НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
1 2 3 4 5 6
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обовязкові дисципліни
Методологія і організація наукових досліджень
2


4
Охорона праці в галузі та цивільний захист4
Усього8
1.2. Вибіркові дисципліни
Аграрне право

1

4
Фінансове право
Публічне право
Адміністративне право
Усього4
Усього за циклом загальної підготовки12
1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обовязкові дисципліни
Договірне право
1


4
Бізнес-процеси

1

4
Інфраструктура підприємницької діяльності та підприємницькі ризики
1,2


8
Мерчандайзинг
1


4
Біржове право
2


4
Митне та податкове законодавство
2


4
Усього28
1.2. Вибіркові дисципліни
Блок 1. Товарознавство та комерційна діяльність
Споживча кооперація
1


4
Економічна безпека
1


4
Організація агробізнесу
2


4
Захист прав споживачів

2

4
Усього16
Блок 2. Товарознавство та експертиза в митній справі
Митна вартість 1


4
Митний контроль і митне оформлення 1


4
Митні платежі і збори 2


4
Митна експертиза
2

4
Усього16
Дисципліни загально університетського вибору
Дисципліни загально університетського вибору

2

4
Усього4
Усього за циклом професійної підготовки48
Курсові роботи обовязкові
К/Р з інфраструктури підприємницької діяльності


1 1
К/Р з бізнес-процесів


3 1
Курсові роботи вибіркові
К/Р з організації агробізнесу


3 1
К/Р з митних платежів і зборів
К/Р з споживчої кооперації


3 1
К/Р з митної вартості
Практики обовязкові
Виробнича практика6
Переддипломна практика3
Атестація
Кваліфікаційний екзамен
4
Дипломна робота
13
Загальна кількість90


Powered by Web Agency