НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Охорона праці в галузі та ЦЗ

 

 

 

4

Усього

4,0

Інфраструктура підприємницької діяльності

1

 

 

 

5

Стратегія і розвиток бізнесу

2

 

 

 

4

Організація агробізнесу

2

 

 

 

4

Споживча кооперація

1

 

 

 

5

Біржове право

1

 

 

 

5

Договірне право

1

 

 

 

5

Підприємницькі ризики

2

 

 

 

4

Економічна безпека

2

 

 

 

4

Усього

36,0

К/Р з споживчої кооперації

 

 

 

1

1

К/Р з управління змінами

 

 

 

2

1

К/Р з управління проектами

 

 

 

2

1

Усього

3,0

Усього за нормативною частиною

43,0

Захист прав споживачів

 

 

 

4

Системи електронної комерції

 

 

 

 

 

Статистичний аналіз бізнес-середовища

 

 

 

 

 

Корпоративні інформаційні системи

 

 

 

 

 

Усього

4,0

Бізнес процеси

 

1

 

 

4

Управлінське бізнес-планування

 

 

 

 

 

Бізнес-планування проектів

 

 

 

 

 

Цільове бізнес-планування

 

 

 

 

 

Митне та податкове законодавство

 

1

 

 

4

Адаптивний менеджмент

 

 

 

 

 

Еккаутінг-менеджмент

 

 

 

 

 

Виробничий менеджмент

 

 

 

 

 

Усього

8,0

Усього за вибірковою частиною

12,0


Powered by Web Agency