НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,7

 

 

16

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

25,0

Економічна теорія

1,2

 

 

 

15

Економіко-математичне моделювання та економетрія

6,7

 

 

 

5

Інформатика

2

 

 

 

5

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

39,0

Державне та регіональне управління

4

 

 

 

5

Менеджмент (мен-т, опер., самомен-т, адмін., аграр)

5,6,7,8

8

 

 

20

Теорія організацій

5

 

 

 

5

Організаційна поведінка

5

 

 

 

4

Організація праці менеджера

 

2

 

 

4

Управління персоналом

6

 

 

 

5

Управління інноваціями

7

 

 

 

5

Право (правознавство, адмін, трудове, госп)

1,2,3

 

 

 

15

Облік і оподаткування

5

 

 

 

5

Фінанси, гроші та кредит

4

 

 

 

5

Економіка підприємства

5

 

 

 

5

Міжнародні економічні відносини

3

 

 

 

5

Статистика

3

 

 

 

5

Аналіз господарської діяльності

7

 

 

 

5

Інформаційні системи в менеджменті

 

 

 

 

 

Усього

93,0

Усього за нормативною частиною

157,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Ціноутворення

 

 

 

 

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

 

Державне регулювання економіки

 

 

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Грунтознавство

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Логістика

 

4

 

 

4

Діловий етикет

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

16,0

2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Контролінг

 

8

 

 

5

Планування діяльності підприємств

5

 

 

 

5

Економіка праці та соціально-трудових відносин

7

 

 

 

5

Стратегічне управління

8

 

 

 

5

Міжнародний менеджмент

 

8

 

 

5

Бізнес-планування у ЗЕД

5

 

 

 

5

Державне регулювання ЗЕД

7

 

 

 

5

Стратегія ЗЕД

8

 

 

 

5

Усього за вибірковою частиною

56,0

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з економіки підприємства
5

1

К/Р з управління персоналом
6

1

К/Р з стратегічного управління
7

1

К/Р з адміністративного менеджменту
8

1

Усього

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

8

Державна атестація

4

Усього

24,0

Загальна кількість

240,0


Powered by Web Agency