ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

Екзамен

1

55

2

Українська мова (за проф. спрямуванням)

4

 

Екзамен

2

 

55

3

Іноземна мова

3

Залік

2

46

4

Філософія

5

Екзамен

6

17

5

Істор. е-ки, екон. думки та політекономія

10

Екзамен, екзамен

1,2

 

21

6

Макроекономіка і мікроекономіка

10

Екзамен, екзамен

3,4

 

21

7

ЕММ та економетрія

10

Екзамен, екзамен

6,7

 

25

8

Економічна інформатика

5

Екзамен

2

25

9

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

8

Екзамен, залік

1,2

 

54

10

Економіка підприємства

10

Екзамен, екзамен

4,5

 

22

11

Менеджмент

5

Екзамен

5

23

12

Маркетинг

5

Екзамен

8

28

13

Фінанси, гроші і кредит

10

Екзамен, екзамен

3,4

 

210

14

Бухгалтерський облік

5

Екзамен

3

26

15

Економіка праці, СТВ та управління персоналом

12

Екзамен, екзамен

5,6

 

23

16

Міжнародна економіка

7

Екзамен

6

28

17

Статистика

5

Екзамен

3

24

18

Регіональна економіка

5

Екзамен

2

22

19

Охорона праці та безпека життєдіяльності

4

 

Екзамен

1

 

32

20

Стратегія підприємства, е-ка та ор-ція інновац. д-ті

10

 

Екзамен, екзамен

7,8

 

 

22

21

О-ція в-ва та планування і контроль на під-ві

8

Екзамен, залік

7,8

 

23

22

Інформаційні системи і технології

3

 

Залік

3

 

25

23

Аналіз господарської  д-ті та проектний аналіз

8

Залік, екзамен

7,8

 

24

24

Обгрунтування госп. рішень і оцінювання ризиків

5

 

 

Екзамен

8

 

 

22

25

Потенціал і розвиток під-ва

5

 

Екзамен

8

 

22

26

Управління витратами

5

Екзамен

7

22

27

Державне регулювання економіки

5

 

Екзамен

5

 

22

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

28

Блок 1

 

9

Екзамен, залік

 

3,7

 

 

Іноземна мова

 

 

 

46

 

Внутрішньоекономічний механізм

 

 

 

 

22

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

24

 

Управлінський аналіз

 

 

 

24

29

Блок 2

3

Залік

4

 

 

Ділова документація та дипломатичний протокол

 

 

 

 

28

 

Логістика

 

 

 

28

 

Ділове спілкування

 

 

 

28

 

Діловодство

 

 

 

28

30

Блок 3

3

Залік

4

 

 

Основи підприємництва

 

 

 

211

 

Ціноутворення

 

 

 

22

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

22

 

Державне та регіональне управління

 

 

 

 

23

31

Блок 4

3

Залік

2

 

 

Екологія

 

 

 

19

 

Педагогіка

 

 

 

17

 

Етика, естетика

 

 

 

17

 

Психологія

 

 

 

17

32

Блок 5

3

Залік

1

 

 

Техніка та технологія в АПК

 

 

 

 

12,36,14

 

Механізація с.-г. машин

 

 

 

36

 

Університетська освіта

 

 

 

23

 

Рослинництво та тваринництво

 

 

 

 

12

33

Блок 6

3

Залік

1

 

 

Правознавсво

 

 

 

211

 

Правове забезпечення господарської діяльності

 

 

 

 

211

 

Господарське законодавство

 

 

 

 

211

 

Трудове право

 

 

 

211

34

Блок 7

3

Залік

6

 

 

Економіка природокористування

 

 

 

 

22

 

Економіка та організація торгівлі

 

 

 

 

22

 

Економ. та організ. готельно-ресторанного бізнесу

 

 

 

 

 

28

 

Національна економіка

 

 

 

21

35

Блок 8

3

Залік

5

 

 

Інвестування

 

 

 

22

 

Оцінка вартості бізнесу

 

 

 

22

 

Ціноутворення

 

 

 

22

 

Економічна оцінка

 

 

 

22

36

Блок 9

 

 

 

 

 

Системи технологій

5

Екзамен

4

23

 

Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

 

 

 

 

210

 

Бізнес планування

 

 

 

23

 

Системи технологій

 

 

 

23

Курсові роботи

1

К/Р з статистики

1

к/р

3

24

2

К/Р з економіки підприємства

 

1

 

к/р

5

 

22

3

К/Р з міжнародної економіки

 

1

 

к/р

6

 

28

4

К/Р з стратегії підприємства

 

1

 

к/р

7

 

22

5

К/Р з планування і контролю на підприємстві

 

 

1

 

 

к/р

8

 

 

23

3. Практична підготовка

 

Навчальна практика

12

 

 

 

 

Виробнича практика

8

 

 

 

 

Державна атестація

4

 

 

 

 

Усього

240
3. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 240 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency