НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,7

 

 

16

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

25,0

Економічна теорія

1,2

 

 

 

15

Економіко-математичне моделювання та економетрія

6

 

 

 

5

Інформатика

2

 

 

 

5

Основи підприємництва

1

 

 

 

4

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

43,0

Фінанси, гроші та кредит

3,4

 

 

 

10

Податкова та бюджетна система

7,8

 

 

 

9

Казначейська справа

 

8

 

 

4

Фінансовий ринок

 

6

 

 

4

Фінансова безпека

7

 

 

 

5

Фінанси підприємств

6

 

 

 

5

Банківська справа

4

 

 

 

4

Банківські операції та нагляд

5

 

 

 

4

Інвестування, кредитування та контроль

6

5

 

 

9

Страхування

6

5

 

 

9

Страхові послуги та соціальне страхування

 

7,8

 

 

7

Правознавство та правове забезпечення в фінансах, банківській справі та страхуванні

1

 

 

 

6

Бухгалтерський та фінансовий облік

7

 

 

 

5

Статистика

3

4

 

 

9

Аналіз господарської діяльності

 

5

 

 

4

Економіка підприємства

5

 

 

 

5

Міжнародні економічні відносини

6

 

 

 

5

Менеджмент

5

 

 

 

5

Фінансовий аналіз
34

Усього

100,0

Усього за нормативною частиною

168,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0


Ділова документація та дипломатичний протокол

 

3

 

 

4

Діловий етикет

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Ціноутворення

 

 

 

 

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

 

Державне регулювання економіки

 

 

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Технологія переробки с/г продукції

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Усього

16,0

Інформ. системи і технології в фінансах

4

3

 

 

9

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

8

 

 

 

5

Фінансова санація та банкрутство

8

 

 

 

5

Місцеві фінанси

8

 

 

 

5

Світова фінансова система

4

3

 

 

9

Міжнародні фінансові ринки

8

 

 

 

5

Оподаткування в системі міжнародних відносин

8

 

 

 

5

Міжнародний фінансовий менеджмент

8

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

24,0

Усього за вибірковою частиною

 

 

 

 

60,0

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з страхування

 

 

 

5

1

К/Р з фінансів підприємств

 

 

 

6

1

К/Р з податкової системи

 

 

 

7

1

К/Р з фінансового ринку

 

 

 

8

1

Усього

 

 

 

 

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

4

Державна атестація

13

Усього

29,0

Загальна кількість

240,0


Powered by Web Agency