Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти

 

Освітня програма «Менеджмент»

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Терміни навчання

За освітнім ступенем «Бакалавр»:

- на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі повної загальної середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра);

- на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі повної загальної середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра).

За освітнім ступенем «Магістр»:

- на денній та заочній формі навчання – 1 рік 4 місяці.

За освітньо-науковим ступенем «Доктор філософії»:

- нормативний термін навчання – 4 роки.

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, сформованими на основі засвоєння загальних та професійних компетентностей, та здатні реалізовувати їх в установах будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.

Обравши спеціальність 073 «Менеджмент» у ЛНАУ, Ви отримаєте:

- освітню послугу високого рівня від професорів, доцентів та креативних практиків, які забезпечать набуття інноваційних знань для високопрофесійної діяльності у сфері сучасного менеджменту;

- набуття професійних компетентностей;

- навчання з використанням сучасних методів навчання та інформаційних технологій;

- поєднання навчання з практикою;

- зустрічі з практиками у сфері менеджменту.

Менеджери користуються стійким попитом на ринку праці та мають перспективи для подальшого професійного зростання у різних сферах діяльності. Після завершення навчання Ви зможете обіймати такі посади у сфері управління:

- менеджера;

- топменеджера;

- бренд-менеджера;

- керівника відділу;

- керівника місцевих органів влади;

- PR-менеджера;

- HR-менеджера.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО для допуску до участі в конкурсі – 100 балів.

До конкурсного відбору на місця державного замовлення можуть бути рекомендовані вступники з конкурсним балом не меншим ніж 125,000 балів.

Під час вступу на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) заяви подаються тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету.

Для спрощення даної процедури в аудиторії 118 головного корпусу ЛНАУ функціонує консультаційний центр, де можна отримати кваліфіковану допомогу під час електронної реєстрації заяв.

Для отримання додаткової інформації щодо умов вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (перехід http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/ogolowennja/6993-ogolosshennja2701211.html)

Умови вступу на денну та заочну форми навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра

Етапи вступної кампанії:

Прийом заяв та документів за денною та заочною формами здобуття освіти: з 14 липня до 18 год 00 хв 23 липня 2021 р.

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань: з 24 липня до 30 липня 2021 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 02 серпня 2021 р.

Перелік предметів, з яких зараховуються бали сертифіката ЗНО для вступників за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра:

Спеціальність

Предмети, з яких зараховуються бали сертифікатів ЗНО

бюджетна конкурсна пропозиція

небюджетна конкурсна пропозиція

073 Менеджмент

Українська мова та література

Історія України

Українська мова та література

Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Для отримання додаткової інформації щодо умов вступу студентів на денну та заочну форми навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра (перехід http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/ogolowennja/6992-ogolosshennja.html).

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр»

Етапи вступної кампанії

Вступники на базі

ОКР «Бакалавр»

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

з 11 травня

до 18 год 00 хв 03 червня 2021 р.

Єдиний вступний іспит з іноземної мови, що проводиться УЦОЯО

30 червня 2021 р.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2021 р.

Прийом заяв та документів (для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та фахового вступного випробування)

15-23 липня 2021 р.

Фахові вступні випробування

19-30 липня 2021 р.

Надання рекомендації до зарахування

02 серпня 2021 р.

Виконання вимог до зарахування

до 07 серпня 2021 р.

Конкурсний бал вступника обчислюється з урахуванням результату єдиного вступного іспиту з іноземної мови (або вступного іспиту з іноземної мови), фахового вступного випробування та середнього бала додатка до диплома.

Для отримання додаткової інформації щодо умов вступу студентів на денну та заочну форми навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» (перехід http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/ogolowennja/6994-ogolosshennja2701212.html).

Для отримання додаткової інформації щодо умов вступу студентів на заочну форму навчання в 2021 році за освітнім ступенем «Магістр» на основі ОС «Магістр» (перехід http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/students/ogolowennja/6995-ogolosshennja2701213.html).

- презентаційний ролик спеціальності 073 «Менеджмент» ВСТУП – за посиланням - http://vstup.info.tilda.ws/managementlnau

- сторінка кафедри у Фейсбук – за посиланням -https://www.facebook.com/kafedramenegmentuHraplyvoho - ДОЄДНУЙТЕСЬ

Умови вступу на навчання в аспірантурі:

Етапи вступної кампанії

Дата

Прийом заяв та документів

18 серпня – 30 серпня

2021 року

Проведення вступних іспитів

01 вересня – 09 вересня 2021 року

Оприлюднення рейтингових списків вступників

не пізніше 17.00

10 вересня 2021 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 14 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

За державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2021 року

За кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше

24 вересня 2021 року

Початок навчання в аспірантурі

1 жовтня 2021 року

 Вступник до аспірантури повинен особисто надати до відділу аспірантури та докторантури університету такі документи:

  • заяву про вступ до аспірантури у паперовій формі;
  • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • список опублікованих праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв на винаходи) за обраною галуззю наук; копії опублікованих праць і патентів, копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних та всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій.

Особи, які не мають опублікованих наукових праць, надають наукові реферати з обраної наукової спеціальності з рецензією та оцінкою доктора наук з відповідної галузі наук – штатного працівника Львівського національного аграрного університету;

  • завірену копію трудової книжки (за наявності);
  • копію документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
  • особовий листок з відділу кадрів (з фотокарткою, завірений підписом і печаткою начальника відділу кадрів за місцем основної (останньої) роботи;
  • копію довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (для вступників до аспірантури на денну форму навчання за державним замовленням);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4;
  • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • заяву про згоду на обробку персональних даних.

У разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами).

Powered by Web Agency