Історія кафедри

Відповідно до ухвали вченої ради Львівського національного аграрного університету №9 від 01.06.2018 р. та згідно наказу №129 від 20.06.2018 р. ректора університету, академіка НААН України Володимира Васильовича Снітинського була утворена кафедра права. Сьогодні під керівництвом кандидата економічних наук Г.І. Грещук працюють к.ю.н., доцент Б.П. Ратушна, к.ю.н., доцент М.М. Олашин, к.е.н., в.о. доцента П. О. Оліщук, старший викладач Г.І. Бережницька, старший викладач О.В. Фтома, старший лаборант М.П. Коробкова.

Юридичні науки у Львівському національному аграрному університеті викладають протягом цілого століття. Першими викладачами юридичних дисциплін у рільничій школі в Дублянах були професори В. Острожинський та Е. Тілль. Вагомий внесок у вивчення права зробили також викладачі В.Д. Олійник, І.А. Гірник, Ю.Р. Колєсніков, І.Б. Борсоєв, Р.П. Возняк.

Викладачі юридичних наук входили до складу різних кафедр, які не спеціалізувалися на вивченні права. Окрема ж кафедра правознавства була створена лише у 2001 р. внаслідок поділу кафедри менеджменту і права. На кафедрі правознавства було сконцентровано всі правові дисципліни, зокрема «Правознавство», «Основи конституційного права», «Земельне право» та інші, всього охоплено 15 галузей права.

На початку 2005 року кафедру правознавства перейменовано на кафедру права і підприємництва. Першим завідувачем кафедри був доцент А.Й. Салдан, а з вересня 2005 р. по серпень 2018 року кафедру очолював професор Ю.Е. Губені.

Склад кафедри

Гаєцька-Колотило Ярина Зіновіївна к.ю.н. доцент кафедри
Рябошапко Леонід Іванович д.ю.н., професор
Бурда Ярослав Степанович – к.ю.н., доцент
Олашин Марина Миколаївна  к.ю.н., доцент
Туркот Ольга Андріївна - к.ю.н., в.о. доцент кафедри права

 Філіали кафедри

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області;

Юридичний департамент Львівської міської ради.

Наукова робота

Наукова робота є важливим напрямком діяльності кафедри. Ми здійснюємо наукову роботу у таких напрямках: організаційно-правове забезпечення функціонування аграрного сектору та сільських територій, економіко-правове регулювання земельних відносин.

Колектив кафедри права в своїй діяльності співпрацює з Міністерством освіти та науки України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, науково-методичним центром аграрної освіти, юридичним відділом Головного управлінням Держгеокадастру у Львівській області. Кафедра права співпрацює з органами влади і місцевого самоврядування, державними установами й суб’єктами господарювання та надає їм консультації з правових питань.

Викладачі кафедри є сільськогосподарськими експертами-дорадниками консультаційно-дорадчого центру Департаменту АПК Львівської ОДА.

Також кафедра права підтримує тісні зв’язки з багатьма навчальними закладами України та світу. Результати наукових досліджень викладачів доповідаються на міжнародних конференціях в Польщі та публікуються в наукових виданнях.

Науковців кафедри запрошують для обговорення різноманітних правових та економічних питань розвитку сільського господарства і села.

На кафедрі проводяться заходи з правової освіти та пропаганди правових знань як серед студентів, так і серед викладачів: тижні права, семінари із захисту прав людини, консультаційні навчання.

Викладачі кафедри є учасниками багатьох зарубіжних та вітчизняних науково-практичних конференцій.

Колектив кафедри велику увагу приділяє науковій роботі студентів. На кафедрі діє студентський гурток з правознавства, активними учасниками якого є понад 15 студентів. Результати студентських досліджень публікуються в збірниках наукових праць університету, використовуються при написанні дипломних робіт.

Великий обсяг роботи кафедри становлять дослідження за держбюджетною тематикою на 2018–2023 рр.: «Удосконалення організаційно-правового забезпечення економічних відносин в АПК».

Навчально-методична робота

Основним завданням діяльності кафедри є організація належної навчально-методичної роботи для підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» згідно зі стандартами навчального процесу з питань якісної підготовки і оцінювання знань студентів денної та заочної форми навчання, а також слухачів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти. Відповідно до цього на кафедрі вивчається цикл дисциплін правового спрямування, серед яких: правознавство, земельне право, трудове право, аграрне право, господарське право, міжнародне економічне право, європейське право, природоохоронне законодавство тощо. Загалом навчальний процес охоплює понад 15 галузей права.

Відповідно до кількості лекційних курсів кафедрою проведено значну роботу з методичного забезпечення занять, підготовлено близько 20 методичних вказівок для проведення семінарських занять.

Виховна робота

Кафедра продовжує традиції виховної роботи в нових формах, зокрема з формування у студентів національної свідомості та культури поведінки, про що наголошується в академічних аудиторіях, у студентських гуртожитках, а також під час пізнавальних екскурсій.

Працівники кафедри беруть участь у спортивно-масових заходах факультету та університету, а також є учасниками художньої самодіяльності.

Кафедра здійснює активну культурно-пізнавальну, краєзнавчу та природоохоронну діяльність, відвідує пам’ятні та історичні місця, зустрічається з відомими юристами, політиками, поетами, державними службовцями та представниками органів місцевого самоврядування.

Powered by Web Agency