НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
1 2 3 4 5 6
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
БЖД та охорона праці
1


4
Історія України та української культури

1

3
Правознавство

1

3
Вища математика
2,4 1,3

15
Інформаційні технології
2


4
Філософія
2


4
Екологія та захист навколишнього середовища

2

3
Українська мова (за професійним спрямуванням)

2

3
Фізика
3 2

9
Числові методи
6


7
Іноземна мова

1,2,3,4,5,6

14
Усього69,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Економічна теорія
1


4
Мікроекономіка
Макроекономіка
Політична економія


Трудове право України 2


4
Фінансове право України
Господарське право України
Право інформаційних технологій


Іноземна мова (з поглибленим вивченням)

7,8

6
Друга іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямуванняУсього14,0
Усього за циклом загальної підготовки83,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Основи автоматики у сільському господарстві
1


4
Економіка та організація аграрного виробництва

2

3
Комп'ютерна графіка
4


5
Електротехніка
3,4


10
Технічні засоби автоматизації
4


5
Мікропроцесори і мікроконтролери
5


5
Комп'ютерні технології та програмування
5


5
Моделювання технологічних об'єктів та автоматизовані системи управління
5,6


10
Технологічні вимірювання і прилади
6


4
Теорія автоматичного керування та її застосування в АПК
7


5
Аналіз, моделювання та проектування елементів та систем автоматизації
7,8


9
Електроніка та схемотехніка
7,8


9
Графічні мови програмування
8


4
Усього78,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Метрологія, стандартизація та сертифікація
3 4

7
Алгоритмізація та програмування інформаційно-вимірювальних комплексів

Інформаційно-вимірювальні комплекси
Методи та засоби вимірювання фізичних величин


Системний аналіз
3


5
Прикладна теорія систем та системний аналіз
Основи теорії систем
Системний аналіз та підтримка прийняття рішеньЕнергетичний аудит
4


4
Новітні сенсори та актуатори
Елементи робототехнічних систем
Комп'ютерний зір


Мехатроніка
6


7
Автоматизація виробничих процесів
Компютерна діагностика автомобілів
Мехатронні системи


Усього23,0
БЛОК 1
Електронна комерція 5


5
Автоматизовані процеси в сільському господарстві

5

3
Комп'ютерно-інтегровані технології та автоматизоване управління в сільському господарстві 7,8


9
Усього17,0
БЛОК 2
Проектування засобів автоматизації 5


5
Програмне забезпечення комп'ютеризованих засобів
5

3
Мікропроцесорні вузли та засоби обчислювально-вимірюальної техніки
7,8


9
Усього17,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
6

3
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
7

3
Усього6,0
Усього за циклом професійної підготовки124,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з технічних засобів автоматизації4 1
К/Р з комп'ютерних технології та програмування5 1
К/Р з технологічних вимірювань і приладів6 1
К/Р з аналізу, моделювання та проектування елементів та систем автоматизації


7 1
К/Р з графічних мов програмування8 1
Усього5,0
Факультативи
Фізичне виховання
1,2,3,4

8
Усього8,0
3. Практики обов'язкові
Навчальна практика з фаху (1 курс)5
Навчальна практика з фаху (2 курс)5
Виробнича практика5
Усього15,0
4. Атестація
Атестаційний екзамен3
Усього3,0
Загальна кількість240,0


Powered by Web Agency