Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 55-Л від 22 січня 2019 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної  програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті в період з 29 січня по 31 січня 2019 р. працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
- Микола Іванович Бондар, декан факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор (голова комісії);
- Ірина Борисівна Садовська, професор кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат економічних наук (член комісії).
Експертна комісія ознайомилась з навчально-методичним і кадровим забезпеченням, станом матеріальної бази та соціальної інфраструктури у Львівському національному агр арному університеті, детально опрацювала матеріали акредитаційної справи. В зазначений термін були проведені контрольні зрізи знань студентів з навчальних дисциплін.
Результатом роботи комісії став висновок, згідно з яким умови та рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  другого (магістерського) рівня вищої освіти, стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають ліцензійним умовам та вимогам до акредитації.

 

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Експертний висновок ОП.pdf)Експертний висновок ОП.pdf 4265 Kb