НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові дисципліни
Історія України
1


4
БЖД та охорона праці
1


4
Правознавство та правове забезпечення 1


4
Економічна теорія
1,2


9
Інформаційні системи в галузі 2


4
Українська мова (за професійним спрямуванням)
2


4
Філософія 2


4
Математика (вища математика і теорія ймовірності)
2 3

7
Статистика 3


4
Менеджмент
4


4
Іноземна мова

1,2,3,4,5,6

13
Усього61,0
1.2. Вибіркові дисципліни
Екологія та захист навколишнього середовища
1

3
Моніторинг навколишнього середовища
Агроекологія
Збалансоване природокористування


Діловий протокол та етикет
2

3
Основи ділового економічного спілкування
Сучасне діловодство
Конфліктологія та теорія переговорів


Підприємництво та бізнес-культура
2

3
Етика бізнесу
Основи підприємництва
Культура та етика підприємницької діяльності


Економіко-математичне моделювання
4


6
Економетричні методи та моделі
Електронна комерція
Системний аналіз та прийняття рішень


Іноземна мова (з поглибленим вивченням)
7,8

6
Друга іноземна мова
Іноземна мова професійного спрямування


Усього21,0
Усього за циклом загальної підготовки82,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові дисципліни
Фінансове право України 1


4
Економіка підприємства і міжнародна економіка
3,4


9
Бухгалтерський облік
3,4


10
Податкові розрахунки і контроль

5

3
Облік в установах державного сектору
5


5
Облік у зарубіжних країнах
5


5
Облік за видами економічної діяльності
5


5
Фінансовий облік
5,6


10
Управлінський облік
6,7


9
Оподаткування суб'єктів господарювання 7


6
Звітність підприємств та облік в оподаткуванні
7,8


10
Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза
7 8

8
Аудит
8


6
Аналіз господарської діяльності 8


6
Усього96,0
2.2. Вибіркові дисципліни
Оподаткування підприємства
3


6
Податкове прогнозування і планування
Податкове адміністрування
Судова експертиза в оподаткуванні


Історія та наукові основи бухгалтерського обліку
4

3
Системи і моделі обліку
Методи і моделі в аудиті
Стратегічний облік


Фінанси підприємств 4


5
Теорія фінансів
Місцеві фінанси
Державні фінанси та бюджетна система
Усього14,0
БЛОК 1
Облік у банках
6


5
Облікова політика підприємства
6


4
Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва
6


5
Оподаткування міжнародних господарських операцій
8


5
Усього19,0
БЛОК 2
Основи організації обліку підприємств 6


5
Облік у фермерських господарствах 6


4
Державний аудит 6


5
Податковий аудит 8


5
Усього19,0
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
6

3
Дисципліни загальноуніверситетського вибору
7

3
Усього6,0
Усього за циклом професійної підготовки135,0
Курсові роботи обов'язкові
К/Р з бухгалтерського обліку


4 1
К/Р з обліку у зарубіжних країнах


5 1
К/Р з фінансового обліку


6 1
К/Р з управлінського обліку


7 1
К/Р з звітності підприємств та обліку в оподаткуванні


8 1
Усього5,0
Факультативи
Фізичне виховання
1,2,3,4

8
Усього8,0
3. Практики обов'язкові
Навчальна практика з фаху (1 курс)5
Навчальна практика з фаху (2 курс)5
Виробнича практика5
Усього15,0
4. Атестація
Атестаційний екзамен3
Усього3,0
Загальна кількість240,0Powered by Web Agency