Історія кафедри

У 1967 р. було створено кафедру економіко-математичних методів і обчислювальної техніки, яка в 1971 р. була реорганізована в кафедру економічної кібернетики, а в 2001 р. перейменована на кафедру інформаційних технологій. У 2018 р. кафедра реорганізована та перейменована у кафедру автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

За час існування кафедри на посаді завідувача були:

1971–1984 рр. – к.е.н., доцент З.С. Кадюк;

1984–1989 рр. – к.е.н., доцент В.М. Рябокобиленко;

1989–1995 рр. – к.е.н., доцент З.С. Кадюк;

1995–2005 рр. – д.ф.-м.н., професор М.С. Сявавко;

2005–2015 рр. – к.ф.-м.н., доцент Т.В. Пасічник;

2015–2018 рр. – к.е.н., доцент А.М. Желєзняк;

З вересня 2018 р. кафедру очолив д.т.н., професор В.М.Чаплига.

На кафедрі працюють 10 осіб, з них 5 кандидатів наук.  Викладачі кафедри працюють над докторськими та кандидатськими дисертаційними роботами.

Склад кафедри

Чаплига В'ячеслав Михайлович - д.т.н., професор, завідувач кафедри

Яцишин С.П. - д.т.н., професор;

Вєніков Д.П. - к.т.н., доцент;

Цьона Н.Б. - асистент;

Навчальний процес

Основним напрямом науково-пошукових робіт кафедри є впровадження сучасних економіко-математичних методів та моделей і комп’ютерної техніки в сільськогосподарське виробництво.

Кафедра проводить підготовку студентів з таких дисциплін:

 • автоматизація виробничих і логістичних процесів;
 • інтелектуальні та комп'ютерно-інтегровані системи в логістиці;
 • логістичний менеджмент;
 • управління ІТ-проектами логістики;
 • моделювання даних та організація баз даних і знань;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • веб-програмування та комп'ютерна графіка;
 • сучасні технології створення програмного продукту;
 • інформаційна безпека;
 • технології блокчейн та криптовалюти;
 • цифрові трансформації в економіці;
 • інформаційні системи в економіці;
 • інформаційні системи в менеджменті;
 • інформаційні системи в обліку і оподаткуванні;
 • інформаційні системи в фінансах, банківській справі та страхуванні;
 • інформаційні системи та технології в туризмі;
 • інформаційні технології та геоінформаційні системи;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економетрія;
 • моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • міжнародна інформація;
 • електронна комерція.

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедра проводить за темою: “Моделювання виробничих зв’язків у системі АПК. Розробка прикладних моделей”:

1. Побудова нечіткої моделі прогнозування фінансово-економічних показників стану сільського господарства.

2. Проведення експериментів по оптимізації параметрів системи прогнозування.

3. Діагностика банкрутства сільськогосподарських підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.

4. Розробка моделей оптимізації вирощування овочів закритого грунту.

5. Розробка прикладної моделі задачі організації підсобного господарства комбікормового підприємства.

6. Економіко-математична модель оптимізації галузі тваринництва Західного регіону України.

На кафедрі функціонує студентський гурток “Комп’ютерна техніка і програмування”.

Для проведення навчання, навчальної та виробничої практик кафедра використовує 7 аудиторій, в т.ч. 6 із них – комп’ютерні класи.

Контакти: (032) 2242912, (032) 2242929


Рецензій стейкхолдерів кафедри

Powered by Web Agency