НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
1 2 3 4 5 6
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
Історія України 1


4
Трудове право 1


4
БЖД та охорона праці 1


4
Правознавство та правове забезпечення в галузі 1


4
Інформаційні системи в галузі 1


6
Екологія та захист навколишнього середовища
1

4
Філософія 2


4
Математика (вища математика і теорія ймовірності)
2,3


10
Економічна теорія 2 1

9
Економіко-математичне моделювання


4
Іноземна мова

1,2,3,4,5,6

14
Усього67,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням) 2


4
Ділова мова в публічному управлінні
Культура наукової мови
Лінгвістичні основи документознавства


Друга іноземна мова
7,8

6
Ділова іноземна мова
Професійна література іноземною мовою
Методика навчання іноземної мови


Підприємництво та бізнес-культура
2

4
Етика бізнесу
Основи підприємництва
Культура та етика підприємницької діяльності
Усього14,0
Усього за циклом загальної підготовки81,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Статистика 3


5
Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка)
3,4


10
Фінанси підприємств 4


5
Менеджмент
4


5
Бухгалтерський облік 4


5
Маркетинг
3


5
Інфраструктура товарного ринку 5


5
Планування маркетингової діяльності 5


5
Маркетингова цінова та товарна політика 5,6


10
Маркетингові дослідження 6


5
Бізнес-маркетинг 6


5
Маркетинг АПК та міжнародний маркетинг 6,7


10
Управління продажами 7


5
Реклама в системі маркетингу та управління рекламною діяльністю 7,8


10
Маркетинг інновацій 8


5
Біржова та брокерська діяльність 8


5
Усього100,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Основи ділового економічного спілкування
2

4
Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
Документознавство та інформаційна діяльність
Конфліктологія і теорія переговорів


Товарознавство 3


6
Розроблення товару
Організація закупівлі та продаж
Електронна комерція


Логістика 5


5
Логістичний менеджмент
Проектування логістичних систем
Інноваційні системи в логістиці


Усього15,0
БЛОК 1
Бренд-менеджмент
5

4
Мерчандайзинг 8


5
Маркетингові комунікації та організація зв'язків з громадськістю 7


5
Маркетинг послуг та поведінка споживача
8

4
Усього18,0
БЛОК 2
Основи реклами
5

4
Організація роботи рекламного та ПР-агенства 8


5
Рекламний креатив 7


5
Цифровий маркетинг
8

4
Усього18,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
6

3
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
7

3
Усього6,0
Усього за циклом професійної підготовки139,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з маркетингу


3 1
К/Р з інфраструктури товарного ринку


5 1
К/Р з маркетингових досліджень


6 1
Усього3,0
Курсові роботи вибіркові
К/Р з міжнародного маркетингу


7 1
Рекламний креатив
К/Р з мерчандайзингу


8 1
К/Р з організації роботи рекламного та ПР-агенства
Усього2,0
Факультативи
Фізичне виховання
1,2,3,4

20
Усього#ССЫЛКА!
3. Практики обов'язкові
Навчальна практика з фаху (1 курс)5
Навчальна практика з фаху (2 курс)5
Виробнича практика5
Усього15,0
4. Атестація
Атестаційний екзамен3
Усього3,0
Загальна кількість240,0Powered by Web Agency