Історія
Освітні програми
Новини
Колектив
Наукова діяльність
Навчальна діяльність
Абітурієнту
Контакти

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі сконцентрована в рамках тематики дослідження «Маркетингове середовище інноваційного розвитку агробізнесу в Україні та на міжнародному рівні».
Протягом останніх років професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано понад 700 наукових праць, більш ніж 600 навчально-методичних розробок, 30 монографій і близько 25 підручників та посібників за профілем кафедри. Наукові публікації видаються у періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection.
Виконання науково-дослідних робіт з госпдоговірної тематики займає важливе місце в роботі колективу кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу. За 2020–2022 роки на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу було виконано 4 наукові дослідження у рамках госпдоговірної тематики.
Протягом останнього періоду кафедрою відповідно до плану наукових заходів проведено: VI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Трансформаційні зміни в умовах євроінтеграції» (7-8.12.2022 р.), круглий стіл на тему «Франчайзинг як інструмент міжнародного бізнесу» (16.02.2021 р.), круглий стіл на тему «Інноваційні підходи у розвитку міжнародної економіки» (17.11.2020 р.) та круглий стіл на тему «Розвиток системи географічних зазначень в Україні: адаптація європейського досвіду задля сталого розвитку сільських територій» (25.02.2020 р.).
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Економіст-міжнародник», в якому щорічно беруть участь 25-30 студентів. Основними напрямками наукових досліджень студентів є: міжнародні економічні відносини та дипломатична служба; роль маркетингу у розвитку міжнародного підприємництва; інтернет-маркетинг в епоху глобалізації; міжнародні маркетингові стратегії сучасності.
До участі у роботі наукового гуртка кафедри разом з іншими долучаються потенційні майбутні абітурієнти з коледжів ЛНУП. Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проєкти. Зокрема, протягом 2022 року кафедрою організовано та проведено Всеукраїнський конкурс есе «Моя країна – успішна Україна», у котрому взяло участь понад 200 учасників із 22 областей України та 1 робота із Болгарії. Лауреати нагородженні цінними відзнаками.
Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу активно підтримує зв’язки із закордонними закладами вищої освіти, організаціями і підприємствами у провідних державах Європи та світу. Викладачі кафедри проходять стажування в національних і закордонних освітніх, наукових та виробничих установах. Підтримуються зв’язки та здійснюється співробітництво з науковцями з Австрії, Великої Британії, Канади, Німеччини, Індії, Польщі, Чехії, Японії та ін.

Powered by Web Agency