НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
1 2 3 4 5 6
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
Історія України 1


4
Правознавство 1


4
БЖД та охорона праці
1


4
Економічна теорія
1,2


9
Інформаційні системи в галузі 2


4
Українська мова (за професійним спрямуванням) 2


4
Філософія 2


4
Математика (вища математика і теорія ймовірності)
2 3

7
Статистика 3


5
Економіко-математичне моделювання
4

3
Облік і оподаткування
5


5
Іноземна мова

1,2,3,4,5,6

13
Усього66,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Екологія та захист навколишнього середовища
1

3
Моніторинг навколишнього середовища
Агроекологія
Збалансоване природокористування


Діловий протокол та етикет

2

3
Основи ділового економічного спілкування
Сучасне діловодство
Конфліктологія та теорія переговорів


Підприємництво та бізнес-культура
2

3
Етика бізнесу
Основи підприємництва
Культура та етика підприємницької діяльності


Економіка та фінанси підприємства
3,4


10
Національна економіка
Місцеві фінанси
Державні фінанси та бюджетна система


Іноземна мова (з поглибленим вивченням)
7,8

6
Друга іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування


Усього25,0
Усього за циклом загальної підготовки91,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Правове забезпечення в менеджменті 1


4
Організація праці менеджера
3


6
Менеджмент
3,4


10
Самоменеджмент
4


5
Теорія організацій і організаційнна поведінка
6 5

8
Управління персоналом
5


5
Логістика

6

3
Господарське право України 6


4
Комунікативний менеджмент
7


5
Стратегічне управління
7,8


9
Операційний та аграрний менеджмент
7,8


9
Адміністративний менеджмент
7,8


9
Аналіз господарської діяльності 8


4
Усього81,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Системи технологій

4

3
Виробничі процеси в сільському господарстві
Сучасні технологічні системи
Основи технологій


Державне та регіональне управління 4


5
Менеджмент у державних організаціях
Менеджмент державних установ та організацій
Основи державного регулювання економіки


Міжнародна економіка
5


5
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діялність
Світове господарство і міжнародні економічні відносини


Усього13,0
БЛОК 1
Моделі і методи прийняття управлінських рішень
6

3
Організація виробництва і планування діяльності підприємств
5,6


9
Економіка праці і соціально-трудові відносини
6


4
Усього16,0
БЛОК 2
Психологія професійної кар’єри
6

3
Технології управління персоналом 5,6


9
Мотиваційний менеджмент 6


4
Усього16,0
БЛОК 3
Управління та розвиток ОТГ
6

3
Менеджмент соціальної роботи 5,6


9
Управління соціально-економічним розвитком
6


4
Усього16,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
6

3
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
7

3
Усього6,0
Усього за циклом професійної підготовки116,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з менеджменту


4 1
К/Р з управління персоналом


5 1
К/Р з комунікативного менеджменту


7 1
К/Р з адміністративного менеджменту


8 1
Усього4,0
Курсові роботи вибіркові
К/Р з планування діяльності підприємств


6 1
К/Р з технологій управління персоналом
К/Р з менеджменту соціальної роботи
Усього1,0
Факультативи
Фізичне виховання
1,2,3,4

8
Усього8,0
3. Практики обов'язкові
Навчальна практика з фаху (1 курс)5
Навчальна практика з фаху (2 курс)5
Виробнича практика5
Переддипломна практика5
Усього20,0
4. Атестація
Захист дипломної роботи8
Усього8,0
Загальна кількість240,0


Powered by Web Agency