З 29 січня по 31 січня 2019 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 44-Л від 11 січня 2019 року на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету проходила акредитація освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

В складі експертної комісії працювали:

- Ілля Васильович Хаджинов – проректор з наукової роботи, професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету ім. Василя Стуса, доктор економічних наук, голова комісії;

- Ліана Іванівна Чернобай – професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», кандидат економічних наук.

Експертна комісія детально опрацювала матеріали акредитаційної справи, ознайомилася з кадровим, організаційним, навчально-методичним, інформаційним та матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу, оцінила рівень теоретичних і практичних знань, умінь та навичок студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт, та внесла пропозиції щодо:

* вдосконалення кадрового складу випускової кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу шляхом підготовки власних науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі за фахом;

* активізації діяльності викладачів щодо публікації результатів досліджень у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Skopus, Web of Science, та розроблення сучасних підручників, навчальних посібників, електронних навчально-методичних видань;

*  строків і періодичності проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками як в Україні, так і за кордоном;

* посилення рівня знань іноземної мови науково-педагогічних працівників кафедри до рівня B2.

На підставі проведеного аналізу експертна комісія вважає можливим акредитувати ОПП «Міжнародні економічні відносини» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в межах ліцензованого обсягу.
Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Експертний висновок МЕВ.pdf)Експертний висновок МЕВ.pdf 3875 Kb