відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» заочної форми навчання. Проводився захист кваліфікаційних робіт через організовану комісією відеоконференцію на базі платформи Zoom.
До складу комісії увійшли: голова комісії І.Б. Яців, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор, та члени комісії – Г.В. Черевко, завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор, Л.Б. Гнатишин, д.е.н., професор, Г.В. Сиротюк, к.е.н., доцент, О.В. Грицина, к.е.н., доцент, О.С. Руданецька, к.ю.н., доцент.
Перед початком заходу випускників привітав голова комісії д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛНУП І.Б. Яців, який ознайомив з процедурою та побажав вдалого захисту кваліфікаційних робіт.
Під час захисту кваліфікаційних робіт комісією було зауважено наявність елементів наукової новизни, практичної значущості магістерських досліджень, що вказує на високий науково-методичний рівень їх виконання. Здобувачі продемонстрували вільне володіння матеріалом, дали чіткі та вичерпні відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії.
Комісія дійшла висновку, що кваліфікаційні роботи виконані на високому рівні, що є результатом злагодженої роботи і відповідальності студентів та їх наукових керівників.
Вітаємо випускників з успішним захистом та бажаємо успіхів у професійній діяльності!


Атестаційний екзамен для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

27 квітня 2022 року відбувся атестаційний екзамен для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». До екзамену було допущено 4 студентів заочної форми навчання. Проводився екзамен через відеоконференцію на базі платформи Zoom.
Екзамен прийняла екзаменаційна комісія в складі: голови комісії І.Б. Яціва, проректора з наукової роботи, д.е.н., професора, та членів комісії – Г.В. Черевка, завідувача кафедри економіки, д.е.н., професора, Л.Б. Гнатишин, д.е.н., професора, Г.В. Сиротюк, к.е.н., доцента, О.С. Руданецької, к.ю.н., доцента.
Голова екзаменаційної комісії д.е.н., професор І.Б. Яців проінформував студентів про основні нормативно-організаційні аспекти процедури атестаційного екзамену, структуру та особливості складання екзамену.
Всі здобувачі вищої освіти успішно виконали кваліфікаційні завдання і отримали позитивні оцінки, які підтверджують отримані ними у ЛНУП фахові знання з економічних дисциплін.
Вітаємо випускників з важливою подією студентського життя – присвоєнням освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка» – та бажаємо успіхів, подальшого професійного зростання та легкого життєвого шляху! З нетерпінням чекаємо на навчання в магістратурі!


Відбулася зустріч зі студентами-випускниками ОС «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти Львівського національного університету природокористування. Голова приймальної комісії ЛНУП Юлія Голячук розповіла про особливості вступної кампанії 2022 року до магістратури.


26 квітня 2022 р. д.е.н., в.о. професора Ірина Черевко провела відкриту лекцію на онлайн-платформі Zoom з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 081 «Право». Лекція присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності та цьогорічній темі кампанії «Інтелектуальна власність та молодь: інновації заради майбутнього».
Основним завданням відкритої лекції було формування у студентів зацікавленості у активізації їх інтелектуальної діяльності зі створення об’єктів права інтелектуальної власності у різних сферах суспільного життя за прикладом сучасних молодих винахідників, які відзначаються високим рівнем креативної творчості. Викладання змісту лекції було цікавим, доступним і зрозумілим для студентів. Мала місце активна інтеркомунікація між студентами і лектором. На занятті були присутні й викладачі кафедри економіки.


19 квітня 2022 року доцент кафедри Ганна Сиротюк разом зі здобувачами вищої освіти ОС «Магістр», які вивчають дисципліну «Публічні закупівлі», взяли участь у закупівельному форумі «Забезпечення потреб країни у воєнний час», який проводився з ініціативи платформи TNDR та провідних тендерних експертів. Війна в Україні змінила сферу публічних закупівель, і закупівельники зараз докладають максимальних зусиль, аби забезпечувати нагальні потреби нашої країни у продуктах, ліках, ремонтах, у забезпеченні наших захисників та захисті наших громадян. На форумі компетентні спікери Василь Задворний, Наталя Шимко, Ольга Нос, Лілія Кулик від Prozorro, Анна Селютіна від платформи TNDR та Наталія Заєць розповіли, як потрібно адаптувати систему Prozorro для відбудови країни, надали рекомендації замовникам щодо здійснення публічних закупівель у період воєнного стану, розповіли про нову платформу Prozorro+, представили алгоритм закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Постанови №169, а також представили власне бачення змін у сфері публічних закупівель.


12 квітня 2022 року доцент кафедри економіки, к.е.н. К.М. Руліцька провела відкриту виховну годину, присвячену 36-й річниці Чорнобильської катастрофи та воєнним подіям в Україні від 2014 р. до сьогодення, у групах Ек-31, Ек-12сп, Птб-31 та Птб-12сп.

На заході були присутні викладачі кафедри економіки: к.е.н., доцент С.Ф. Яців, к.е.н., доцент О.Р. Василина, к.е.н., доцент С.М. Колач та к.е.н., доцент Р.І. Магійович.


Відкрите заняття з дисципліни «Тіньова економіка».

12 квітня 2022 року доцент кафедри економіки, к.е.н. Р.І. Магійович провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Тіньова економіка» на тему «Підприємницька діяльність як об’єкт протиправних посягань».
Відкрита пара проведена відповідно до зміненого плану-графіка проведення відкритих занять викладачами кафедри економіки у другому семестрі.
У режимі Zoom-конференції на занятті активно працювали дві академічні групи: Ек-31 та Ек-12сп.
Цікаві, змістовні та аргументовані фактами відповіді студентів слухали присутні колеги з кафедри: к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско, к.е.н., доцент С.М. Колач, к.е.н., доцент О.Р. Василина, к.е.н., доцент С.Ф. Яців та к.е.н., доцент К.М. Руліцька.


11 квітня 2022 року відбулось онлайн-засідання кафедри економіки. Завідувач кафедри д.е.н., професор Георгій Черевко виніс на порядок денний низку важливих питань, серед яких: проблеми вступної кампанії 2022 року; питання дистанційного навчання та роботи зі здобувачами вищої освіти в умовах воєнного стану; звітування науково-педагогічних працівників кафедри про виконання індивідуального плану у період з 24 січня до 4 квітня 2022 року; розгляд проєктів ОП «Економіка» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) у галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». У своїх виступах викладачі розповіли також про волонтерську роботу в умовах війни.
Відкрита лекція з дисципліни «Економіка бізнесу»

11 квітня 2022 року доцент кафедри економіки, к.е.н. Г.В. Сиротюк в режимі Zoom-конференції провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Економіка бізнесу» на тему «Доходи, витрати та прибутки при веденні підприємницької діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» груп Ек-41 та Ек-22 сп. Лекція проведена в рамках реалізації плану-графіка проведення відкритих занять кафедрою економіки у другому півріччі 2021–2022 н.р.
У межах тематики відкритої лекції лектором було розкрито актуальну проблематику щодо поняття та класифікації доходів, витрат і прибутку при веденні бізнесу. Лектором було підібрано цікавий науковий матеріал, що дозволив застосовувати прийоми розповіді, пояснення, коментування та зберегти стійку увагу слухачів протягом усього заняття. Лекцію супроводжував влучно підібраний різноманітний презентаційний матеріал. Викладачка постійно підтримувала контакт з аудиторією, використовуючи сучасні методичні прийоми та заохочувальні стимули.
На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри економіки. Учасники обговорення відзначили високий професіоналізм, педагогічну майстерність та широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу. Загалом лекція досягла своєї мети, проведена на фаховому рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.


Засідання робочої групи з обговорення освітньої програми «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

8 квітня 2022 р. у режимі онлайн на платформі Zoom відбулося засідання робочої групи з обговорення освітньої програми «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. В обговоренні освітньої програми взяли участь: Георгій Черевко, завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор; Ганна Сиротюк, гарант ОП, кандидат економічних наук, доцент; члени робочої групи: Ірина Черевко, доктор економічних наук, в.о. професора; Світлана Яців, кандидат економічних наук, доцент; Кароліна Руліцька, кандидат економічних наук, доцент; Діана Герасимчук, здобувач вищої освіти 1-го року навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр».
Особлива увага була приділена обґрунтованості розробленої освітньої програми, її структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов’язкових та вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей зі спеціальності «Економіка». Крім того, наголошено на важливості практичної підготовки здобувачів вищої освіти з метою підвищення конкурентоспроможності майбутніх випускників на ринку праці.


Виховання та психологічна підтримка під час війни

6 квітня 2022 року доценти та водночас куратори кафедри економіки С.Ф. Яців, О.Р. Василина, С.М. Колач та К.М. Руліцька разом зі студентами груп Ек-21, Ек-31, Ек-41, Ек-12сп, Ек-22сп провели у дистанційному режимі виховну годину спільно з практичним психологом ЛНУП М.В. Ходаковою.
Професійні поради та важливі настанови Мирослави Володимирівни дали практичні корективи щодо психоемоційної поведінки людини у воєнний час.


Гостьова лекція як один з ефективних методів навчання здобувачів вищої освіти

В контексті співпраці у сфері освітнього процесу з нашими колегами з Польщі кафедрою економіки ЛНУП було організовано і проведено 4 квітня 2022 р. відкриту онлайн-лекцію для аспірантів, магістрів та бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» факультету управління, економіки та права ЛНУП. Участь також взяли викладачі кафедри економіки.
Лекція присвячена сучасним проблемам використання відходів на засадах циркулярної економіки. Професор Ельжбета Шиманська (Warsaw University of Life Sciences – SGGW) послідовно і логічно поінформувала наших студентів і аспірантів про динаміку нагромадження відходів у різних регіонах світу, джерела їх походження і структуру, про загрози, які з цим пов’язані, ознайомила їх із методикою визначення збитків від нераціонального використання цих відходів, з практикою різних країн щодо їх утилізації та ефективністю її видів. Особливий інтерес викликали приклади ефективного використання відходів різного походження способом їх рециклінгу, що власне і є однією з головних засад циркулярної економіки.
Здобувачі вищої освіти та аспіранти спеціальності 051 «Економіка», а також колектив кафедри економіки щиро вдячні професорці Ельжбеті Шиманській за надзвичайно цікаву лекцію, яка викликала позитивні враження і зацікавленість слухачів.


31 березня 2022 року д.е.н., в.о. професора кафедри економіки І.В. Черевко взяла участь у вебінарі «Інформаційна гігієна під час війни», на якому розглядались проблеми формування інформаційного поля та питання про те, чому участь у суперечках у коментарях до інформаційних повідомлень у медіа – це робота на ворога; чи є зараз правда у медіа; чому фейки – це не основна зброя ворога; як нас ламають в інфопросторі та про суть «інформаційно-психологічних операцій».
Вебінар в рамках українського громадського проєкту «Prometheus» організовано та проведено п. Оксаною Мороз, авторкою книг «Нація овочів?» та «Боротьба за правду», ведучою радіоблогу «Вірю не вірю» на радіо «Культура».Зустріч викладачів кафедри економіки із професоркою SGGW

Сьогодні, в умовах війни, освітній процес не може зупинятися. Важливе завдання для викладачів – створити умови для якісного навчання та розвитку особистостей зараз і у перспективі.
30 березня 2022 р. відбулася продуктивна онлайн-зустріч викладачів кафедри економіки ЛНУП із доктором економічних наук, професором Варшавського університету природничих наук (SGGW, Польща) Ельжбєтою Шиманською з приводу можливостей використання досвіду польських колег щодо удосконалення освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
В контексті вимог сучасного ринку праці та інтеграції в європейський освітній простір одним із шляхів оновлення змісту освітніх програм підготовки фахівців та науковців з економіки є його побудова на основі сучасних освітніх підходів, в першу чергу компетентнісного. Саме цим питанням була приділена увага в ході зустрічі. Також було обговорено особливості навчальних планів і внесено ряд конструктивних пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм шляхом впровадження у них нових дисциплін, актуальних для сучасних умов розвитку економіки.


23 лютого 2022 р. відбулося обговорення проєкту освітньої програми «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Зустріч було проведено на базі платформи Zoom, що дозволило ефективно попрацювати та обговорити проблемні аспекти, спрямовані на удосконалення освітніх послуг та внутрішнє забезпечення якості вищої освіти.
Модератором заходу виступила гарант даної освітньої програми к.е.н., доцент кафедри економіки Наталія Зеліско, а брали участь в обговоренні члени робочої групи, зокрема доцент С.Ф. Яців, доцент О.Р. Василина, доцент З.П. Березівський, здобувач вищої освіти О.Р. Патроник, викладачі кафедри економіки доцент С.М. Колач, доцент Р.І. Магійович, а також роботодавці та стейкхолдери, які залучені до розгляду ОП: начальниця відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю О.А. Голод, начальниця відділу аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Л.Р. Шалай, головний бухгалтер ТзОВ «Данута» О.С. Батюк, головний бухгалтер ТзОВ «Кам’янка-млин» Г.Б. Петренко, підприємець, власник крафтового виробництва WakoMeat В. Кіт.
Завданням цієї зустрічі було отримати оцінку ОП та пропозиції щодо її удосконалення.
Гарант програми Н. Зеліско, презентуючи проєкт нової редакції освітньої програми «Економіка» 2022 року, надала загальну інформацію про програму, охарактеризувала мету, предметну суть, можливості майбутніх випускників до працевлаштування та подальшого навчання. Особливу увагу було приділено аналізу програмних, загальних і спеціальних компетенцій та програмних результатів навчання.
Загалом стейкхолдери позитивно оцінили даний захід та представлену освітню програму, а також зауважили, що доцільною є подальша співпраця як в обговоренні освітніх програм, так і в їхній практичній реалізації.
Дякуємо учасникам заходу за активну участь та виділений час. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.


Революція Гідності та Герої Небесної Сотні назавжди у наших серцях! Ми пам’ятаємо!
Виховна година, присвячена Героям Небесної Сотні, проведена куратором груп Ек-31, Ек-12сп, Птб-31 та Птб-12сп доцентом Кароліною Руліцькою.


22 лютого 2022 року доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк брала участь в круглому столі «Критерії сталих публічних закупівель для продуктів харчування та послуг харчування».
Захід проводився в рамках проєкту Європейського Союзу. В ході дискусії особлива увага приділялась питанню інтеграції критеріїв сталості в публічних закупівлях, екологічним аспектам публічних закупівель в національному законодавстві Україні та стандартах ЄС.


