ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНп/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 5

 Екзамен

 2

 32

2

Інтелектуальна власність

5

Екзамен

1

22

3

Методологія і організація наукових досліджень

3

Залік

3

 24

4

Економічне управління підприємством

5

Екзамен

1

23

5

Конкурентоспроможність підприємства

5

 

Екзамен

1

 

22

6

Інтелектуальний бізнес

5

Екзамен

3

22

7

Управління проектами

5

Екзамен

2

23

8

Глобальна економіка

5

Екзамен

1

22

9

Інноваційний розвиток підприємства

5

 Екзамен

2

22

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

4

Екзамен

2

 

 

Економічна діагностика

 

 

 

22

 

Стратегічний аналіз

 

 

 

24

 

Фінансовий аналіз

 

 

 

24

 

Проектний аналіз

 

 

 

24

11

Блок 2

3

Залік

1

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

 

46

 

Педагогіка

 

 

 

17

 

Методологія викладання економічних дисциплін

 

 

 

24

 

Міжнародна економіка

 

 

 

28

12

Блок 3

4

Екзамен

3

 

 

Венчурний бізнес

 

 

 

22

 

Цінова політика підприємства

 

 

 

22

 

Розвиток сільських територій

 

 

 

 24

 

Менеджмент інноваційної діяльності

 

 

 

 23

13

Блок 4

4

Екзамен

3

 

 

Кооперація в АПК

 

 

 

22

 

Економіка АПК

 

 

 

22

 

Підприємництво і бізнес культура

 

 

 

 211

 

Бізнес-адміністрування

 

 

 

23

Курсові роботи

1

К/Р з конкурентоспро-можності підприємства

 1

к/р

1

22

2

К/Р з глобальної економіки

 1

 к/р

1

22

3

К/Р з управління проектами

 1

к/р

2

 23

4

К/Р з інноваційного розвитку підприємства

1

 к/р

2

 22

5

К/Р з інтелектуального бізнесу

 1

 к/р

3

 22

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

18

 

 

 

 

Усього

903. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 90 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency