НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Охорона праці в галузі та ЦЗ

 

 

 

4

Усього

4,0

Інвестиційний менеджмент

1

 

 

 

5

Інноваційний менеджмент

2

 

 

 

4

Управління проектами

2

 

 

 

4

Публічне адміністрування

1

 

 

 

5

Корпоративне управління

1

 

 

 

5

Менеджмент організацій

1

 

 

 

5

Управління змінами

2

 

 

 

4

Управління якістю

2

 

 

 

4

Усього

36,0

К/Р з публічного адміністрування

 

 

 

1

1

К/Р з управління змінами

 

 

 

2

1

К/Р з управління проектами

 

 

 

2

1

Усього

3,0

Усього за нормативною частиною

43,0

Управлінські інформаційні системи в менеджменті

 

 

 

4

Системи електронної комерції

 

 

 

 

 

Статистичний аналіз бізнес-середовища

 

 

 

 

 

Корпоративні інформаційні системи

 

 

 

 

 

Усього

4,0

Бізнес планування

 

1

 

 

4

Управлінські бізнес-плани

 

 

 

 

 

Бізнес-плани проектів

 

 

 

 

 

Цільові бізнес-плани

 

 

 

 

 

Антикризовий менеджмент

 

1

 

 

4

Адаптивний менеджмент

 

 

 

 

 

Еккаутінг-менеджмент

 

 

 

 

 

Виробничий менеджмент

 

 

 

 

 

Усього

8,0

Усього за вибірковою частиною

12,0


Powered by Web Agency