Інтеграція цифрових технологій у процеси аграрного виробництва має бути пріоритетом державної політики. Саме тому актуальну тему семінару «Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності аграрних підприємств» було розглянуто сьогодні, 22 лютого 2022 року, на засіданні гуртка кафедри економіки «Економіст» під керівництвом доцента О.Р. Василини.
Гуртківці обговорили доповіді студентки групи Ек-41 Мар’яни Ключки  «Цифрові технології та їх вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств» та студентки групи Ек-22сп Анни Зробок «Цифровізація в агросфері: перспективи розвитку».


21 лютого 2022 року відбулося засідання кафедри економіки. Згідно з порядком денним на засіданні було розглянуто низку важливих питань: звіти аспірантів і здобувачів, підготовка до акредитації освітньої програми 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, профорієнтаційна робота та інші. Представили звіти та доповідали про основні результати своєї наукової діяльності протягом звітного періоду аспірантка третього року навчання Марія Грисьо та здобувач першого року навчання Ігор Вовк. Звіти та роботу аспірантки Марії Грисьо та здобувача Ігоря Вовка членами кафедри схвалено і висловлено рекомендації щодо їх подальшої наукової діяльності. Засідання кафедри економіки було плідним, цікавим та конструктивним.
В рамках EU4USociety Міжнародний фонд «Відродження», Agency of European Innovations 18 лютого 2022 р. провели семінар-дискусію на тему «Інтеграція українських університетів у європейські цифрові інноваційні мережі», у якому взяла участь д.е.н., в.о. професора І.В. Черевко.
Головні питання, що обговорювалися в ході дискусії, стосувалися європейських інноваційних мереж і можливостей їх використання в Україні, співробітництва закладів освіти з бізнесом і напрямків його інноватизації, цифровізації та екологізації.Представники Львівського національного університету природокористування – завідувач кафедри економіки д.е.н., професор Г.В. Черевко та д.е.н., в.о. професора І.В. Черевко – прослухали науково-практичний онлайн-семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Комерційна таємниця. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо» (спікер – Леонід Гавріков). Дана проблематика безпосередньо пов’язана із можливостями вдосконалення структури і змісту курсу «Право інтелектуальної власності».

Шановні колеги!
Вийшла у світ колективна монографія «Яке майбутнє сільськогосподарських кооперативів?» за редакцією д.е.н., професора Віталія Зіновчука.
Монографію присвячено висвітленню ролі і значення сільськогосподарської кооперації в агробізнесі та сільському розвитку. З урахуванням зарубіжного досвіду підкреслено іманентність кооперації в ринковій економічній системі та демократичному суспільстві. Розкрито стан та чинники, що уповільнюють розвиток кооперації в агропродовольчому комплексі України, зокрема недосконалість інституційного забезпечення, непослідовність державної підтримки кооперативів, неефективність механізмів залучення інвестицій до кооперативного бізнесу. Представлено інноваційні та нетрадиційні напрями кооперації в Україні.
Підсумки своїх наукових досліджень представили такі автори:
- Любов Молдаван «Кооперативи у сталому сільськогосподарському та сільському розвитку»;
- Юліус Раманаускас, Віталій Зіновчук «Сільськогосподарські кооперативи у Литві: виклики розвитку і можливості їх подолання»;
- Юрій Губені «Кооперативи у підприємницькій структурі сільського господарства Чехії»;
- Олена Бородіна, Оксана Михайленко, Олексій Фраєр «Кооперативні форми солідарного сільського господарства»;
- Юрій Лупенко, Микола Малік, Олександр Шпикуляк «Інституціональні проблеми сільгоспкооперативів в Україні»;
- Андрій Пантелеймоненко, Владислав Гончаренко «Наслідки непослідовності державної політики у сфері сільськогосподарської кооперації в Україні»;
- Алла Соколова, Людмила Петриканин, Катерина Головач «Сільськогосподарська кооперація на Волині: історичний досвід та сучасні реалії»;
- Ірина Черевко, Георгій Черевко «Вирощування та експорт нішевих культур – новий вектор кооперації в Україні»;
- Віталій Зіновчук «Сільськогосподарські кооперативи в Україні: to be or not to be?»;
- Людмила Тарасович «Місія кооперативів у розвитку сільської економіки: стейкхолдерський підхід»;
- Олександр Віленчук «Роль товариств взаємного страхування у диверсифікації страхового захисту сільського населення»;
- Ольга Николюк, Віталій Гуреля, Павло Топольницький «Економічний ефект придбання та використання технологій аерофотозйомки на засадах кооперації»;
- Олена Овдіюк «Прийняття управлінських рішень кооперативами за умов пандемії COVID-19»;
- Олена Власенко «Транзакційні витрати як мотиваційний чинник інтеграційних процесів в агромаркетингу»;
- Ольга Буднік «Агрохолдинги і кооперативи: конкуренти чи партнери?».
Щиро вдячні усім авторам наданих матеріалів, учасникам дискусій, організаторам наукових форумів, рецензентам та усім небайдужим до розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні, тим, хто щиро вірить в її успіх.


Нові виклики продовольчої безпеки в часі пандемії

20-21 січня 2022 року доцент кафедри економіки Н.Б. Зеліско в режимі онлайн взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток сільського господарства – основа продовольчої безпеки України».
На конференції були представлені актуальні теми для обговорення:
- Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.
- Індикатори та критерії сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.
- Сучасний стан продовольчої безпеки: Україна та країни ЄС.
- Інструменти формування та інформаційне забезпечення продовольчої безпеки.
- Державна політика в сфері формування продовольчої безпеки та забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.
- Підприємництво в сільській місцевості в контексті подолання бідності.
- Європейський досвід створення стійких систем сільськогосподарського виробництва.
- Формування зовнішньоекономічної політики України у сфері забезпечення продовольчої безпеки.
- Стратегічні напрями забезпечення продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.
Науковий захід відбувався за підтримки програми Erasmus+.


20 січня 2022 р. в режимі онлайн відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція «Wyzwania logistyki we współczesnym świecie», організована кафедрою логістики Варшавського університету природничих наук (SGGW).
Постійний член наукового комітету конференції д.е.н., професор Г.В. Черевко виступив із науковою доповіддю «Stan i możliwości rozwoju agrologistyki rzecznej w Ukrainie», у якій представив результати досліджень економічних та екологічних переваг, недоліків та можливостей транспортування вантажів сільськогосподарського походження (переважно зерна) річками України; ідентифікував основні проблеми, що стримують розвиток річкової агрологістики, та обґрунтував шляхи їх вирішення; узагальнив досвід використання водних річкових шляхів агрохолдингами «Нібулон» та «Агровіста»; акцентував увагу учасників конференції на актуальності та можливостях реалізації проєкту Е40, який передбачає з’єднання водних річкових шляхів від Балтійського моря до Чорного моря, та проєкту «Новий Шовковий шлях», реалізація якого дозволить транспортувати вантажі річками Польщі та України аж до Китаю, з використанням засад інтермодальної логістики.Вітаємо наших магістрів-випускників!
24 грудня 2021 р. на кафедрі економіки ЛНАУ відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр» денної форми навчання.
Бажаємо гідного працевлаштування, кар’єрного зростання, професійної наполегливості та реалізації задуманого.


Візит делегації ЛНАУ до партнерського навчального закладу Республіки Польща – SGGW

12-16 грудня 2021 року в рамках реалізації наукового міжнародного проєкту «Теоретичне, комп’ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлювальних джерел енергії для енергозабезпечення об’єктів цивільного будівництва» відбувся візит делегації ЛНАУ до партнерського навчального закладу в Польщі – Університету наук про життя у Варшаві (SGGW). Протягом тижня делегація у складі першого проректора В.В. Боярчука (керівник проєкту), завідувача кафедри енергетики С.В. Сиротюка, доцента кафедри економіки Г.В. Сиротюк, доцентів кафедри інформаційних технологій В.В. Пташника та О.В. Боярчук провели низку зустрічей з ректором SGGW (професор, доктор габілітований Міхал Єжи Засада), директором інституту механічної інженерії (професор, доктор габілітований Томаш Нурек) та науковцями кафедри основ інженерії та енергетики. На зустрічах обговорювались результати реалізації проєкту і перспективи виконання подальших проєктів, можливості розширення освітньої співпраці між закладами вищої освіти за програмами академічної мобільності.
13 грудня 2021 року проведено науково-практичний семінар «Системи гібридного електропостачання житлових об’єктів: особливості моделювання, проєктування та керування енергопотоками», на якому з польської сторони були присутні представники кафедри основ інженерії та енергетики SGGW-WULS: д-р. габ., інж. П. Обставський (завідувач кафедри), д-р. габ., інж. А. Хоховський, д-р., інж. Й. Алексєюк-Ґаврон (керівник проєкту), д-р., інж. М. Автонюк, д-р., інж. Т. Баконь, д-р., інж. Д. Чекальський, д-р., інж. К. Корпиш. З української сторони, крім членів делегації, участь взяв магістрант ЛНАУ Юрій Фітьо, який навчається за програмою подвійних дипломів. Учасники семінару ознайомились зі структурою та конструктивними особливостями експериментальної гібридної установки, а також зі структурою та конструктивними особливостями експериментальної установки, до складу якої входять вітроелектрична, сонячна фотоелектрична та теплопомпова установки. В результаті обговорення з польськими партнерами дійшли згоди щодо вимог та функцій, які повинна забезпечити система керування енергетичними потоками макета гібридної енергетичної установки.
Учасники делегації ЛНАУ висловлюють щиру подяку ректору Університету наук про життя у Варшаві М.Є. Засаді, директору інституту механічної інженерії Т. Нуркові, д-р. габ., інж. А. Хоховському (співпраця з яким триває з 2000 року), а також всім учасникам за теплу і дружню атмосферу, в якій відбувалися зустрічі, та продуктивні результати співпраці.


Майже завершальний етап

17 грудня 2021 р. на кафедрі економіки ЛНАУ відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр» денної форми навчання.
Були представлені всі роботи разом зі звітами про проходження перевірки на плагіат.
Завідувач кафедри професор Г.В. Черевко та його заступник доцент Г.В. Сиротюк, а також наукові керівники кваліфікаційних робіт прослухали звіт про підготовку магістрів до основного захисту.
Суттєвих зауважень не виявлено, коментарі професора перейшли у форму побажання успіху на основному захисті.


Якісна робота – запорука успіху

На кафедрі економіки ЛНАУ відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів ННІ заочної та післядипломної освіти.
Тематика представлених робіт була досить різна, цікава та актуальна.
Розгорнуто розглядалося питання ефективності, а саме: виробництва у сільськогосподарських підприємствах, агротуристичної діяльності, плодово-ягідного бізнесу та виробництва продукції скотарства. Цікавими та інформативними були роботи про експортний потенціал сільськогосподарських підприємств, конкурентоспроможність виробництва продукції рослинництва, економічні відносини у сфері виробництва та розвиток інноватизацій виробничих процесів у сільськогосподарських формуваннях.
Екзаменаційна комісія гідно оцінила кваліфікаційні роботи, виступи та відповіді на додаткові питання студентів.
З чим їх і вітаємо – з присвоєнням освітнього ступеня «Магістр з економіки»!


Студенти груп Ек-31, Ек-12сп, Птб-31, Птб-12сп разом із куратором к.е.н., доцентом кафедри економіки Кароліною Руліцькою відвідали музей Степана Бандери. Цікава, повчальна та захоплююча розповідь про життя визначного діяча українського визвольного руху перенесла студентів в часи зародження української державності.


Участь у міжнародній науковій конференції в Польщі

24-26 листопада 2021 року доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк та старший викладач кафедри обліку та оподаткування Катерина Янковська взяли участь у науково-технічній конференції «Сучасні технології в промисловості», яка проходила в Академії ім. Якуба з Парадижу в Ґожуві-Велькопольському (Польща). Співорганізатором конференції виступив Львівський національний аграрний університет.
Науковці виступили з доповіддю на тему «Економічна ефективність систем енергопостачання сільськогосподарських підприємств із застосуванням біогазових технологій».
Участь у подібних заходах підтверджує міжнародне визнання результатів наукової роботи.


2 листопада 2021 року доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк взяла участь у міжнародній конференції «Органічна переробка та торгівля 2021». У 2021 році головний вектор програми даного заходу – «Органічне харчування для дітей».
На конференції спікери поділилися досвідом та своїм баченням розвитку галузі, цільового ринку, розкрили важливі теми переробки та торгівлі органічними харчовими продуктами, а саме:
1. Державні пріоритети у сфері виробництва та обігу органічних харчових продуктів.
2. Ринкова аналітика готових для споживання органічних харчових продуктів. Які з органічних продуктів вже сьогодні готові до споживання дітьми в Україні.
3. Інструменти стимулювання торгівлі органічними товарами та збільшення обігу органічних харчових продуктів.
4. Чи вбачають торгові мережі необхідність спеціального позиціонування органічних продуктів для дітей?
5. З якими питаннями стикаються заклади освіти, які вже прийняли рішення вводити органічну продукцію у шкільне харчування для дітей.
6. Міжнародний досвід – засвоєні уроки та досвід практичного впровадження органічного харчування у школах світу.
7. Тренди у світовому харчуванні для дітей. На що варто звернути увагу органічним виробникам і як заохочувати дорослих робити вибір на користь органічного харчування.
8. Упаковка – невід’ємний елемент органічності.


27 жовтня 2021 р. доцент кафедри Наталія Зеліско взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Драйвери інновацій в економіці та фінансах: глобальні виклики та перспективи».
Захід організований Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та Радою молодих вчених спільно з кафедрою фінансів імені Віктора Федосова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в кооперації з університетами-партнерами та Центром дослідження суспільної вартості та покликаний стимулювати обмін ідеями та науковими результатами між представниками наукового й освітнього середовищ, сприяти налагодженню науково-освітньої співпраці у галузі економіки та фінансів.Доцент кафедри економіки С.М. Колач 7 жовтня 2021 р. на конференції «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій» в межах XXII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» поділилася результатами своїх наукових досліджень на актуальну для сьогодення тему «Теоретичне обґрунтування процесу становлення нових підприємницьких структур в умовах економічної інтеграції».


