НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Загальний обсяг годин

екзамени

заліки

курсові роботи

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Обов'язкові дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень

2

 

 

4

120

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

4

120

Усього
8

240

1.2. Вибіркові дисципліни

Аграрне право

 

1

 

4

120

Трудове і господарське  право

 

 

 

 

 

Підприємницьке право

 

 

 

 

 

Митне та податкове законодавство

 

 

 

 

 

Усього
4

120

Усього за циклом загальної підготовки
12

360

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Обов'язкові дисципліни

Організація бухгалтерського обліку

1

 

 

4

120

Державний фінансовий контроль

1

 

 

4

120

Адміністрування податків

1

 

 

4

120

Організація і методика аудиту

2

 

 

4

120

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

2

 

 

4

120

Облік та оподаткування експортно-імпортних операцій

1

 

8

240

Усього
28

840

2.2. Вибіркові дисципліни

Блок 1. Облік і оподаткування субєктів господарювання

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

1

 

 

4

120

Фінансовий аналіз

2

 

 

4

120

Облік і звітність за міжнародними стандартами

2

 

 

4

120

Консолідована фінансова звітність

 

1

 

4

120

Усього
16

480

Блок 2. Облік і контроль

Аудит оподаткування підприємств

1

 

 

4

120

Стратегічний управлінський облік

2

 

 

4

120

Контроль на підприємствах малого бізнесу

2

 

 

4

120

Аудит у банках та бюджетних установах

 

1

 

4

120

Усього
16

480

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

Дисципліни загально-університетського вибору

 

2

 

4

120

Усього
4

120

Усього за циклом професійної підготовки
48

1440

Курсові роботи обов’язкові

К/Р з організації бухгалтерського обліку

 

 

1

1

30

К/Р з державного фінансового контролю

 

 

3

1

30

К/Р з бухгалтерського обліку в управлінні підприємством

 

 

3

1

30

Усього
3

90

Курсові роботи вибіркові

К/Р з фінансового аналізу

 

 

3

1

30

К/Р з стратегічного управлінського обліку

 

 

 

 

 

Усього
1

30

3. Практики обов'язкові

Виробнича практика

 

 

 

6

180

Переддипломна практика

 

 

 

3

90

Усього
9

270

4. Атестація

Кваліфікаційний екзамен

 

 

 

4

120

Дипломна робота

 

 

 

13

390

Усього

 

 

 

17

510

Загальна кількість

 

 

 

90

2700


Powered by Web Agency