ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

 

1

Історія України

4

Екзамен

1

55

 

2

Українська мова (за проф. спрямуванням)

4

Екзамен

2

 55

 

3

Іноземна мова

3

Залік

2

46

 

4

Філософія

5

Екзамен

6

17

 

5

Істор. е-ки, екон. думки та політекономія

10

Екзамен, екзамен

1,2

21

 

6

Макроекономіка і мікроекономіка

10

Екзамен, екзамен

3,4

 22

 

7

Інформаційні с-ми та технології в менеджмент ЗЕД

3

 Залік

3

25

 

8

Економічна інформатика

5

Екзамен

2

25

 

9

ЕММ та економетрія

10

Екзамен, екзамен

6,7

25

 

10

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

9

Екзамен, залік

1,2

54

 

11

Економіка підприємства

5

Екзамен

5

22

 

12

Менеджмент

5

Екзамен

8

23

 

13

Маркетинг

5

Екзамен

7

28

 

14

Гроші і кредит

5

Екзамен

4

210

 

15

Фінанси

5

Екзамен

4

210

 

16

Бухгалтерський облік

5

Екзамен

4

26

 

17

Міжнародна економіка

10

Залік, екзамен

5, 6

28

 

18

Статистика

5

Екзамен

3

24

 

19

Регіональна економіка

5

Екзамен

2

22

 

20

Охорона праці та безпека життєдіяльності

4

 Екзамен

1

32

 

21

Міжнародне економічне право

5

Екзамен

8

211

 

22

Міжнародні фінанси

5

Екзамен

7

210

 

23

Міжнародна економічна діяльність України

5

Екзамен

8

210

 

24

Ділова іноземна мова

17

Екзамен, залік, екзамен

3,5,8

 46

 

25

Логістика та основи ЗЕД

8

Залік,

залік

3,4

 

28

 

26

Діловий протокол та етикет

3

 

Залік

1

 

28

 

27

Облік у зарубіжних країнах

5

 

Екзамен

6

 

26

 

28

Паблік рілейшнз

5

Екзамен

5

28

 

29

Міжнародний маркетинг

5

Екзамен

8

28

 

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

 


30

Блок 1

3

Залік

7

 

 

 

Основи підприємництва

 

 

 

211

 

 

Антикризовий менеджмент

 

 

 

 

23

 

 

Фінанси зарубіжних корпорацій

 

 

 

 

210

 

 

Логістика

 

 

 

28

 

31

Блок 2

3

Залік

1

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

 

 

 

12,36,14

 

 

Механізація с.-г. машин

 

 

 

36

 

 

Університетська освіта

 

 

 

23

 

 

Рослинництво, тваринництво

 

 

 

 

12,14

 

32

Блок 3

3

Залік

6

 

 

 

Інвестування

 

 

 

22

 

 

Інвестиційний менеджмент

 

 

 

 

23

 

 

Ціна і цінова політика

 

 

 

22

 

 

Економіка природокористування

 

 

 

 

22

 

33

Блок 4

3

Залік

3

 

 

 

Системи технологій

 

 

 

23

 

 

Інформаційне забезпечення ЗЕД

 

 

 

 

25

 

 

Інфраструктура товарного ринку

 

 

 

 

28

 

 

Національна економіка

 

 

 

22

 

34

Блок 5

3

Залік

2

 

 

 

Екологія

 

 

 

19

 

 

Господарське право

 

 

 

211

 

 

Господарське законодавство

 

 

 

 

211

 

 

Трудове право

 

 

 

211

 

35

Блок 6

 

8

Залік, екзамен

 

5,6

 

 

 

Міжнародний агробізнес та митне регул. ЗЕД

 

 

 

 

28

 

 

Економічна ефективність митних органів

 

 

 

 

28

 

 

Управління ризиками ЗЕД

 

 

 

 

28

 

 

Облік та аудит ЗЕД

 

 

 

26

 

36

Блок 7

4

Екзамен

5

 

 

 

Економіка праці і соц.-труд. відносин

 

 

 

 

23

 

 

Економічна ефективність ЗЕД

 

 

 

 

28

 

 

Економіка праці, СТВ та управління персоналом

 

 

 

 

23

 

 

Стиль та імідж менеджера

 

 

 

 

23

 

37

Блок 8

 

6

Залік,    залік

 

7,8

 

 

 

Міжнародна торгівля та європейська інтеграція

 

 

 

 

28

 

 

Міжнародний ринок капіталів

 

 

 

 

28

 

 

Антикризове управління

 

 

 

23

 

 

Організація виробництва

 

 

 

23

 

38

Блок 9

3

Залік

4

 

 

 

Біржовий ринок

 

 

 

28

 

 

Міжнародна економічна статистика

 

 

 

 

24

 

 

Організаційна поведінка і організація праці мен-ра

 

 

 

 

23

 

 

Управлінська інформація і комунікації

 

 

 

 

23

 

Курсові роботи

 

1

К/Р з статистики

1

к/р

3

24

 

2

К/Р з економіки підприємства

 

1

 

к/р

5

 

22

 

3

К/Р з міжнародної економіки

 

1

 

к/р

6

 

28

 

4

К/Р з маркетингу

1

к/р

7

28

 

5

К/Р з міжнародної економічної діяльності України

 

 

1

 

 

к/р

8

 

 

28

 

3. Практична підготовка

 

 

Навчальна практика

12

 

 

 

 

 

Виробнича практика

8

 

 

 

 

 

Державна атестація

4

 

 

 

 

 

Усього

240
 


3. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 240 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency