ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 

5

 

Екзамен

 

2

 

32

2

Маркетингові дослідження

 

5

 

Екзамен

 

1

 

28

3

Облік міжнародних операцій

5

 

Екзамен

2

 

26

4

Менеджмент ЗЕД

5

Екзамен

2

28

5

Міжнародні стратегії економічного розвитку

5

 

Екзамен

1

 

28

6

Міжнародний маркетинг

5

Екзамен

1

28

7

Міжнародна конкурентоспроможність

5

 

Екзамен

3

 

28

8

Міжнародний менеджмент

5

 

Екзамен

1

 

28

9

Міжнародна комерційна діяльність

5

 

Екзамен

2

 

28

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

3

Залік

1

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

 

46

 

Методологія і організація наук. досліджень

 

 

 

 

24

 

Педагогіка

 

 

 

17

 

Психологія управління

 

 

 

17

11

Блок 2

4

Екзамен

3

 

 

Упр. транснаціональними компаніями

 

 

 

 

 

28

 

Упр. результативність у міжнародному бізнесі

 

 

 

 

28

 

Міжнародний туризм

 

 

 

28

 

Міжнародний аудит

 

 

 

26

12

Блок 3

4

Екзамен

3

 

 

Європейський бізнес

 

 

 

28

 

Інфраструктура ринку

 

 

 

28

 

Маркетинг відносин

 

 

 

28

 

Цінова політика міжнародного ринку

 

 

 

 

22

13

Блок 4

4

Екзамен

3

 

 

Міжнародний туризм

 

 

 

28

 

Стратегічний менеджмент ЗЕД

 

 

 

 

23

 

Економічна ефективність ЗЕД

 

 

 

 

28

 

Цінова політика міжнародного ринку

 

 

 

 

28

Курсові роботи

1

К/Р з міжнародної стратегії економічн. розвитку

 

 

1

 

 

к/р

1

 

 

28

2

К/Р з міжнародного маркетингу

 

1

 

к/р

1

 

28

3

К/Р з менеджменту ЗЕД

1

к/р

2

28

4

К/Р з міжнародної комерційної діяльності

 

1

 

к/р

2

 

28

5

К/Р з міжнародного туризму

 

1

 

к/р

3

 

28

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

18

 

 

 

 

Усього

903. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 92 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency