Кафедра
Колектив
Новини
Освітні програмиНаука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Контакти

Навчальні плани та освітньо-професійні програми:

НП 2023 (додаток) - завантажити
НП 2022 - завантажити
НП 2020 - завантажити

ОПП 2022 - завантажити
ОПП 2021 - завантажити
ОПП 2020 - завантажити
ОПП 2019 - завантажити


Рецензії та відгуки:

РЕЦЕНЗІЯ Агроль - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Держгеокадастр - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Возний - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Страшевська - завантажити
РЕЦЕНЗІЯ Центр Правової Допомоги - завантажити


Пропозиції щодо удосконалення освітніх програм:

Результати опитування здобувачів 2022 (денна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2022 (заочна ф.н.) - завантажити
Результати опитування здобувачів 2021 - завантажити
Результати опитування здобувачів 2020 - завантажити
Результати опитування здобувачів 2019 - завантажити


Силабуси та робочі програми:

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ПРАВО

з/п
Назва
Файли
Обов’язкові дисципліни загальної підготовки
забезпечуються викладами інших кафедр
1
Історія держави і права України
Силабус
2
БЖД та охорона праці
Силабус
3
Філософія
Силабус
4
Історія держави і права зарубіжних країн
Силабус
5
Історія політичних і правових вчень
Силабус
6
Логіка
Силабус
7
Інформаційні системи в галузі
Силабус
8
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Силабус
9
Іноземна мова
Силабус
10
Іноземна мова (скорочена)
Силабус
Обов’язкові дисципліни фахової підготовки
1
Основи римського права
Силабус
2
Юридична деонтологія
Силабус
3
Конституційне право України
Силабус
4
Теорія держави і права
Силабус
5
Земельне та аграрне право України
Силабус
6
Адміністративне право та процес України
Силабус
7
Кримінальне право України
Силабус
8
Цивільне право України
Силабус
9
Фінансове право України
Силабус
10
Трудове право України
Силабус
11
Міжнародне право
Силабус
12
Цивільне процесуальне право України
Силабус
13
Кримінальне процесуальне право України
Силабус
14
Право Європейського Союзу
Силабус
15
Екологічне право України
Силабус
16
Криміналістика
Силабус
17
Адвокатура і нотаріат
Силабус
18
Кримінально-виконавче право України
Силабус
19
Господарське право та процес України
Силабус
20
Виконавче провадження
Силабус
21
Міжнародний захист прав людини
Силабус
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ ПРАВО

з/п
Назва
Файли
Вибіркові дисциплін загальної підготовки
форма контролю залік
1
Екологія та захист навколишнього середовища
Силабус
2
Країнознавство
Силабус
3
Іноземна мова професійного спрямування
Силабус
4
Іноземна мова (з поглибленим вивченням)
Силабус
5
Іноземна мова (скорочена)
Силабус
6
Культура наукової мови
Силабус
7 Ділова мова в публічному управлінні Силабус
Вибіркові дисципліни фахової підготовки
форма контролю екзамен
1
Судові та правоохоронні органи
Силабус
2
Юридична конфліктологія
Силабус
3
Порівняльне правознавство
Силабус
4
Земельно-правове документознавство
Силабус
5
Право природокористування в Україні
Силабус
6
Правове регулювання агробізнесу в Україні
Силабус
7
Сімейне право України
Силабус
8
Спадкове право України
Силабус
9
Ювенальне право України
Силабус
10
Право інтелектуальної власності
Силабус
11
Речове право
Силабус
12
Захист права власності в практиці ЄСПЛ
Силабус
13
Запобігання дискримінації в Україні
Силабус
14
Правові засади євроінтеграції України
Силабус
15
Інформаційне право України
Силабус
Вибіркові дисциплін фахової підготовки
форма контролю залік (обирається чотири із запропонованих)
1
Судова риторика
Силабус
2
Господарські договори: теорія і практика
Силабус
3
Захист прав суб’єктів господарювання
Силабус
4
Правове регулювання публічних закупівель в Україні
Силабус
5
Податкове право України
Силабус
6
Містобудівне право України
Силабус
7
Юридичний практикум
Силабус
8
Медичне право України
Силабус
9
Право соціального забезпечення
Силабус
10 Митне право України СилабусПрактики
Методичні рекомендації проходження практики - завантажити
Програма практики - завантажити

Powered by Web Agency