НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,7

 

 

16

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

25,0

Економічна теорія

1,2

 

 

 

15

Економіко-математичне моделювання та економетрія

6,7

 

 

 

5

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Інформатика

2

 

 

 

5

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

Усього

 

 

 

 

39,0

Право та нормативне забезпечення галузі

1,2

 

 

 

6

Основи підприємництва

 

4

 

 

4

Підприємницьке право

1

 

 

 

6

Стратегія та розвиток бізнесу

 

6

 

 

4

Товарознавство

7

 

 

 

5

Історія та методологія товарознавства

1

 

 

 

4

Ціноутворення та управління ціновою політикою

7

 

 

 

5

Організація торгівлі та торгових підприємств

7,8

 

 

 

9

Основи митної справи

6

5

 

 

9

Комерційна діяльність

5

 

 

 

5

Біржова діяльність

7,8

 

 

 

9

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

 

4

 

 

4

Господарське законодавство

5

 

 

 

5

Облік і оподаткування

3

 

 

 

5

Фінанси, гроші та кредит

3

 

 

 

5

Економіка підприємства

4

 

 

 

5

Менеджмент

5

 

 

 

5

Маркетинг

6

 

 

 

5

Статистика

3

 

 

 

5

Економічний аналіз та ринкові дослідження

5,6

 

 

 

10

Усього

115,0

Усього за нормативною частиною

179,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Діловий етикет

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Грунтознавство

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Усього

12,0

Інформ. системи і технології в бізнесі

 

3

 

 

6

Основи експертизи товарів, робіт, послуг

3

 

 

 

8

Логістика

 

4

 

 

6

Управління персоналом

 

8

 

 

5

Експертиза в митній справі та міжнародній торгівлі

 

3

 

 

6

Методи і технічні засоби митного контролю

3

 

 

 

8

Митна справа

 

4

 

 

6

Міжнародна торгівля

 

8

 

 

5

Усього

 

 

 

 

25,0

Усього за вибірковою частиною

 

 

 

 

57,0

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з комерційної діяльності

 

 

 

5

1

К/Р з товарознавства

 

 

 

7

1

К/Р з маркетингу

 

 

 

6

1

К/Р з організації торгівлі

 

 

 

8

1

Усього

 

 

 

 

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

4

Державна атестація

13

Усього

29,0

Загальна кількість

240,0


Powered by Web Agency