ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

Екзамен

1

55

2

Українська мова (за проф. спрямуванням)

4

Екзамен

2

 55

3

Іноземна мова

5

Залік

2

46

4

Філософія

5

Екзамен

3

17

5

Історія економіки та економічної думки

5

Екзамен

1

21

6

Економічна теорія

8

Залік, екзамен

3,4

21

7

Інформаційні с-ми та технології в менеджменті

4

 Залік

4

25

8

ЕММ (Економетрія та ЕММ)

8

Залік, екзамен

2,7

 

25

9

Економічна інформатика

5

Екзамен

2

25

10

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

8

Екзамен, залік

1,2

54

11

Державне та регіональне управління

5

 Екзамен

4

23

12

Менеджмент і адміністрування

34

Залік, екзамен, екзамен, екзамен, екзамен

5,6,7,8,9

23

13

Право

18

Екзамен, залік, залік, екзамен

3,4,5,6

 211

14

Фінанси, гроші та кредит

5

Екзамен

4

210

15

Економіка та фінанси підприємства

8

Екзамен, залік

5,6

22,210

16

Облік і аудит

5

Екзамен

5

26

17

Маркетинг

5

Екзамен

5

28

18

Логістика

5

Екзамен

8

28

19

Міжнародна економіка

4

Залік

6

28

20

Міжнародні економічні відносини

5

 

Екзамен

3

 

28

21

Охорона праці та безпека життєдіяльності

4

 

Екзамен

1

 

32

22

Контролінг

4

Залік

8

23

23

Аграрний менеджмент

5

Екзамен

8

23

24

Статистика

5

Екзамен

3

24

25

Аналіз господарської діяльності

5

 

Екзамен

7

 

24

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

26

Блок 1

 

8

Екзамен, залік

 

3,7

 

 

Іноземна мова

 

 

 

46

 

Основи підприємництва

 

 

 

211

 

Організація діяльності

 

 

 

23

 

Ціноутворення

 

 

 

22

27

Блок 2

3

Залік

1

 

 

Техніка та технології в АПК

 

 

 

 

12,36,14

 

Механізація с.-г. машин

 

 

 

36

 

Університетська освіта

 

 

 

23

 

Рослинництво, тваринництво

 

 

 

 

12,14

28

Блок 3

3

Залік

4

 

 

Дипломатичний протокол

 

 

 

 

28

 

Логістика

 

 

 

28

 

Ділове спілкування

 

 

 

28

 

Діловодство

 

 

 

28

29

Блок 4

5

Екзамен

2

 

 

Регіональна економіка

 

 

 

22

 

Економіка природокористування

 

 

 

 

22

 

Національна економіка

 

 

 

21

 

Інфраструктура товарного ринку

 

 

 

 

28

30

Блок 5

3

Залік

1

 

 

Тваринництво

 

 

 

14

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

24

 

Електронна комерція

 

 

 

25

 

Стратегічний аналіз

 

 

 

24

31

Блок 6

5

Екзамен

6

 

 

Економіка праці і соц.-труд. відносин

 

 

 

 

23

 

Стиль та імідж менеджера

 

 

 

 

23

 

Антикризове управління

 

 

 

23

 

Організація виробництва

 

 

 

23

32

Блок 7

3

Залік

2

 

 

Екологія

 

 

 

19

 

Педагогіка

 

 

 

17

 

Етика, естетика

 

 

 

17

 

Психологія

 

 

 

17

33

Блок 8

 

8

Залік, екзамен

 

7,8

 

 

Організаційна поведінка і організація праці мен-ра

 

 

 

 

23

 

Управлінська інформація і комунікації

 

 

 

 

25

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

22

 

Державне регулювання економіки

 

 

 

 

22

Курсові роботи

1

К/Р з статистики

1

к/р

3

24

2

К/Р з економіки підприємства

 

1

 

к/р

5

 

22

3

К/Р з управління персоналом

 

1

 

к/р

6

 

23

4

К/Р з стратегічного управління

 

1

 

к/р

7

 

23

5

К/Р з адміністративного менеджменту

 

1

 

к/р

8

 

23

3. Практична підготовка

 

Навчальна практика

12

 

 

 

 

Виробнича практика

8

 

 

 

 

Державна атестація

4

 

 

 

 

Усього

240
3. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 240 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency