НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Загальний обсяг годин

екзамени

заліки

курсові роботи

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов'язкові дисципліни

Наукові дослідження в фінансах, банківській справі та страхуванні

2

 

 

4

120

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

4

120

Усього
8

240

1.2. Вибіркові дисципліни

Аграрне право

 

1

 

4

120

Трудове і господарське право

 

 

 

 

 

Фінансове право

 

 

 

 

 

Митне та податкове законодавство

 

 

 

 

 

Усього
4

120

Усього за циклом загальної підготовки
12

360

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов'язкові дисципліни

Податковий менеджмент та податки в АПК

2

 

 

4

120

Банківський менеджмент та безпека банківської діяльності

1

 

 

4

120

Фінансовий менеджмент

1

 

 

4

120

Страховий менеджмент

2

 

 

4

120

Бюджетний менеджмент

2

 

 

4

120

Фінанси страхових організацій та актуарні розрахунки у страхуванні

1

 

8

240

Усього
28

840

2.2. Вибіркові дисципліни

Блок 1. Фінанси підприємств

Фінансовий контролінг

 

1

 

4

120

Міжнародні фінанси

1

 

 

4

120

Фінансова інженерія та ринок фінансових послуг

1

 

 

4

120

Управління фінансовою санацією підприємств та фінансова безпека

2

 

 

4

120

Усього
16

480

Блок 2. Міжнародні фінанси

Міжнародні розрахунки

 

1

 

4

120

Міжнародні інвестиції

1

 

 

4

120

Світові фінансові центри

1

 

 

4

120

Міжнародні фінансові процеси

2

 

 

4

120

Усього
16

480

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

 

2

 

4

120

Усього
4

120

Усього за циклом професійної підготовки
44

1320

Курсові роботи обов'язкові

К/Р з фінансового менеджменту

 

 

1

1

30

К/Р з банківського менеджменту

 

 

3

1

30

К/Р з податкового менеджменту

 

 

3

1

30

К/Р з страхового менеджменту

 

 

3

1

30

Усього
4

120

3. Практики обов'язкові

Виробнича практика

 

 

 

6

180

Переддипломна практика

 

 

 

3

90

Усього
9

270

4. Атестація

Кваліфікаційний екзамен

 

 

 

4

120

Дипломна робота

 

 

 

13

390

Усього

 

 

 

17

510

Загальна кількість

 

 

 

90

2700Powered by Web Agency