НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи

1 2 3 4 5 6
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
Історія України 1


4
Трудове право 1


4
БЖД та охорона праці 1


4
Правознавство та правове забезпечення в галузі 1


4
Інформаційні системи в галузі 1


6
Екологія та захист навколишнього середовища
1

4
Філософія 2


4
Математика (вища математика і теорія ймовірності)
2,3


10
Економічна теорія
2 1

9
Економіко-математичне моделювання


4
Іноземна мова

1,2,3,4,5,6

14
Усього67,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням) 2


4
Ділова мова в публічному управлінні
Культура наукової мови
Лінгвістичні основи документознавства


Друга іноземна мова
7,8

6
Ділова іноземна мова
Професійна література іноземною мовою
Методика навчання іноземної мови


Підприємництво та бізнес-культура
2

4
Етика бізнесу
Основи підприємництва
Культура та етика підприємницької діяльності
Усього14,0
Усього за циклом загальної підготовки81,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Статистика 3


5
Економіка (економіка підприємства і міжнародна економіка)
3,4


10
Фінанси підприємств 4


5
Менеджмент
4


5
Бухгалтерський облік 4


5
Економіка інвестицій 5


6
Економіка природокористування
5


6
Економіка аграрного ринку
5

4
Обгрунтування господарських рішень та оцінка економічних ризиків 5,6


10
Державне регулювання економіки та цінова політика 6,7


10
Економіка та організація інноваційної діяльності 7


5
Стратегія підприємства та управління витратами
7,8


10
Внітрішній економічний механізм та потенціал підприємства
7,8


10
Економіка розвитку 8


5
Усього96,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Основи ділового економічного спілкування
2

4
Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
Документознавство та інформаційна діяльність
Конфліктологія і теорія переговорів


Інтелектуальна власність
5


5
Інтелектуальна економіка
Право інтелектуальної власності
Авторське право


Національна економіка
3

4
Національна економіка та економічна система
Аналіз національної економіки
Соціологія економіки


Регіональна економіка 3


5
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Соціально-економічна географія
Теорія економічного районування


Усього18,0
БЛОК 1
Тіньова економіка 6


5
Економічна безпека підприємства 6


5
Оцінка вартості підприємства
8

4
Економіка бізнесу 8


5
Усього19,0
БЛОК 2
Економіка інноваційного підприємства 6


5
Стратегія інноваційного підприємства 6


5
Організація і планування інноваційного виробництва
8

4
Оцінка інноваційних ризиків 8


5
Усього19,0
БЛОК 3
Економіка біоресурсів 6


5
Економіка навколишнього природнього середовища 6


5
Економіка виробництва і використання біомаси
8

4
Управління біоресурсними територіями 8


5
Усього19,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
6

3
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
7

3
Усього6,0
Усього за циклом професійної підготовки139,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з економіки підприємства


3 1
К/Р з економіки інвестицій


5 1
К/Р з обгрунтування господарських рішень та оцінки економічних ризиків


6 1
К/Р з стратегії підприємства


7 1
К/Р з внутрішнього економічного механізму та потенціалу підприємства


8 1
Усього5,0
Факультативи
Фізичне виховання
1,2,3,4

20
Усього#ССЫЛКА!
3. Практики обов'язкові
Навчальна практика з фаху (1 курс)5
Навчальна практика з фаху (2 курс)5
Виробнича практика5
Усього15,0
4. Атестація
Атестаційний екзамен3
Усього3,0
Загальна кількість240,0


Powered by Web Agency