ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Форми контролю

Семестр

Шифр кафедр

  1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 

5

 

Екзамен

 

2

 

32

2

Інтелектуальна власність

5

Екзамен

1

22

3

Договірне право

5

Екзамен

3

211

4

Публічне адміністрування

5

Екзамен

1

 

23

5

Менеджмент організацій

5

Екзамен

1

23

6

Корпоративне управління

5

Екзамен

1

 

23

7

Управління змінами

5

Екзамен

2

23

8

Управління проектами

5

Екзамен

3

23

9

Управління якістю

5

Екзамен

2

23

  1. Вибіркові навчальні дисципліни

10

Блок 1

3

Залік

1

 

 

Ділова іноземна мова

 

 

 

46

 

Методологія і організація наук. досліджень

 

 

 

 

24

 

Педагогіка

 

 

 

17

 

Психологія управління

 

 

 

17

11

Блок 2

4

Екзамен

3

 

 

Інноваційний та інвестиційний менеджмент

 

 

 

 

 

23

 

Інноваційний менеджмент

 

 

 

 

23

 

Інвестиційний менеджмент

 

 

 

 

23

 

Антикризовий менеджмент

 

 

 

 

23

12

Блок 3

4

Екзамен

3

 

 

Фінансовий менеджмент

 

 

 

211

 

Ризик-менеджмент

 

 

 

23

 

Менеджмент у малому бізнесі

 

 

 

 

23

 

Маркетинговий менеджмент

 

 

 

 

28

13

Блок 4

4

Екзамен

2

 

 

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

 

 

 

 

 

25

 

Електронна комерція

 

 

 

25

 

Електронні платежі підприємства

 

 

 

 

25

 

Автоматизовані інформаційні системи

 

 

 

 

25

Курсові роботи

1

К/Р з публічного адміністрування

 

1

 

к/р

1

 

23

2

К/Р з менеджменту організацій

 

1

 

к/р

1

 

23

3

К/Р з стратегічного менеджменту

 

1

 

к/р

2

 

23

4

К/Р з інформ. сис-ми і техн. в упр. організацією

 

1

 

к/р

2

 

25

5

К/Р з управління проектами

 

1

 

к/р

3

 

23

3. Практична підготовка

 

Виробнича практика

6

 

 

 

 

Переддипломна практика

3

 

 

 

 

Державна атестація

18

 

 

 

 

Усього

903. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми 92 кредитів.

4. Очікувані результати (компетентності). Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Powered by Web Agency