Мар’яна Ключка, студентка групи Ек-41, у рамках XXII Міжнародного форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» 6 жовтня 2021 року взяла участь у засіданні секції IV «Економічні аспекти розвитку АПК та сільських територій» і доповідала на тему «Оцінка рівня економічної безпеки аграрних підприємств». Науковий керівник студентки – доцент кафедри економіки Г.В. Сиротюк.


29 вересня 2021 р., в День пам’яті жертв Бабиного Яру – одного з найжахливіших символів Голокосту, кураторка груп Ек-41 і Ек-21сп доц. О.Р. Василина провела виховну годину «Трагедія Бабиного Яру – в серці українського народу». Виховний захід мав на меті розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні, сприяти формуванню негативного ставлення студентів до фактів дискримінації, зневаги до людської гідності та зазіхань на право на життя.

27 вересня 2021 року представники кафедри економіки проф. Г.В. Черевко, доц. Г.В. Сиротюк та доц. І.В. Черевко взяли активну участь у вебінарі «Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності», який організовувала Американська Рада з міжнародної освіти, що впроваджує проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти».
28 вересня 2021 року представники кафедри економіки проф. Г.В. Черевко, доц. Г.В. Сиротюк та доц. І.В. Черевко прослухали онлайн-вебінар «Академічна доброчесність в ЗВО як норма чи новий виклик для суб’єктів освітнього процесу», організований Управлінням «Академія інтелектуальної власності» Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), де розглядались питання запобігання академічній недоброчесності в закладах вищої освіти.
Колектив кафедри економіки вітає В’ячеслава Миколайовича Шугала з отриманням диплома доктора філософії за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Науковий керівник – д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко.
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у подальшій праці та досягнення нових вершин.
На кафедрі економіки було заслухано звіт аспірантки другого року навчання Марії Василівни Грисьо про виконання індивідуального плану наукової роботи за 2021 рік на тему «Удосконалення грошової оцінки сільськогосподарських земель як чинник розвитку їх ринку» (науковий керівник: д.е.н., проф. Г.В. Черевко).
Аспіранткою було представлено результати власних досліджень, які проводились за рік, список опублікованих статей, плани роботи на наступний рік. Під час представлення звітів аспірантка показала достатній рівень знань та повністю виконаний план роботи за минулий рік. Були поставлені запитання, на які отримані ствердні та змістовні відповіді.
За результатами звітів кафедрою було одноголосно прийнято рішення затвердити звіт аспірантки та рекомендувати на наступний рік навчання.
Засідання студентського наукового гуртка «Економіст»

Кафедрою економіки 20 вересня 2021 року проведено засідання студентського наукового гуртка «Економіст», присвячене 165-річчю університету, на тему «Внесок вчених ЛНАУ в розвиток економічної науки».
Студенти дізнались, що наші вчені не залишили без уваги світову економіку і також зробили свій внесок у її розвиток.
В Україні започатковано новий проєкт у сфері розвитку сільськогосподарського дорадництва «Українська мережа демонстраційних ферм „Демоферми”», який реалізується Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України «Дорада» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) і в рамках якого вже відібрано 50 найкращих фермерських господарств, які братимуть участь у проєкті як демонстраційні.
Мета проєкту – створення в Україні інституту демонстраційних ферм як елемента системи сільськогосподарського дорадництва, їхня інституалізація, мережування в Україні та інтеграція у європейську мережу демоферм як елемента системи передачі знань та інновацій на засаді «фермер – фермеру». Демонстраційні ферми мають охоплювати такі сектори (ланцюги створення доданої вартості), як: м’ясо, молоко, ягоди, фрукти, овочі, мед, кондитерська та крафтова продукція, аквакультура, птиця (окрім курей).
16 вересня 2021 р. відбулася презентація цього проєкту, у якій взяв участь завідувач кафедри економіки д.е.н., проф. Г.В. Черевко.


Відбувся захист звітів з виробничої практики студентів спеціальності 051 «Економіка» ОС «Бакалавр»

15 вересня 2021 р. згідно з затвердженим графіком на 3 парі в 317 аудиторії відбувся захист звітів про проходження виробничої практики студентами групи ЕК-31 та ЕК-12сп. Під час своїх доповідей студенти поділились інформацією щодо організації виробництва та ефективності господарської діяльності підприємства, яку вони одержали під час проходження практики.
Найбільш цікавим був виступ Мар’яни Ключки, яка проходила виробничу практику у фермерському господарстві «Лелик» (Жовківський район), яке є філіалом кафедри економіки. Також цікаво презентував результати проходження практики в товаристві з обмеженою відповідальністю «П’ятидні» (Волинська область) Роман Чижевський.
Комісія в складі доц. С.Ф. Яців, доц. Г.В. Сиротюк та доц. О.Р. Василини гідно оцінила звіти та доповіді студентів за результатами проходження виробничої практики.


9 вересня 2021 року завідувач кафедри економіки проф. Г.В. Черевко взяв участь у Регіональному форумі UAFATA «Аграрний експорт 2021 в контексті Європейського зеленого курсу» (м. Львів), де обговорювалися тенденції українського експорту: вимоги та особливості контролю за якістю агропродукції від поля до імпортера, що зміниться для аграріїв у рамках Європейського зеленого курсу, досвід експорту органічної продукції.
У форумі взяли участь представники банків України, що співпрацюють із Європейським інвестиційним банком у проєкті «Основний кредит для аграрної галузі – Україна». Інвестиційну привабливість Львівського регіону представила директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА п. Тетяна Гетьман.
Повну інформацію про експортне аграрне портфоліо надала і змістовно проілюструвала президент ГС «Органічна Україна» п. Олена Карогод (Березовська). Що може означати для України Європейський зелений курс розповів радник зі стратегічного розвитку УКАБ п. Володимир Лапа.
Захід сприяв знайомству з виробниками та експортерами органічної сільськогосподарської продукції країни та нашого регіону, їх проблемами й досвідом.Круглий стіл «Енергоефективність та енергонезалежність сільських регіонів»

20 травня 2021 р. у лабораторії відновлюваної енергетики та енергозбереження Львівського національного аграрного університету відбувся круглий стіл «Енергоефективність та енергонезалежність сільських регіонів», організований кафедрою економіки за участю кафедри енергетики. Даний захід був приурочений 165-річчю університету і 120-річчю присвоєння йому статусу Академії.  
Основними тематичними напрямками роботи круглого столу стали:
- перспективи розвитку сонячної енергії в Україні та в країнах Вишеградської четвірки;
- стан та перспективи використання відновлюваних джерел енергії у сільському господарстві;
- екологічно чисті технології та інновації у забезпеченні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій.
Презентували наукові дослідження в даному напрямку: перший проректор, професор В.М. Боярчук; завідувач кафедри економіки, професор Г.В. Черевко; завідувач кафедри енергетики, доцент С.В. Сиротюк; доцент кафедри економіки Г.В. Сиротюк. Всі учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем за тематикою даного заходу.
На завершення круглого столу було проведено оглядову екскурсію в лабораторії відновлюваної енергетики та енергозбереження.
Захід пройшов на високому рівні, всі учасники круглого столу отримали максимум нової інформації та незабутніх вражень.


14 травня виповнилося 150 років від дня народження українського письменника, неперевершеного майстра соціально-психологічної прози, новатора модерністської техніки письма, експресіоніста, тонкого спостерігача людської душі, гуманіста і просвітителя Василя Семеновича Стефаника. З цієї нагоди студенти спеціальності «Економіка» із кураторами відвідали книжкову виставку, приурочену до ювілейної дати, та ознайомилися з життєвим і творчим шляхом видатного письменника.


13 травня 2021 р. кафедрою економіки ЛНАУ було організовано зустріч-семінар для студентів з начальницею відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Оксаною Андріївною Голод.
Гостя провела лекцію на тему «Основні завдання, функції та результати роботи державної статистики».
Цикл тематичних зустрічей для студентів матиме продовження.
Про наступні зустрічі кафедра економіки інформуватиме.
Дякуємо всім за участь.


13 травня 2021 р. кафедрою економіки ЛНАУ було організовано і проведено зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми «Економіка»: начальницею відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Оксаною Андріївною Голод і начальницею відділу аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Любомирою Романівною Шалай.
Мова велась не тільки про вимоги, які ставляться до випускника закладу вищої освіти, але й були подані ґрунтовні рекомендації студентам та всім присутнім гостям, як правильно та оперативно знаходити та використовувати статистичну інформацію у цілях наукових досліджень.
Дякуємо всім зацікавленим, які зробили зустріч масштабним проєктом.
Звичайно, широкий спектр подання цікавих матеріалів, доповідей, проведення діалогів не завжди вдається вмістити в обмежений лімітом час дистанційного спілкування. Тому співпраця кафедри економіки з Головним управлінням статистики у Львівській області матиме систематичне продовження.


З метою покращення освітніх програм зі спеціальності 051 «Економіка» кафедра економіки ЛНАУ організовує зустріч зі стейкхолдерами на актуальну тему «Основні завдання, функції та результати роботи державної статистики».
Гостями зустрічі-семінару будуть:
- начальник відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Оксана Андріївна Голод.
- начальник відділу аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища Любомира Романівна Шалай.
Саме вони поділяться досвідом, як правильно та оперативно шукати статистичну інформацію тим, кому вона потрібна, ознайомлять зі специфікою та вимогами своєї роботи, дадуть відповіді на питання, які Вас цікавлять.
Отож, студенти, аспіранти, науковці, викладачі!
Приєднуйтеся до нашої зустрічі, яка відбудеться 13 травня 2021 р. о 12.45 за посиланням:
https://us04web.zoom.us/j/6134470307?pwd=MXpiNUMxWFF5bHFKYkJBU1NzcGEzQT09&fbclid=IwAR0o1b5BvW2gXjlqU1fxkegaItaiALucLtB2bc7U-vPoVvKtfCNuEBYXBvM#success


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

2-4 червня 2021 р.

Проблематика 2021: «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

До участі в конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, магістри, студенти та громадські організації, підприємства та усі зацікавлені особи, які мають відношення до тематики конференції.

Секції конференції:

1. Теоретичні аспекти ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

2. Методичні і методологічні аспекти ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

3. Практичні аспекти ефективного використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств

Вимоги до оформлення матеріалів - у прикріплених файлах.

З питаннями звертайтеся за телефоном:

0979671320 - Зеліско Наталія Богданівна.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Доповіді будуть опубліковані для обговорення 02 червня у формі електронного збірника матеріалів конференції на сторінці кафедри економіки ЛНАУ (у вкладці “Наука”) за електронною адресою

http://lnau.edu.ua/.../kafekonomik2020/naukakafekon2020.html

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

Оргкомітет конференції


Відбулося засідання робочих груп із обговорення освітньо-професійних програм «Економіка» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

27 квітня 2021 р. відбулося засідання робочих груп із перегляду освітньо-професійних програм, за якими навчаються здобувачі спеціальності 051 Економіка.

До складу робочих груп, що працювали над освітньо-професійною програмою «Економіка» першого (бакалаврського) освітнього рівня і другого (магістерського) освітнього рівня, увійшли викладачі кафедри економіки Львівського національного аграрного університету: гаранти ОП – Наталія Зеліско кандидат економічних наук, доцент та Ганна Сиротюк, кандидат економічних наук, доцент; члени робочих груп: Георгій Черевко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки; Світлана Яців, кандидат економічних наук, доцент, Ірина Черевко, кандидат економічних наук, доцент.

У ході зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонент, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів та результати моніторингу учасників освітнього процесу і зовнішніх стейкголдерів щодо якості освітніх програм.


22 квітня – Міжнародний день Матері-Землі, який у 2009 року проголосила Генеральна Асамблея ООН. Це свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа. День Землі відзначають у день весняного рівнодення, щоб відзначити момент, коли починається весна (у Північній півкулі) або осінь (у Південній).

З метою відзначення Дня Землі, сьогодні 22 квітня 2021 року, колектив кафедри економіки ЛНАУ прийняв активну участь у Дні довкілля, організованого економічним факультетом ЛНАУ, зокрема: прибрали територію біля університету та висадили дерева.

Ми всі повинні дбати про нашу планету і кожен для себе повинен знайти шлях для її покращання, можливо, хтось прибере сміття, а дехто просто не залишить слідів свого перебування на природі.

Щастя вам і добра! Бережіть Землю! Адже вона одна!


20-22 квітня 2021 р. відбувся триденний українсько-латвійський семінар

«Можливості кооперації для експорту органічної продукції», який реалізовувався Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України та Латвійським центром сільських консультацій та освіти, у якому взяв участь зав. кафедри економіки ЛНАУ, д.е.н., проф. Г.В. Черевко. В ході семінару відбулось обговорення проблем пошуку можливостей для нарощування експортного потенціалу органічної продукції на основі кооперації та шляхів їх вирішення. Представлено досвід сільськогосподарської кооперації та програми її підтримки в Латвії та в інших країнах.
Відбувся всеукраїнський науково-методичний семінар «Методика викладання європейської інтеграції» у рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, який реалізовується в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка У якому взяли участь зав. кафедри економіки ЛНАУ, д.е.н., професор Г.В.Черевко та доцент кафедри економіки, к.е.н. І.В.Черевко. В ході семінару відбулось обговорення досвіду застосування методів навчання європейської інтеграції учасниками заходу, проблем поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом і набуття практичних знань та педагогічних навичок з викладання європейської інтеграції для студентів і здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Проведено тренінг на тему «Розвиток української освіти в умовах європейської інтеграції: досягнення і недоліки». Найбільш актуальним із питань, що обговорювались, визнано «Цифровий розвиток освіти України в контексті євроінтеграційних процесів».

В результаті проведеної дискусії учасниками семінару було напрацьовано ряд пропозицій щодо необхідності розробки і впровадження у навчальний процес дисциплін і факультативних курсів з питання європейської інтеграції та інформаційно-комунікаційних та цифрових навчальних технологій.


Вітаємо з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу».

Вітаємо здобувача вищої освіти Мар’яну Ключку (група Ек -31) (науковий керівник: к.е.н., доцент Сиротюк Ганна Володимирівна) з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка бізнесу».

На конкурс було подано 180 студентських наукових робіт від 238 авторів із 72 закладів вищої освіти. На основі обговорення результатів рецензування студентських наукових робіт галузевою конкурсною комісією претендентами на перемогу у Конкурсі було визначено і запрошено до участі у підсумковій науково-практичній відеоконференції авторів 58 студентських робіт із 54 закладів вищої освіти.

21 квітня 2021 року відбулася підсумкова науково-практична відео конференція на якій здобувач вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» Мар’яна Ключка гідно представила Львівський національний аграрний університет і галузева конкурсна комісія нагородила її дипломом IІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу».

Щиро вітаємо автора та керівника наукової роботи з високою нагородою та бажаємо нових перемог, подальших успіхів та міцного здоров’я!


Доценти кафедри економіки ЛНАУ О.Р. Василина і Н.Б. Зеліско взяли активну участь у ХVІIІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Світ під час пандемії: нові виклики для науки» (19-20 квітня 2021 р., Оттава, Канада).


В рамках профорієнтаційної роботи 16 квітня 2021р. кафедра економіки провела День гостинності для учнів випускних класів

опорного закладу "Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Івана Франка" Яворівського району Львівської області. Зустріч відбулася в он-лайн режимі з використанням платформи Zoom.

К.е.н., доцент кафедри економіки Березівський Зіновій Петрович ознайомив учнів із особливостями вступу до Львівського національного аграрного університету, переліком спеціальностей на економічному факультеті та перевагами навчання у ЛНАУ. Особлива увага зверталась на презентації спеціальності 051 «Економіка», як універсальної економічної освітньої спеціальності.

На запитання учнів стосовно матеріально-технічної бази, викладацького потенціалу Львівського національного аграрного університету були дані змістовні відповіді. Також учням подана інформація стосовно можливостей проходження студентами закордонної практики та ролі стейкхолдерів у навчальному процесі.

Дякуємо за зустріч потенційним абітурієнтам та бажаємо їм успішної здачі ЗНО!!!

Окремо подяку за сприяння в організації зустрічі висловлюємо директору опорного закладу Ліскевич-Карпі Марії Романівні та класним керівникам випускних класів Тлустій Ользі Петрівні та Підляській Зоряні Богданівні.


Вітаємо з перемогою!

15-16 квітня 2021 року на базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у режимі відеоконференції відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка підприємства»

За результатами конференції, студентку V курсу економічного факультету спеціальності «Економіка», Черненко Світлану, нагороджено дипломом ІІІ ступеня. Наукова робота виконувалась під керівництвом к.е.н., доц., Колач Світлани Михайлівни.

Щиро вітаємо з перемогою, бажаємо максимальної реалізації творчого потенціалу, нових здобутків та професійного зростання!


15.04.2021 р. студенти та куратори кафедри економіки прийняли участь в онлайн-зустрічі, організованій психологом, Ходаковою Мирославою Володимирівною, на тему: «Куріння ‒ проблема людства». Психологиня зазначила, що тютюнопаління є соціальною проблемою суспільства, одним із найпоширеніших видів побутової токсикоманії, до якого залучені всі категорії населення. Мирослава Володимирівна охарактеризувала наслідки куріння для організму людини, яка палить та зазначила основні способи позбутися згубної звички. Щиро вдячні Мирославі Володимирівні за пізнавальну та змістовну онлайн-лекцію!


15 квітня 2021 року в режимі он-лайн відбулася міжнародна наукова конференція „ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ”, організована кафедрою логістики WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – SGGW. Член наукового комітету конференції д.е.н., професор Г.Черевко виступив з науковою доповіддю на тему «SOLAR ENERGETICS OF UKRAINE AND THE EXPERIENCE OF THE V4 COUNTRIES», ознайомивши учасників із станом сонячної енергетики в Україні та можливостями застосовувати досвід країн Вишеградської четвірки у її розвитку. В конференції прийняли участь понад 60 учасників з 5 країн світу.


Кафедра економіки традиційно підтримує стабільні контакти із стейкхолдерами, зацікавленими у налагодженні ефективного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців рівня доктора філософії за ОНП 051 «Економіка» у Львівському національному аграрному університеті. З цією метою відбуваються спільні зустрічі, на яких обговорюються переваги та недоліки освітньо-наукових програм з метою їх удосконалення, яке має перманентний характер. На світлинах представлено кадри із останньої такої зустрічі, яка відбулася у режимі он-лайн 13 квітня 2021 року і на якій обговорювався проєкт ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії (PhD) у галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» на 2021-2022 н.р.

Були присутні члени робочої групи:

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, гарант ОНП Г. В. Черевко;

д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи І. Б. Яців;

к.е.н., доцент кафедри економіки Г. В. Сиротюк;

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти М. П. Лизак.

Активну участь в обговоренні прийняли стейкхолдери:

д.е.н., професор, завідувача кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» І. Ф. Баланюк;

д.в.н., заступника директора з наукової роботи Державного науково-контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок В. П. Музика;

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Поліського національного університету В. І. Ткачук;

заступник директора департаменту – начальник управління стратегічного планування, підприємництва та фінансового забезпечення департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Л. В. Гончаренко

Конструктивні пропозиції, зроблені стейкхолдерами, будуть враховані у процесі доробки зазначеного проєкту.


В рамках профорієнтаційної роботи 12 квітня 2021р. кафедра економіки провела День гостинності для учнів випускного класу Домажирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яворівського району Львівської області. Зустріч відбулася в он-лайн режимі з використанням платформи Zoom.

К.е.н., доцент кафедри економіки Березівський Зіновій Петрович ознайомив випускників школи із особливостями вступу до Львівського національного аграрного університету, переліком спеціальностей за якими навчають студентів на економічному факультеті та перевагами навчання у ЛНАУ.

Учням була доведена інформація стосовно матеріально-технічної бази Львівського національного аграрного університету, потужного викладацького потенціалу, можливостей проходження студентами закордонної практики та ролі стейкхолдерів у навчальному процесі. Особлива увага зверталась на презентації спеціальності 051 «Економіка», як універсальної економічної освітньої спеціальності.

Дякуємо за зустріч потенційним абітурієнтам та бажаємо їм успішної здачі ЗНО!!!

Окремо подяку за сприяння в організації зустрічі висловлюємо директору школи Горб''яку Богдану Михайловичу та класному керівнику випускного класу Помірко Олександрі Володимирівні.


В рамках ювілейних заходів до 75-річчя заснування Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського викладачі кафедри економіки ЛНАУ к.е.н. доцент Світлана Яців, к.е.н. доцент Галина Іваницька та к.е.н. доцент Кароліна Руліцька прийняли участь у третій Міжнародній науково-практичній конференції "ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ" (01–02 квітня 2021 року). Публікація трьох тез на англійській мові від ЛНАУ та їх обговорення без послуг перекладача не залишила байдужими усіх учасників заходу.


09 квітня 2021 року доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк, зав. кафедри економіки Георгій Черевко прийняли участь у XXХХІ Регіональному Форумі «Органічна Україна 2021 Львів». Метою даного заходу було посилення політичного діалогу на місцевому, регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного виробництва. На Форумі висвітлювались цікаві питання щодо стану органічного виробництва у Львівській області, законодавчого регулювання сфери, державної та регіональної підтримки у 2021 році, а також основні аспекти сертифікації органічного виробництва, технологій органічного виробництва та особливості експорту органічної продукції.


1 квітня 2021 року куратори груп кафедри економіки С.М. Колач, Т.М. Станько, О.Р. Василина, С.Ф. Яців, К.М. Руліцька взяли участь у круглому столі «Визначення психологічних наслідків впливу пандемії на учасників освітнього процесу», який був оргназований психологинею Мирославою Ходаковою. На заході було обговорено актуальні психологічні проблеми навчального процесу в період пандемії, зокрема: емоційне вигорання та забезпечення здоров’я.29 березня 2021 року на кафедрі економіки відбулась Звітна студентська zoom-конференція за результатами науково-дослідної роботи у 2020 році, у якій брали участь студенти економічного факультету і факультету будівництва та архітектури, а також викладачі кафедри. Студенти готували тези у збірник студентських праць і ділились в дистанційному режимі своїми науковими результатами щодо вирішення актуальних проблем державної економічної політики під час пандемії коронавірусної інфекції Covid-19, загроз та шляхів зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу, ролі спеціальних економічних зон, розвитку сільських територій тощо.
Переможцями стали такі студенти:
I місце – Мар’яна Ключка, студентка групи Ек-31;
II місце – Анна Зробок, студентка групи Ек-12сп;
III місце – Юлія Гошко, студентка групи Фін-11.
Згідно з результатами засідання наукового гуртка «Економіст» доповідь Мар’яни Ключки «Загрози та шляхи зміцнення економічної безпеки суб’єктів аграрного бізнесу» (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри економіки Г.В. Сиротюк) рекомендовано на пленарне засідання НТСАДМВ економічного факультету.


25 березня 2021 року пройшов цікавий інформативний захід ФОРУМ-ТРЕНІНГ на тему: «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі». Участь у заході взяла к.е.н., доцент кафедри економіки ЛНАУ І.В.Черевко.
Проведення даного Форуму є спільним проектом освітньої платформи «4 PEOPLE», Української Федерації Інформатики та ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» в рамках підтримки європейської ініціативи Digital Week .
Основні проблеми, що розглядались на Форумі, стосувались загальних трендів поширення цифрової трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі, ролі і значення цифрової загальної грамотності як важливої складової формування інформаційного суспільства, розвитку цифрових компетентностей та специфіки впровадження основних цифрових ініціатив Європейського союзу в Україні, особливо в умовах пандемії COVID-19. Модератором Форуму виступила ОленаТимошенко – д.е.н., наук, професор КНУКіМ, керівник освітнього центру «Донбас-Україна», менеджер проєкту «Активні громадяни. Цифрова грамотність освітян».


Викладачі кафедри економіки: зав. кафедри економіки, д.е.н., професор Черевко Г.В., к.е.н., доцент Сиротюк Г.В., к.е.н., доцент Черевко І.В. прослухали організований УкрІНТЕІ онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та "антиплагіатні" сервіси». Спікер семінару розглянула питання академічної доброчесності, види порушень академічної доброчесності, надала рекомендації щодо дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі, а також були проаналізовано використання "антиплагіатних" сервісів в контексті розбудови в Україні е-інфраструктури.


25 березня 2021 року відбувся онлайн-семінар «Відновлювані джерела енергії для декарбонізації: сонячна енергетика». Участь у даному заході прийняли професор кафедри економіки Георгій Черевко та доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк. Семінар проводився громадською організацією «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках виконання проєкту «Сприяння переходу України до «зеленої» енергетики», за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety.

Головною метою проекту є створення суспільного запиту на здійснення «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року у світлі Європейського зеленого курсу шляхом підвищення обізнаності національних та місцевих органів влади, відповідних зацікавлених сторін та широкої громадськості про необхідність та переваги переходу України до принципів «зеленої» енергетики.

Змістовними і корисними були доповіді спікерів, які розкрили такі теми:

Європейський зелений курс та його переваги для України.

Енергетика та зміни клімату: ризики глобального потепління.

Стан розвитку сонячної енергетики в світі та Європейському Союзі

Стан та перспективи сонячної енергетики в Україні.


24 березня відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за ОНП 051 «Економіка» аспіранта кафедри економіки ЛНАУ Шугала Вячеслава Миколайовича на тему: "Еколого-економічна ефективність виробництва та використання біогазу в аграрній сфері економіки». Науковий керівник – завідувач кафедри економіки ЛНАУ доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ЧЕРЕВКО Георгій Владиславович.


23 березня 2021 року відбувся 1 вебінар серії «Впровадження кращих практик системи правової охорони географічних зазначень в ЄС», організований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeite (GIZ) GmbH, слухачем якого стала к.е.н., доцент кафедри економіки Черевко І.В. Тема цього вебінару: «Географічні зазначення в системі інтелектуальної власності ЄС: історичний розріз» - провів д-р. Андреа Заппалальйо, професор Шеффілдського університету, викладач, який спеціалізується на праві ІВ та знається на питаннях зі створенням та вдосконаленням системи ГЗ в ЄС.


19 березня 2021 року відбувся 3 вебінар серії, присвяченої питанням колективного управління в Європейському Союзі на тему "Авторське право та суміжні права в єдиному цифровому ринку. Директива (ЄС) 2019/790 – Можливості для ОКУ", організований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeite (GIZ) GmbH, слухачем якого стала к.е.н.. доцент кафедри економіки Черевко І.В. Вебінар провела професор з права інтелектуальної власності Стокгольмського університету, д-р. Елеонора Росаті.17 березня 2021 р. д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Черевко Г.В. взяв активну участь у вебінарі на тему: "Особливості організації сільського зеленого туризму на прикладі бджільництва (власний досвід)". Спікер: Косюк Володимир Дмитрович, декан гуманітарно-економічного факультету Хмельницького інституту МАУП, кандидат історичних наук, власник сімейної пасіки, пасічник у третьому поколінні. Підняті у вебінарі та його обговоренні питання є надзвичайно актуальні з точки зору пошуку можливостей диверсифікації напрямів господарської діяльності, зокрема – сільського туризму на засадах економіки вражень.


Захід є дуже цікавий і може бути переглянутий на сторінці Facebook - CowBoyky: Український Дикий Захід, який і організував цей захід. Посилання на вебінар у фейсбуці:

https://www.facebook.com/322308528546540/videos/2314826218650739


День гостинності кафедри економіки.


17 березня 2021 року кафедра економіки ЛНАУ провела День гостинності для учнів випускового класу Ожидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Буського району Львівської області за допомогою онлайн платформи Zoom. Д.е.н., завідувач кафедри економіки Георгій Владиславович Черевко ознайомив випускників школи із особливостями вступної кампанії 2021 року, перевагами навчання у ЛНАУ, особливостями проходження студентами практики, можливостями інтеграції у міжнародне середовище тощо. Протягом зустрічі особлива увага зверталась на презентації спеціальності 051 «Економіка», яка є найбільш універсальною економічною спеціальністю. Дякуємо за зустріч майбутнім абітурієнтам! Успішної здачі ЗНО!

Висловлюємо подяку за сприяння в організації зустрічі вчителю Ожидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрі Мар’янівні Данилисі.17 березня 2021 року відбувся вебінар на тему "Роль організацій колективного управління в європейській системі ІВ. Правове регулювання діяльності ОКУ в ЄС (Директива 2014/26/ЄС)", організований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) за підтримки уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeite (GIZ) GmbH, слухачем якого стала к.е.н.. доцент кафедри економіки Черевко І.В. Вебінар провів здобувач наукового ступеню доктора наук з права інтелектуальної власності Університету Квін Мері (м. Лондон). Люціус Клобучнік.День гостинності кафедри економіки.

Світова пандемія внесла свої корективи в діяльність університетів, коледжів, шкіл. Ми постійно пристосовуємося до нових реалій та умов. Не винятком стало і застосування нових форматів до проведення профорієнтаційної роботи в умовах сьогодення.

12 березня 2021 року кафедра економіки провела День гостинності для студентів Золочівського фахового коледжу ЛНАУ за допомогою онлайн платформи Zoom. Доцент кафедри Ганна Сиротюк ознайомила випускників коледжу із особливостями вступної кампанії 2021 року, перевагами навчання та проживання у ЛНАУ, проходження практики студентами, міжнародної співпраці тощо. Особлива увагу акцентувала на презентації спеціальності 051 «Економіка», яка є найбільш універсальною економічною спеціальністю. Для здобуття даної спеціальності кафедра економіки має високий фаховий рівень науково-педагогічного персоналу, який спроможний надати високу якість освітніх послуг у Львівському національному аграрному університеті.

Дякуємо за зустріч майбутнім абітурієнтам! Успішної здачі ЗНО та до нових зустрічей!

Висловлюємо подяку за сприяння організації зустрічі директору коледжу Миколі Васильовичу Павлюку та завідувачу відділення виробництва і переробки продукції рослинництва та бухгалтерського обліку Світлані Тарасівні Рудій. Студенти та викладачі кафедри економіки відвідали виставку-експозицію, присвячену відомому поету, художнику та класику української літератури - Тарасу Григоровичу Шевченку. Незважаючи на плинність часу та технічний прогрес, слова написані великим патріотом, національним пророком, є актуальними і сьогодні.


 Щороку у нашій державі 9-10 березня відзначають "Шевченківські дні". З цієї нагоди, 11 березня у групі Ек-21 була проведена виховна година, присвячена пам'яті видатного поета, художника, патріота, гідного сина українського народу - Т.Г. Шевченка. Студенти віддали шану Великому Кобзареві, декламуючи рядки його геніальних творів.


 3 березня 2021 р. кафедрою економіки було організовано "Zoom-міст" між Львівським національним аграрним університетом та IP Academy - Національним навчальним центром інтелектуальної власності. Для аспірантів, викладачів, студентів ЛНАУ д.ю.н. Кулініч О.О. провела онлайн-лекцію на тему:" Як інтелектуальна власність сприяє монетизації власної особистості", яка викликала жвавий інтерес у аудиторії. Дякуємо усім учасникам заходу і запрошуємо до наступної співпраці. 3 березня 2021 року проведено День гостинності кафедри економіки для випускників НВК "Топорівської ЗОШ І-ІІІ ст. ", ОЗНЗ "Красненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1", Заводської ЗОШ І-ІІІ ст., Задвір'янської ЗОШ І-ІІІ ст. У рамках Дня гостинності перед випускниками виступили викладачі кафедри економіки, які ознайомили учнів з перспективою навчання за спеціальністю 051 "Економіка", можливістю проходження практики за кордоном та умовами вступу до ЛНАУ. Онлайн-зустріч відбулася у теплій атмосфері, з окресленням перспектив майбутньої співпраці.

"Не знаю, як хто, а я не можу терпіти мовчки під’яремного


життя..." - Леся Українка

Під таким гаслом 25 лютого 2021 року на кафедрі економіки відбулося засідання наукового гуртка «Економіст». На засіданні було обговорено патріотичну творчість великої Українки,

яка завжди виступала, як незламний борець, людина опору, яка протистоїть поневоленню. Під час революції Гідності на київському Майдані здійснилась мрія, що завжди жила в її серці, – українці повстали за свободу, за гідність, за європейський вибір країни вільних людей.

Хто наказав мені: не кидай зброї,

Не відступай, не падай, не томись?

Чому ж я мушу слухати наказу?

Чому втекти не смію з поля чести?

Або на власний меч грудьми упасти?

Що ж не дає мені промовить просто:

«Так, доле, ти міцніша, я корюся!»

Чому ж на спогад сих покірних слів

Рука стискає невидиму зброю,

А в серці крики бойові лунають?
22 лютого 2021 року відбулося засідання кафедри економіки, на якому заслухали звіт аспірантки другого року навчання - Марії Грисьо (науковий керівник - д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України - Черевко Георгій Владиславович). Аспіранткою були представлені результати досліджень за поточний період та подальший план роботи. За результатами звіту, прийнято рішення про затвердження виконаної роботи.


На долю нашого народу випало багато героїчних та водночас трагічних подій. 22 січня 1918 року є надзвичайно значимою датою у нашому національному календарі, оскільки у цей день Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки.

21 січня 1919 року, в місті Хуст, на закарпатських народних зборах було прийнято рішення про возз’єднання Закарпаття з Великою Україною. А вже 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт возз’єднання (злуки) українських земель в єдину Україну. Стверджувалося об’єднання Української народної республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), які виникли на уламках Російської і Австро-Угорської імперій.

З нагоди відзначення цієї важливої дати, 26 січня 2021 року кураторами було організовано та проведено виховний захід «Історія та сьогодення української Соборності» у групах першого, другого та третього курсів, спеціальності «Економіка».

На сьогоднішній день, ми маємо розуміти, що лише в єдності дій та соборності душ, можемо досягти величної мети ‒ побудувати вільну, демократичну, економічно і духовно багату країну, якою пишатимуться нащадки.


Події 29 січня 1918 року, які живуть в душі українського народу, і сьогодні ятрять його серце.


Уже багато років поспіль наша країна на державному рівні вшановує відвагу, вічну пам'ять студентам-гімназистам, які у січні 1918 року полягли у страшному бою біля залізничної станції Крути. Невеличка станція, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач-Київ увійшла в історію України як символ духовного злету нації. Саме в цей день 300 українських юнаків-добровольців виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому чернігівському полі нерівний бій. Ця подія - біль поразки та втрати, тріумф національного самоусвідомлення, безумство хоробрості, стійкість волі та самовідданості. У бою під Крутами пролилася кров української інтелігенції та молоді, що несла духовне визволення. Бій став символом жертовності, на якому і по сьогоднішній день виховуються молоді покоління.

27 січня 2021 року наставники третього, четвертого та п’ятого курсів, спеціальності «Економіка» провели виховну годину, присвячену Дню вшанування пам'яті полеглих під Крутами та оцінили значимість пам’ятної дати для українського народу.


Згідно з Указом Президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» у нашій державі щорічно 20 лютого відзначається День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
З метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, викладачами кафедри економіки ЛНАУ організовано виховну годину. Головною ціллю проведення патріотичного заходу було вшанування мужності та героїзму захисників української землі, національної свідомості та гордості за свою Україну. Пам’ятаймо жертовність тих героїв, хто віддав своє життя за те, щоб кожен наш день був сповнений свободи, надії та світла.Революція Гідності стала переломним моментом у новітній історії нашої держави. Її події змінили всіх нас. З метою вшанування пам'яті про Героїв Небесної Сотні, у фоє головного корпусу ЛНАУ влаштовано експозицію, яка присвячена річниці подій на Майдані. Студенти та викладачі кафедри економіки відвідали тематичну виставку, яка охоплює весь спектр тодішніх сумних подій.
Хай палають свічки пам’яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях. Не забуваймо усіх, хто поклав життя за долю, за волю, за незалежність і свободу єдиної України! Герої не вмирають, поки живе пам’ять про них!
Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт!

28 грудня 2020 року на кафедрі економіки Львівського національного аграрного університету відбувся захист дипломних робіт студентів спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання.
Захист дипломних робіт супроводжувався використанням сучасних інформаційних технологій, активною дискусією з питань ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств Львівської області. Магістранти показали високий рівень знань та достойно представили свої роботи.
Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності!

26 листопада 2020 року доц. С.М. Колач провела відкриту виховну годину у дистанційному режимі у групах Ек-11, ПТБ-11 на тему «Голодомор 1932–33 рр. в Україні та виклики сьогодення».
Участь у міжнародній науковій конференції «Sustainable Development – Regional and Local Dimensions»
26 листопада 2020 р. в онлайн-режимі відбулася міжнародна наукова конференція «Sustainable Development – Regional and Local Dimensions», організована інститутом економіки та фінансів Варшавського університету наук про життя (Польща). Від Львівського національного аграрного університету учасниками конференції були доцент кафедри економіки Ганна Сиротюк та завідувач кафедри енергетики доцент Сергій Сиротюк.
У заході взяли участь науковці з Польщі, Албанії, Угорщини, Литви та України. Учасники конференції обмінялися знаннями, поглядами та результатами досліджень з питань інтеграції складових сталого розвитку для збереження довкілля, необхідності врахування екологічної збалансованості у використанні природних ресурсів, популяризації моделі збалансованого споживання та виробництва. Під час заходу учасники представили власний досвід найкращих практик сталого розвитку у своїх регіонах.
Викладачами ЛНАУ презентовано у форматі відеоконференції тему «Peculiarity of sustainable development of the agrarian sector of economy at the regional level».
Конференція відбулася на високому науковому та організаційному рівнях.


Куратором Кароліною Михайлівною Руліцькою у групах Ек-41 та Ек-22сп проведена виховна година в режимі онлайн, присвячена Революції гідності.


21 листопада українці традиційно відзначають День Гідності та Свободи.
Важливу пам’ятну дату запроваджено відповідно до Указу Президента від 13 листопада 2014 року. Обрання ж самої дати символічно поєднало дві визначальні події новітньої українській історії: початок Помаранчевої революції 2004 року й Революції гідності 2013 року.
З нагоди свята на кафедрі економіки ЛНАУ відбулися тематичні виховні години в режимі онлайн. Чергова річниця подій, що засвідчили невідворотність європейського вибору нашої держави, її непереборне прагнення до волі та свободи, була гідно пошанована як науково-педагогічним, так і студентським колективом кафедри економіки ЛНАУ.
Бажаємо мирного неба та добробуту рідній Україні!
Слава Україні! Вічна слава Героям!


Щороку 21 листопада в нашій країні відзначають День Гідності та Свободи. З цієї нагоди 18 листопада 2019 р. Т.М. Станько, куратор груп Ек, ПТБ та Право-11 провела відкриту виховну годину «Україна – країна гідності та свободи», де відзначила, що саме Революція Гідності змінила нашу свідомість. Завдяки зазначеним подіям українці нарешті відчули й усвідомили себе окремою самобутньою нацією, яка прагне мати власний шлях розвитку, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях. Україна не тільки заговорила, але й продемонструвала себе сильною державою, яка не боїться викликів часу, війни, економічної чи цивілізаційної катастрофи. Основною метою проведення цієї виховної години було вшанування патріотизму і мужності громадян, молодих людей, що стали учасниками Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013–2014 років, піднялися на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
20 листопада 2019 р. в академічних групах Ек-41 та Ек-22сп куратором С.М. Колач було проведене відкрите виховне заняття на аналогічну тему.


Відвідування музею космонавтики імені С.П. Корольова

21 лютого 2020 року під час перебування у Житомирському національному агроекологічному університеті в якості офіційного опонента із захисту дисертації професор ЛНАУ Георгій Владиславович Черевко відвідав разом із професором ЖНАЕУ Василем Івановичем Ткачуком музей космонавтики ім. С.П. Корольова. Директор музею Ірина Дмитрівна Дячук продемонструвала вченим експозиції унікальних зразків та макетів космічної техніки, обладнання та спорядження космонавтів, а також документи, фотографії та сувеніри з космічної тематики. Окремий тематичний комплекс в музеї складають спеціалізовані предмети, а саме: контейнер для розміщення наукових приладів на геофізичних ракетах, рідинні ракетні двигуни, рульові камери двигунів ракет, місяцехід, скафандри космонавтів й інше спорядження. Приємно було почути, що значна кількість космічного устаткування виготовлена у Львові. Також у музеї оглянули виставку тварин, що побували в космосі, супутників Землі, видатних космонавтів, копій ракет, на яких здійснювалися польоти.


24 жовтня 2019 року викладачі кафедри економіки взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей економічного факультету Львівського національного аграрного університету. Працівники кафедри радо зустріли випускників 11-их класів Буського та Яворівського районів Львівщини, а також студентів Золочівського коледжу ЛНАУ. Під час проведення заходу майбутні абітурієнти отримали вичерпні відповіді на актуальні питання, а саме: правила вступу, особливості навчального процесу, умови проживання та культурного дозвілля студентів університету. Атмосфера теплого прийому сприяла отриманню гостями позитивних емоцій та хороших вражень як про університет, так і кафедру економіки зокрема. Зустріч, проведена у рамках Дня відкритих дверей, безперечно дала можливість майбутнім вступникам оцінити переваги та перспективи приєднання до родини одного з найкращих закладів вищої освіти ‒ ЛНАУ.Студенти першого курсу з куратором Світланою Михайлівною Колач відвідали виставку, присвячену Дню захисника України.


Нововведення у сфері публічних закупівель та практичні аспекти роботи в ProZorro

10 жовтня 2019 року Департаментом регулювання публічних закупівель спільно з Київським національним торговельно-економічним університетом проведено семінар-практикум для викладачів дисциплін та магістерських програм на тему «Нововведення у сфері публічних закупівель та практичні аспекти роботи в ProZorro». Від Львівського національного аграрного університету участь взяла доцент кафедри економіки Ганна Володимирівна Сиротюк.

Під час семінару розглядалися найбільш актуальні питання щодо:

- нововведень у сфері правового регулювання публічних закупівель в Україні;

- етичної поведінки суб’єктів сфери закупівель;

- використання новітніх інструментів для професіоналізації сфери та здійснення закупівель;

- застосування на практиці численних аналітичних електронних сервісів та ресурсів;

- аналізу публічних закупівель за допомогою модуля аналітики;

- практичного досвіду викладання дисципліни «Публічні закупівлі» з використанням технологій змішаного навчання.


Степан Бандера ‒ незламний борець за волю України

Знання історії свого народу є невід’ємною частиною процесу формування молодої людини як патріота своєї держави. Студенти груп Ек, ПТБ, Право-11 з куратором Т.М. Станько побували у музеї Степана Бандери, лідера українських національно-визвольних змагань ХХ ст. Директор музею А.В. Ковалів цікаво та доступно розповіла про життєвий шлях та діяльність провідника ОУН ‒ Степана Бандери, який у 1928–1933 рр. навчався у нашому університеті. Сповнені враженнями, студенти висловили слова вдячності за змістовний, пізнавальний екскурс.


День кафедри в гуртожитку

В рамках тижня чергування 5 вересня 2019 р. викладачами кафедри економіки було організовано день кафедри в гуртожитку №3 на тему «Перспективи навчання та працевлаштування студентів спеціальності 051 „Економіка”». Участь у заході взяли студенти спеціальності «Економіка», куратори груп, викладачі кафедри економіки та студенти інших спеціальностей.
Із повчальним вступним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри економіки, д.е.н., проф. Георгій Владиславович Черевко. Він поділився спогадами зі своїх студентських років в нашому університеті, розповів про свій іноземний досвід в університетах США, наголосив на важливості професії в умовах сьогодення, а також навів приклади, де можуть працювати випускники спеціальності 051 «Економіка».
Із вітальним словом до присутніх звернулась також к.е.н., доцент Кароліна Михайлівна Руліцька. Роздавши інформаційні листи з теми заходу, вона наголосила студентам на важливості їх вибору. Оскільки професія економіста користується великою популярністю серед абітурієнтів, попит на кваліфікованих економістів також великий. Було наголошено, що саме протягом навчання в університеті студенти мають найбільші шанси скорегувати свій вибір професії та навичок у правильне русло. Студентам нагадали про можливість стажування та навчання за кордоном на базі великих підприємств та відомих університетів, наголосили про необхідність щоденної роботи над собою та постійного самовдосконалення. Зроблено акцент також на знанні іноземних мов, що є важливим пунктом у написанні власного резюме.


Захист дипломних робіт спеціальності 051 «Економіка»

19 лютого 2019 року у 308 аудиторії головного корпусу ЛНАУ відбувся захист дипломних робіт магістрів спеціальності 051 «Економіка». У присутності членів державної екзаменаційної комісії та викладачів кафедри економіки студенти ОС «Магістр» достойно презентували результати своїх досліджень.
Дипломні роботи виконані на базі сільськогосподарських підприємств, районів та областей. Глибокий аналіз та сучасні підходи досліджень дозволили виконати 4 роботи на замовлення виробництва. З привітальним словом до присутніх звернувся завідувач кафедри економіки д.е.н., професор Георгій Владиславович Черевко і побажав магістрам економіки успішного майбутнього в їх подальшій праці і високих здобутків.


16 листопада 2018 року викладачі кафедри економіки взяли участь у проведенні Дня відкритих дверей на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету. Працівники кафедри радо зустріли випускників 11-их класів Буського та Яворівського районів Львівщини.
Під час заходу майбутні абітурієнти отримали вичерпні відповіді на актуальні питання, а саме: правила вступу, особливості навчального процесу, умови проживання та культурного дозвілля студентів ЛНАУ.
Атмосфера теплого прийому сприяла отриманню школярами позитивних емоцій та хороших вражень як про університет, так і кафедру економіки зокрема.
Зустріч, проведена у рамках Дня відкритих дверей, безперечно дала можливість майбутнім вступникам оцінити переваги та перспективи приєднання до родини одного з найкращих закладів вищої освіти ‒ ЛНАУ.


Захист звітів з виробничої практики магістрів

15 листопада 2018 р. на кафедрі економіки відбувся захист звітів з виробничої практики студентів ОС «Магістр» зі спеціальності «Економіка». За результатами проходження практики магістри підготували інформативні звіти та презентації. У підготовлених матеріалах було розкрито організаційно-економічну характеристику підприємств, особливості використання земельних фондів та трудових ресурсів, економіку рослинництва та тваринництва.
У результаті обговорення майбутні фахівці продемонстрували високий рівень теоретичних знань, поділилися враженнями від здобутого практичного досвіду та висловили впевненість у майбутній трудовій діяльності.
У період з 10 по 19 жовтня 2018 року відбулись зустрічі викладачів кафедри економіки Львівського національного аграрного університету із випускниками 11-х класів шкіл Буського та Яворівського районів.
Викладачі надали школярам інформацію про правила вступу та умови навчання і проживання у ЛНАУ, презентували інформаційний матеріал про університетське життя. Зустріч відбулася у дружній атмосфері. Майбутні абітурієнти отримали вичерпні відповіді на всі поставлені питання.
19-21 вересня 2018 року У Львівському національному аграрному університеті проходив XІX Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». Науково-педагогічні працівники кафедри економіки взяли активну участь у даному науковому заході.

На пленарному засіданні з доповіддю «Сільське господарство України – стан та завдання розвитку» виступив завідувач кафедри економіки ЛНАУ професор Г. Черевко. Доповідач охарактеризував основні процеси, які відбуваються в аграрному секторі нашої країни та окреслив напрями вирішення ключових проблем галузі. Свій погляд на перспективи розвитку систем аграрного виробництва у світовому вимірі виклала гість форуму професор Варшавського університету природничих наук Е. Шиманська.

У рамках форуму на економічному факультеті відбулися науково-практичні конференції: «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації» та «Організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських територій».


Відкрита лекція на кафедрі

12.09.2018 р. на першій парі у 308 аудиторії головного корпусу к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско провела відкриту лекцію з дисципліни «Макроекономіка» для студентів ІІ курсу економічного факультету спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072  «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» на тему «Система національних рахунків». На занятті наголошено на актуальності наступних питань: система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва; основні макроекономічні показники та методика їх визначення; номінальний і реальний ВВП, індекси цін; показники суспільного добробуту та макроекономічної безпеки держави; тіньова економіка та проблеми її вимірювання. Н.Б. Зеліско продемонструвала особливу організацію дидактичного спілкування, а влучно підібраний презентаційний матеріал дозволив застосувати прийоми характеристики, пояснення, коментування і зберегти стійку увагу слухачів. Лекція була проведена на високому теоретичному та науково-методичному рівні, і відповідає вимогам вищої школи.


Відбувся захист дипломних робіт спеціальності 051 «Економіка»

17 травня 2018 року на кафедрі економіки відбувся захист дипломних робіт студентів навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр».

Захист проходив відповідно до вимог щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій. Головою екзаменаційної комісії був призначений к.е.н., менеджер зі зв’язків з громадськістю ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» Д.В. Мороз. В склад комісії були включені: заступники голови д.е.н, доцент І.Б. Яців, к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин, к.е.н., професор С.М. Онисько; члени комісії  д.е.н., професор Г.В. Черевко, к.е.н., доцент І.С. Гавука, к.е.н., доцент С.Ф. Яців, к.е.н., доцент Г.Б. Іваницька. Секретарем призначено ст. лаборанта А.О. Вознюка.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань підвищення ефективності виробництва, організації функціонування підприємств та агротуристичних господарств.

Всі магістри, а саме Ірина Жмендак, Христина Кусяк, Наталія Дністрянська і Оксана Когут, показали високий рівень захисту дипломних робіт.

Результати роботи екзаменаційної комісії засвідчили, що професорсько-викладацький склад Львівського національного аграрного університету готує висококваліфікованих магістрів з економіки підприємства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками зі спеціальності «Економіка».

Науково-педагогічний колектив кафедри економіки вітає своїх випускників з успішним захистом дипломних робіт та бажає плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві та в житті!


У середу 6 грудня 2017 року на кафедрі економіки відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» студентів денної форми навчання групи Мек-31 напряму підготовки «Міжнародна економіка».

Студенти продемонстрували свої знання згідно конкретної тематики дослідження. Доповіді студентів відрізнялись логічністю, послідовністю, аргументованістю та грамотним викладенням матеріалу, а також характеризувались високим ступенем оволодіння методами дослідження та оригінальністю вирішення поставлених завдань.

Захист курсових робіт відбувся на високому рівні. На запитання членів комісії були дані вичерпні відповіді.

На завершення комісія у складі к.е.н., доц. І.В. Щербатої, к.е.н., доц. З.П. Березівського, к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк привітала студентів із успішним захистом курсових робіт і побажала успіхів у подальшому навчанні.


Викладачі кафедри економіки 18 жовтня 2017 провели виховне заняття в академічних групах ЕК-51 та ЕКП-71, присвячене святкуванню Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва і захисника Вітчизни. Студенти і викладачі кафедри взяли участь у військово-патріотичній естафеті.


Викладачі кафедри економіки та наставники академічних груп ЕК-51 та ЕКП-71 разом зі студентами взяли участь в проведенні урочистої посвяти першокурсників у студенти ЛНАУ.

Європейський досвід впровадження дистанційної форми навчання в аграрну освіту

Дистанційне навчання на сьогодні стає все більш актуальним. Його основна мета – дозволити вчитися всім, у кого є прагнення одержати професію, ефективно суміщаючи процес навчання із зайнятістю за місцем праці. Студенти, що навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш самостійні, товариські й комунікабельні.

З метою ознайомлення із засадами, системою та організацією дистанційного навчання і перейняття відповідного досвіду доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко 05 вересня 2017 року пройшов відповідні навчальні курси у Жешувському Університеті (Польща). Набуті знання та одержану інформацію можна буде використати в процесі організації дистанційної форми навчання у ЛНАУ.Закордонне стажування у Вищій державній технічно-економічній школі в Ярославі

З 17 березня по 17 вересня 2017 року проходили закордонне наукове стажування доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко та кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки І.В. Черевко. Стажування проходило на економічному факультеті у Вищій державній технічно-економічній школі в Ярославі (Польща).

Мета стажування полягала у науковому та академічному обміні досвідом та знаннями у галузі економіки.

Під час стажування науковці ознайомилися із сучасними методами викладання економічних дисциплін, з робочими програмами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр», а також із навчальними програмами практик. Відвідали лекції провідних професорів із зазначених в індивідуальних планах та споріднених дисциплін, а також презентували власні результати навчальної і наукової діяльності на міжнародних наукових конференціях.

Після публічного обговорення результатів стажування викладачі отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації.


Науковці кафедри економіки взяли участь у Міжнародному форумі

21 вересня 2017 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки та гості з Республіки Польща взяли активну участь у XVІII Міжнародному науково-практичному форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», присвяченому пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, та Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації», яка проходила в рамках форуму.

На пленарному засідання форуму виступив д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко з доповіддю «Проблеми і перспективи впровадження дистанційної форми навчання в аграрну освіту в Україні».

Із доповідями на секційному засіданні економічного факультету виступили вчені-економісти Вроцлавського економічного університету (проф. Р. Конєчний, проф. В. Голімовський), Державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (проф. Е. Важна, проф. Т. Кожак-Сяра, проф. Е. Волянін-Ярош).

Учасники конференції налагодили нові зв’язки у сфері перспективних наукових розробок та досліджень як в Україні, так і за кордоном.До Великодня слід навести лад не лише у своїх думках й душі, а й докласти зусиль до впорядкування оточуючого нас середовища. Так студенти усіх груп спеціальності «Економіка» долучились до прибирання території ЛНАУ. Під керівництвом кураторів груп студенти посприяли у наведенні ладу до величного свята. Такі світлини стануть незабутнім спогадом з їх студентського життя.
11 квітня 2017р. на кафедрі економіки ЛНАУ відбулась звітна студентська наукова конференція наукового гуртка «Економіст» за результатами досліджень у 2016 році, керівником якого є к.е.н., доцент Іваницька Г. Б.

Основна тематика наукових доповідей студентів-гуртківців на конференції: ефективність, стан та перспективи розвитку­­­­­­­­­ фермерських  господарств; економічна  ефективність  функціонування сільськогосподарських підприємств: особливості інвестиційного клімату в Україні; адаптація вітчизняних організацій виробників сільськогосподарської продукції вимогам ЄС; економічна сутність та особливості інвестиційного процесу; ризики прийняття рішень в аграрних підприємствах; аспекти впливу державного регулювання на розвиток АПК; шанси і загрози глобалізації; CVP-аналіз ефективності витрат в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств; чинники та перспективи інвестиційної діяльності страхових компаній; особливості функціонування ТНК  в Україні.

За результатами засідання кафедрального наукового гуртка визначено кращі доповіді студентів Шоломович Ірини Богданівни з темою доповіді «Оцінка інвестиційного клімату України», науковий керівник к.е.н., доцент Іваницька Г.Б. та Юрченка Тараса Володимировича з темою доповіді «Адаптація вітчизняних організацій виробників сільськогосподарської продукції вимогам ЄС», науковий керівник к.е.н., доцент Руліцька К.М.

За результатами роботи ухвалено залучати більше студентів до участі у студентських конференціях та наукових  роботах та стимулювати їх активність у науковій діяльності.


Зав. кафедри економіки ЛНАУ д.е.н., проф. Г.В.Черевко взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення» 23 березня 2017 року у Львівському державному інституті економіки і туризму, м. Львів, де виступив із доповіддю «Людина, економіка і природа у зрівноваженому розвитку сільських територій» на  пленарному засіданні.


23.01.2017р. у 414 аудиторії відбувся захист дипломних робіт ОС «Магістр» денної форми навчання. До захисту допущено 5 студентів, захистилися 5 студентів. Дипломні роботи виконані на замовлення, в тому числі з впровадженням у виробництво в приватну агрофірму «Білий Стік» Сокальського району Львівської області


Відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни

Завдяки Указу Президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення.

05 травня 2016р. на кафедрі економіки підприємства та інноваційної діяльності Львівського національного аграрного університету викладачі-наставники провели виховну бесіду зі студентами IV та VI курсів спеціальності «Економіка підприємства» з приводу відзначення Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни.

Наставники студентських груп проінформували студентів стосовно нового змісту, мети та основних форм відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає в себе:

  • переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого;
  • рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та ін.);
  • перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь вшанування.

Символ відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — червоний мак. Гасло «1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Відповідно до Указу Президента, метою відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни є:

1) гідно вшанувати подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні;

2) висловити повагу усім борцям проти нацизму;

3) увічнити пам’ять загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни;

4) посилити турботу про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань;

5) утвердити спадкоємності традицій воїнів-переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, консолідувати суспільство навколо ідеї захисту України.

Відповідно до Закону встановлюються такі основні форми увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

1) урочисте відзначення Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій;

2) установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса, покладання вінків, квітів до пам’ятників та меморіалів, присвяченим увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни;

3) відображення подій війни, її жертв, діянь учасників у творах літератури і мистецтва, книгах та альбомах пам’яті, засобах масової інформації;

4) упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, створення музеїв, меморіальних комплексів.


27 листопада 2015 року в читальному залі наукової бібліотеки ЛНАУ було проведено День кафедри економіки підприємства та інновацій, на якому були присутні студенти другого і третього курсів спеціальності «Економіка підприємства», викладачі кафедри та представники наукової бібліотеки ЛНАУ. Присутніх ознайомили із новими надходженнями до бібліотеки та новинками навчальної і наукової літератури українських видавництв з економіки підприємства та інновацій; із тематичним списком літератури друкованих видань з дисциплін, які вивчаються на кафедрі; правилами депонування статей; оформленням бібліографічного опису; правилами користування електронним каталогом; особливостями пошуку інформації в сучасних умовах комп’ютеризації тощо.


2 і 12 листопада 2015 року відбулись відповідно попередній і основний захисти дипломних робіт Навчального-наукового інституту заочної та післядипломної освіти ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства».
ХХІI Конгрес економістів сільського господарства і агробізнесу Польщі

Доктор економічних наук, професор Георгій Черевко взяв участь у ХХІI Конгресі економістів сільського господарства і агробізнесу Польщі «Формування суспільно-економічного розвитку сільських територій». Захід відбувся 8–10 вересня 2015 року в м. Колобжег Західнопоморського воєводства (Польща).

У своїй доповіді «Ефективність функціонування агропромислового комплексу в Україні» Георгій Черевко презентував поточний стан агропромислового комплексу України та можливі шляхи його розвитку на найближче майбутнє, що викликало суттєве зацікавлення зі сторони польських колег з приводу передбачуваного виходу української продовольчої і сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Учасники конгресу обговорили основні проблеми розвитку біологічної системи виробництва продуктів харчування, механізмів реалізації економічної політики стосовно сільського господарства і сільських територій, функціонування інтелектуального капіталу в розвитку сільських територій, економічної ефективності функціонування споживчого ланцюга, фінансово-страхової системи як детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств та інші.

В рамках Конгресу його учасники здійснили студійні виїзди до осередків аграрного виробництва та відновлюваних джерел енергії в регіоні Центрального Помор’я. Зокрема, вони відвідали плантацію енергетичної верби приватної компанії в Косьцерніці, біогазові станції в Нацлаві та в П’яшчині, сади фірми Хортулюс, картопляні поля в Стшекенціні, рибне господарство в Доблє.


10.09.2015р. в 318 ауд. на 2-й та 3-й парах відбувся захист звітів з виробничої практики студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» ОКР «Магістр» та «Бакалавр».


14 травня на кафедрі економіки підприємства та інновацій проведено Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень у 2014-2015 н.р.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції – розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, форсайт в економічному просторі, мотивація праці, інвестиційно-інноваційна політика в галузі, зрівноважений розвиток сільських регіонів.

Згідно результатів засідання кафедрального наукового гуртка, з кращими доповідями на засідання студентських наукових товариств економічного факультету направлено Ольгу Семенюк (Оа-31) з доповіддю «Інвестиційна привабливість сільських регіонів України» (науковий керівник – доц. Г. Б. Іваницька) та Юрія Іваницького (Мо-31) з доповіддю «Мотиваційні чинники ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах» (науковий керівник – доц. Яців С. Ф.).

Пропозиції до ухвали конференції:

доповідь Т. Юрченка (Екп-16) на тему «Форсайт в економічному просторі» (н.к.: доц. Руліцька К. М.) включити у програму  наукового семінару 19.05.15 р., присвяченому темі розвитку форсайту в Україні;

активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

проводити дослідження на теми адресного характеру з прикладною складовою;

розвивати спільні дослідження студентів гуртка із студентами гуртків інших факультетів;

доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету.


Кафедра економіки підприємства та інновацій запрошує на ІV міжнародну науково-практичну щорічну інтернет-конференцію

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств проблематика 2015 р.: інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки.

25-28 травня 2015р.

ЗАПРОШЕННЯ


9.02.2015р. відбулася звітна конференція за результатами проходження виробничої практики ОКР «Спеціаліст». В обговоренні результатів взяли участь усі присутні. Кращими визнано доповіді наступних доповідачів:

В. Чеперга, М. Могила, М.Сулим.


5.02.2015р. на кафедрі економіки підприємства та інновацій згідно графіку відбувся захист звітів про проходження виробничої практики студентів ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Економіка підприємства».

Захист відбувся в атмосфері жвавого обговорення результатів та дискусій із актуальних питань розвитку сільськогосподарських підприємств.


26 вересня 2014 року успішно завершили стажування на кафедрі економіки підприємства і інновацій та на кафедрі енергетики ЛНАУ польські викладачі – доктор Магдалена Славінська з Люблінського Католицького Університету та доктор Аліна Ковальчик-Юшко з Інституту природничих наук (м. Люблін). В ході стажування вони ефективно використали час для ознайомлення із економічними проблемами розвитку відновлюваної енергетики в Україні (проф. Г.Черевко), станом державного регулювання екологізації сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій (доц. П.Грицишин), роботою та напрямами і результатами досліджень кафедри енергетики (проф. В.М.Боярчук) і наукової лабораторії відновлюваних джерел енергії ЛНАУ (доц. С.В.Сиротюк). Результати стажування будуть представлені у відповідних спільних наукових українсько-польських публікаціях.


11.09.2014р. відбувся захист звітів з виробничої практики  студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр».


Скачати Збірник міжн інтерн конференції 2014р +ISBN.pdf


Вітаємо студентський науковий гурток «Економіст» кафедри економіки підприємства з перемогою в конкурсі «Кращий студентський гурток університету – 2014».


04.06.2014 року відбувся попередній захист дипломних робіт
ОКР «Бакалавр» спеціальності
«Економіка підприємства»02.06.2014 року відбувся попередній захист дипломних робіт
ОКР «Бакалавр» із спеціальностей:
«Облік і аудит», «Менеджмент»


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23.12.2013 р. 14-16 травня 2014 р. на базі Львівського національного аграрного університету буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування».


Програма

Інформаційний лист

Анкета

Наказ

Положення

Заявка


ІІІ Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція

“23-28”  травня  2014р.

Скачати запрошення


28.04.2014р. був проведений День бібліотеки на кафедрі економіки підприємства.


Вітаємо переможців!

Бажаємо нових перемог і звершень!

Хай підкоряються Вам усі вершини!
15.04.2014р. відбувся попередній захист дисертаційної роботи здобувача Дубневича Ю.В. на тему: «Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах».


Науковий керівник: д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Черевко Г.В.

Присутні: д.е.н., проф. Липчук В.В.; д.е.н., проф. Губені Ю.Е.; д.е.н., проф.Костирко І.Г.; д.е.н., проф. Сохнич А.Я.; д.е.н., доц. Яців І.Б.; к.е.н., доц. Ковалів В.М.; к.е.н., доц. Щербата І.В.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.; к.е.н., доц. Яців С.Ф.; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Шимечко Г.І.; к.е.н., доц. Гавука І.С.; к.е.н., доц. Василенька Н.І.; к.е.н., в.о.доц. Руліцька К.М.; к.е.н., асист. Зозуля-Бахір І.Б.


Підтримуючи Великодні традиції, студенти навчилися писати писанки.


Засідання науково-методичної комісії з «Економіки та підприємництва»

2 квітня 2014 року на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта» м. Київ відбулося засідання науково-методичної комісії з «Економіки та підприємництва (0305)». Участь у засіданні від економічного факультету ЛНАУ взяла к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, заступник декана економічного факультету Г. В. Сиротюк

На порядок денний виносились питання:

1. Інформація щодо обговорення та затвердження проектів навчальних планів підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Економіка та підприємництво».

2. Організація та проведення державної атестації студентів із галузі знань «Економіка та підприємництво».

3. Особливості підготовки тестових завдань із галузі знань «Економіка та підприємництво».

За результатами обговорення зазначених питань ухвалили:

1.  Доопрацювати навчальні плани підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Економіка та підприємництво».

2.  Підготувати звернення-пропозицію (лист) щодо включення голів секцій НМК із галузі знань «Економіка та підприємництво» Мінагрополітики України до секцій НМК  з «Економіки та підприємництва» МОН України.

3. Звернутися до НМК з економіки та підприємництва МОН України з пропозицією щодо роз’яснення впровадження вимог нового ОПП підготовки магістра за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво.

4.  Рекомендувати введення бакалаврської роботи за всіма напрямами галузі знань «Економіка та підприємництво».

5.  Підготувати методичне забезпечення для розробки тестових завдань.

6.  Забезпечити базові пакети тестових завдань за дисциплінами, на основі яких формуються пакети тестових завдань для студентів різних напрямів підготовки.


Вітаємо переможців та бажаємо наукових та творчих звершень у майбутньому!

За результатами участі студентів-членів гуртка «Економіст» в Звітній студентській науковій конференції за результатами досліджень у 2013 р. на економічному факультеті

К. Прокуда (Екп-62) із доповіддю на тему: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»  (н. к.: к.е.н., в.о. доцента Н. І. Василенька) нагороджена Дипломом ІІ ступеня,

А. Перхун (Екп-32) із доповіддю на тему: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі оріхового саду)» (н.к.: к.е.н. І. Б. Зозуля-Бахір) нагороджений Грамотою за активну участь.12 березня 2014 р. на кафедрі економіки підприємства проведено Звітну студентську наукову конференцію

за результатами досліджень у 2013 р.

У конференції взяло участь 20 студентів-членів наукового гуртка. За результатами наукових досліджень заслухано 11 доповідей.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції – розвиток фермерства, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, інвестиційно-інноваційна політика на підприємстві, зрівноважений розвиток сільських регіонів.

Виступи студентів-членів наукового гуртка «Економіст» із доповідями за результатами досліджень у 2013 р.:

Назва доповіді: «Україна і ЄС: перспективи партнерства»

Доповідач: О. Голіян (гр.Фін-33)

Науковий керівник: к.е.н., доц. Н.Ф.Павленчик.

Назва доповіді: «Ризики сільськогосподарського виробництва»

Доповідач: Х. Яцишин (гр. Екп-43)

Науковий керівник: к.е.н., доц. І.В.Щербата.

Назва доповіді: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»

Доповідач: К. Прокуда (гр.Екп-62)

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доц. Н.І.Василенька.

Назва доповіді: «Сутність і форма реалізації економічної структуризації підприємства»

Доповідач: В. Зарічна (гр. Екп-23)

Науковий керівник: к.е.н., доц. І.С. Гавука.

Назва доповіді: «Напрями активізації розвитку малих підприємств в аграрній сфері»

Доповідач: А. Мороз (гр. Екп-23)

Науковий керівник: к.е.н., доц. І.С. Гавука.

Назва доповіді: «Стан та перспективи розвитку фермерських господарств Львівської області»

Доповідач: І. Мачіха (гр. Мо-32)

Науковий керівник: к.е.н., в.о. доц. С.Ф. Яців.

Назва доповіді: «Роль іноземного інвестування в розвитку національної економіки»

Доповідач: Г. Харків (гр. Фін-14 сп)

Науковий керівник: к.е.н., доц. Г.Б. Іваницька.

Назва доповіді: «Інвестиційний ринок та його інфраструктура»

Доповідач: М. Каленюк (гр. Фін-14 сп)

Науковий керівник: к.е.н., доц. Г.Б. Іваницька.

Назва доповіді: «Державне регулювання лізингу сільськогосподарської техніки в Україні»

Доповідач: С. Хрипун (гр.Екп-32)

Науковий керівник: к.е.н., доц. З.П. Березівський

Назва доповіді: «Основи інноваційного розвитку зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах»

Доповідач: І. Жуковська (гр.Оа-42)

Науковий керівник: д.е.н., проф. В.Г. Поплавський

Назва доповіді: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі горіхового саду)»

Доповідач: А. Перхун (гр. Екп-32)

Науковий керівник: к.е.н. І. Б. Зозуля-Бахір

Згідно з результатами засідання кафедрального наукового гуртка, на засіданні студентських наукових товариств факультету запропоновано заслухати доповіді наступних студентів:

1. А. Перхуна (Екп-32) із доповіддю на тему: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі горіхового саду)»

2. К. Прокуду (Екп-62) із доповіддю на тему: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»

3. І. Мачіху (Мо-32) із доповіддю на тему: «Стан та перспективи розвитку фермерських господарств Львівської області»

За результатами проведення конференції до ухвали прийнято такі пропозиції:

- рекомендувати та розробляти зі студентами теми адресного характеру з прикладною складовою;

- розвивати спільні дослідження студентів гуртка зі студентами гуртків інших факультетів;

- кращі доповіді студентів включати у відкритий навчальний процес (забезпечити участь студентів у відкритих заняттях згідно графіку їх проведення на кафедрі);

- активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

- доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету. 


Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни

«Економіка природокористування»

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» на кафедрі економіки підприємства ЛНАУ проведено 12 лютого 2014 р. згідно затвердженого графіку проведення І-го етапу олімпіади із дисциплін, що читаються на кафедрі і включені у перелік навчальних дисциплін, з яких проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада.

Змістовна частина завдань, винесених на І тур олімпіади, сформованих у вигляді білетів, включала 3 теоретичних питання та 1 розрахункове завдання із курсу «Економіка природокористування».

Участь у І турі олімпіади взяли 26 студентів економічного факультету, факультету агротехнологій та екології та землевпорядного факультету.

За результатами проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» прийнято рішення відзначити наступних студентів: Н. Підцерковну (Оа-12 сп), Н. Велінець (Оа-31), О. Голіян (Фін-33) та рекомендувати їх на участь у ІІ етапі олімпіади.


Думи мої, думи мої,

Лихо мені з вами!

Нащо стали на папері

Сумними рядами?..

Чом вас вітер не розвіяв

В степу, як пилину?

Чом вас лихо не приспало,

Як свою дитину?..

Тарас Шевченко

4 березня 2014 року відбулась відкрита виховна година у групі ЕКП-53, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка – великого народного поета і художника. Темою виховної години була жіноча доля у творчості Великого Кобзаря.

Виступ розпочався розповіддю про життєвий і творчий шлях великого сина українського народу. Для поета малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. Деякі з його картин були показані у презентації.

Для Тараса Шевченка жіноча доля була не просто однією з тем творчості, а згустком крові, що запеклася в його серці. Мати з дитиною завжди були для нього найсвітлішим образом уособленням краси, ніжності, благородства. Такою, як головна героїня з поеми «Катерина», уривок з якої прочитала студентка І. Хом’як.

Вдячні глядачі – представники деканату, викладачі кафедри, студенти – з непідробною цікавістю та затамованим подихом сприймали кожен номер виступу і обдаровували виконавців щирими оплесками.


26.02.2014р., на першій парі у 317 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка АПК»  на тему: «Виробничі ресурси та ефективність їх використання».

Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента Яців С.Ф., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-53. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.; к.е.н., доц. Щербата; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Шимечко Г.І.; к.е.н., в.о.доц. Василенька Н.І.26.02.2014р. на першій парі у 317 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка АПК» на тему: «Виробничі ресурси та ефективність їх використання».

Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента С. Ф. Яців, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-53. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Н. Ф. Павленчик; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька


21.02.2014р. на четвертій парі у 318 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Державне регулювання економіки» на тему: «Державне регулювання інвестиційної діяльності».

Заняття проводив к.е.н., доцент З. П. Березівський, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-5 5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., доц. І. С. Гавука; в.о. доц. К. М. Руліцька


Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих в результаті подій на Майдані


18.02.2014р. на шостій парі у 318 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Інвестування» на тему: «Іноземні інвестиції».

Заняття проводив к.е.н., доцент Г. Б. Іваницька згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Оа-2сп 2 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В Черевко.; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о. доц. Н. І. Василенька, к.е.н., в.о. доц. К. М. Руліцька


17.02.2014р., на другій парі у 318 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Обґрунтування господарських рішень»  на тему: «Підприємницькі ризики та вплив на прийняття господарських рішень».

Заняття проводив к.е.н., доцент Щербата І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-4 4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф..; к.е.н., доц. Яців С.Ф.


13.02.2014р. на п’ятій парі у 308 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка та фінанси»  на тему: «Виробничі фонди аграрних підприємств».

Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента С. Ф. Яців, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Мо-5 5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Н. Ф.; Павленчик к.е.н., доц. Н. М. Ступень.


12.02.2014р., на п’ятій парі у 317 аудиторії, відбулось відкрите заняття із виховної роботи  на тему: «Здорові звички – здоровий спосіб життя» (до всесвітнього Дня здоров’я).

Заняття проводив наставник, к.е.н., доцент Г. І. Шимечко згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-23. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., доц. З. П. Березівський.10.02.2014р. на третій парі у 318 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка природокористування» на тему «Раціональне природокористування. Економічні збитки від антропогенного впливу на довкілля».

Заняття проводив к.е.н., доцент Г. І. Шимечко згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Фін-51  5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; д.е.н., проф. В. Г. Поплавський; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., в.о.доц. К. М. Руліцька.


10.02.2014р. на третій парі у 304 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Інвестування» на тему «Інвестиційний клімат».

Заняття проводив к.е.н., доцент Г. Б. Іваницька, згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Оа-3. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Н. Ф. Павленчик; к.е.н., в.о. доц. І. М. Дроздяк.


29.01.2014р. на третій парі у 34м аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Державне регулювання економіки» на тему «Економічна необхідність державного регулювання економіки та його зміст».

Заняття проводив к.е.н., доцент З. П. Березівський у групах Мо-4 і Мек-4. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., доц. І. С. Гавука; к.е.н., в.о. доц. С. Ф. Яців.


24.01.2014р. на першій парі у 317 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економічна діагностика» на тему «Поняття, завдання та структура предмету «Економічна діагностика».

Заняття проводив д.е.н., професор В. С. Поплавський згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-62. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко, к.е.н., доц. Г. І. Шимечко, к.е.н., в.о. доц. К. М. Руліцька, к.е.н., асистент І. Б Зозуля-Бахір.


Звіт про конференцію 4 лютого 2014 року о 15 годині

4 лютого 2014 року о 15 год. в аудиторії 318 відбулась конференція за результатами проходження виробничої практики студентів ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». В обговоренні результатів взяли участь усі присутні. Кращими визнано доповіді наступних доповідачів: І. Хом’як, М. Борис та В.Новак

4.02.2014 року в ауд.318 відбудеться конференція за результатами проходження виробничої практики студентами груп Екп-53 та Екп-62


28–29.01.2014 р. на кафедрі економіки підприємства згідно графіку відбувся захист звітів з виробничої практики студентів ОКР

«Спеціаліст» та «Магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства». Захист відбувся в атмосфері жвавого обговорення результатів та дискусій із актуальних питань розвитку сільськогосподарських підприємств та організації проходження виробничої практики .
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №  1/11-12043 від 20.07.2012 р.)

Черевко Г., Черевко І., Василенька Н.

Ч46 Економіка природокористування: навчальний посібник

У навчальному посібнику викладено основні положення і концепції економічно ефективного і екологічно безпечного господарського використання природних ресурсів, загальні поняття економіки природокористування,  предмет науки, метод i завдання, еволюцію її формування,  сутність та класифікації природних ресурсів, особливості їх використання у виробничих процесах різних галузей,  проблеми забруднення природного середовища у процесі господарського використання природних ресурсів, взаємозв’язків економічного та природного середовища у процесі реалізації господарської активності людства, економічної оцінки різних видів природних ресурсів та ефективності використання природних ресурсів в цілому,  основні сучасні тенденції у раціональному використанні природних ресурсів, біологізації економіки, соціально-економічні аспекти функціонування людини у природному середовищі та міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки природокористування в умовах ринкової економіки в контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій та підвищення рівня продовольчої безпеки держави.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих аграрних навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери економіки.


Відкрите заняття з дисципліни

«Економіка аграрного виробництва»

08.10.2013р., на третій парі у 34м аудиторії, відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка аграрного виробництва»  на тему: «Економічна ефективність аграрного виробництва»».

Заняття проводив д.е.н., професор Черевко Г.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах М-4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Поплавський В.Г.;  к.е.н., доц. Черевко І.В.;  к.е.н., доц. Яців С.Ф., к.е.н., доц. Іваницька Г.Б., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


Відкрите заняття з дисципліни

«Економіка і підприємництво, менеджмент»

02.10.2013р., на першій парі у 405а аудиторії, відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка і підприємництво, менеджмент»  на тему: «Витрати виробництва і собівартість аграрної продукції».

Заняття проводив к.е.н., доцент Гавука І.С., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Аг-4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


Відкрите заняття з дисципліни

«Стратегія підприємства»

26.09.2013р., на третій парі у 317 аудиторії, відбулось практичне відкрите заняття із дисципліни «Стратегія підприємства»  на тему: «Класифікація та аналіз середовища підприємства».

Заняття проводив к.е.н., доцент Щербата І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-43. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Іваницька Г.Б., к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І.


Відкрите заняття з дисципліни

«Економіка підприємства»

26.09.2013р., на першій парі у 308 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Економіка підприємства»  на тему: «Лізинг як форма інвестиції».

Заняття проводив асистент Зозуля-Бахір І.Б., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-32. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., д.е.н., проф. Поплавський В.Г., к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М. 


Відкрите заняття з дисципліни

«Економіка природокористування»

17.09.2013р., на четвертій парі у 317 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Економіка природокористування»  на тему: «Загальна характеристика природних ресурсів та їх економічна оцінка».

Заняття проводила к.е.н., доцент Шимечко Г.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Фін-33. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І.,  к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


Відкрите заняття з дисципліни

«Світове  сільськогосподарське виробництво»

16.09.2013р., на другій парі у 318 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Світове  сільськогосподарське виробництво»  на тему: «Неприродничі чинники розвитку світового сільськогосподарського виробництва».

Заняття проводила к.е.н., доцент Черевко І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі М-51. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Павленчик Н.Ф., к.е.н., доцент Щербата І.В., к.е.н., в.о. доцента Яців С.Ф.


Відкрите заняття з дисципліни

«Інтелектуальна власність»

06.09.2013р., на першій парі у 305 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Інтелектуальна власність»  на тему: «Поняття та інституційно-правове поле функціонування інтелектуальної власності».

Заняття проводила к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі М-51. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Шимечко Г.І., к.е.н., доцент Щербата І.В.


Колектив кафедри економіки підприємства прийняв активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій” в рамках Міжнародного науково-практичного форуму “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» який відбувся 18-20 вересня 2013 р. у ЛНАУ.

Зокрема к.е.н., в.о. доц. Н. І. Василенька виступила із науковою доповіддю та тему «Багатофункціональність села та зрівноважений розвиток сільських регіонів», а також к.е.н., доц. І.С. Гавука із науковою доповіддю «Рентабельність сільськогосподарської продукції».

У роботі конференції прийняли участь також студенти-члени наукового гуртка «Економіст», зокрема ст. гр. Мо-71 Роман Думін із доповіддю на тему «Закон України «Про зайнятість населення: оцінка окремих аспектів» (науковий керівник к.е.н., в.о. доц. Н.І. Василенька), а також ст. гр. Фін-44 Роман Кожушко із доповіддю на тему «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування» (науковий керівник к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.).


Звітна студентська конференція 19-21 березня 2013 р.

Традиційно щороку студентський науковий гурток «Економіст» підбиває підсумки наукової роботи студентів у рамках Звітної студентської конференції за результатами наукової роботи у поточному навчальному році .

Цього року на спільному засіданні гуртка, на якому були присутні завідувач кафедри д.е.н., проф. Г.В. Черевко та викладачі кафедри, а також 23 студентів-членів гуртка «Економіст», було заслухано 13 доповідей із змістовними науковими розвідками у рамках науково-дослідної тематики кафедри:

Поплета В. (гр.М-61) «Дуалістична модель аграрного сектора економіки в Україні – оцінка і перспективи». Н.к.:к.е.н., Черевко І.В.

Возна М. (гр.Екп-44) «Підвищення ефективності вирощування зернових у СТзОВ «Горуцьке» Миколаївського району Львівської області». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І.

Роговська М. (гр.Екп-44) «Підвищення ефективності вирощування цукрових буряків у ТзОВ «П’ятидні» Володимиро-Волинського району Волинської області». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І.

Квас В.(гр. Оа-31) «Ефективність функціонування фермерських господарств в ринкових умовах». Н.к.:к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.

Яцишин Х. (гр. Екп-14 сп) «Роль іноземного інвестування в розвитку національної економіки». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Малиновська Н. (гр. Мо-43) «Інвестиційна привабливість АПК та передумови залучення іноземних інвестицій». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Паламарчук Ю.  (гр.Оа-32) «Вплив держави на інвестиційну діяльність». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Могила М. (гр.Оа-31) «Вітчизняний досвід функціонування інститутів спільного інвестування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Кожушко Р. (гр.Фін-34)  «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Чеперга В. (гр.Мек-35) «Особливості та форми реального інвестування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Сулим М. (гр. Мек-35) «Інвестиційний ринок та його інфраструктура». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

Ботлюк І. (гр. Мо-43) «Економічні аспекти управління підприємством на прикладі ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів №1» Стрийського району Львівської області». Н.к.:к.е.н., доц. Березівський З.П.

Міщенко  Н. (гр. Оа-1 сп). «Розвиток договірних взаємовідносин і партнерських зв’язків у підприємницькій діяльності». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Руліцька К.М.

Згідно результатів засідання кафедрального наукового гуртка на засідання студентського наукового товариства економічного факультету з кращими доповідями направлено наступних студентів:

_Малиновська Н. (Мо-43) із доповіддю на тему: «Інвестиційна привабливість АПК та передумови залучення іноземних інвестицій»

_Роговська М. (Екп-44) із доповіддю на тему: «Підвищення ефективності вирощування цукрових буряків»

_Кожушко Р. (Фін-34) із доповіддю на тему: «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування»

Пропозиції до ухвали конференції

- кращі доповіді студентів включати у відкритий навчальний процес (забезпечити участь студентів у відкритих заняттях згідно графіку їх проведення на кафедрі);

- активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

- доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету.


22–23 листопада 2012 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» на конкурс було представлено 131 дипломна робота  ОКР «Магістр» зі 62 Вищих навчальних закладів з 26 міст всіх регіонів України.

Результати конкурсу:

1 місце – магістерська робота Тетяни Добрянської на тему: «Вплив інституційно-організаційного забезпечення ефективного розвитку ринку агротуристичних послуг на розвиток сільських територій Львівської області», науковий керівник – д.е.н., професор Черевко Г.В.

Грамота «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі» – магістерська робота Ірини Савки на тему: «Підвищення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами Володимирецького району Рівненської області, як чинник розвитку сільських територій», науковий керівник – к.е.н., доцент Павленчик Н.Ф.

Зі спеціальності «Облік і аудит» на конкурс було представлено 50 дипломних робіт  ОКР «Магістр» зі всієї України.

Результати конкурсу:

3 місце – магістерська робота Володимира Тритка на тему «Організація обліку та аудиту фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах Радехівського району Львівської області», науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Жидовська Н.М.

Щиро вітаємо переможців та їх наукових керівників, і  бажаємо їм подальших успіхів у навчанні, науці та особистому житті!

На кафедрі економіки підприємства проведено І тури Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальних дисциплін «Економіка підприємства», «Економіки природокористування», «Інтелектуальна власність», «Інвестування», «Регіональна економіка», у яких взяло участь 52 студенти.

РЕЗУЛЬТАТИ:

- з дисципліни «Економіка підприємств» рішенням комісії на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка підприємства» направлено студентів 6-го курсу економічного факультету спеціальності «Економіка підприємства» Мазурик М., та Босіоку В.  (відповідальні за підготовку -   к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І., к.е.н., доцент Щербата І.В.).

- із навчальної дисципліни «Інвестування» на  ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади делеговано студента 4-го курсу економічного факультету спеціальності «Менеджмент організацій» Шпіка Ю. (науковий керівник – к.е.н., доц. Іваницька Г. Б).

- із навчальної дисципліни «Регіональна економіка» на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка підприємства» направлено студентів І-го курсу економічного факультету спеціальності «Менеджмент організацій» Тракало М. та «Облік і аудит» Шийку О. (науковий керівник – к.е.н., в.о.доц. Руліцька К.М.).

- із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» направлено студентку 5-го курсу економічного факультету Гаврось І. Науковим керівником студентів назначено  к.е.н., в. о. доц. Василеньку Н.І.

- із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» на кафедрі економіки підприємства ЛНАУ рішенням комісії направлено студентів Каричорт М. (Еко-46), Голембйовську Ю. (Оа-31) та Квас В. (Оа-31) (науковий керівник – к.е.н., доц. Шимечко Г.І.)

Powered by Web Agency