ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 

3

 

Диф.залік

 

2

 

32

2

Фінансове посередництво

 

4

 

Екзамен

 

1

 

210

3

Фінансовий менеджмент

4

Екзамен

1

210

4

Податковий менеджмент

4

Екзамен

1

210

5

Ринок фінансових послуг

3

Залік

1

210

6

Страховий менеджмент

4

Екзамен

2

210

7

Управління фінансовою санацією

4

 

Екзамен

2

 

210

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

8

Блок 1

4

Екзамен

2

 

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

24

 

Фінансова безпека

 

 

 

210

 

Управління фінансовими ризиками

 

 

 

 

210

 

Фінансовий контролінг

 

 

 

23

9

Блок 2

4

Екзамен

1

 

 

Банківський менеджмент

 

 

 

210

 

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

 

 

 

 

210

 

Міжнародні фінанси

 

 

 

210

 

Мікрофінансовий ризик-менеджмент

 

 

 

 

210

10

Блок 3

4

Екзамен

2

 

 

Бюджетний менеджмент

 

 

 

210

 

Оподаткування суб'єктів підприємництва

 

 

 

 

210

 

Мікрофінансове бюджетування

 

 

 

 

210

 

Бюджетування і контролінг у банку

 

 

 

 

210

Курсові роботи

1

К/Р з податкового менеджменту

 

1

 

к/р

1

 

210

2

К/Р з управління фінансовою санацією

 

1

 

к/р

2

 

210

3

К/Р з фінансового менеджменту

 

1

 

к/р

1

 

210

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

10

 

 

 

 

Усього

603. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 60 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency