Юридично факультет механіки та енергетики створено у складі Львівського сільськогосподарського інституту в 1946 році, але виклади сільськогосподарської інженерії започатковано ще далекого 19-го століття, коли професор Т. Рильський 1878 року видав фундаментальну працю «Підручник рільничої механіки», за якою навчалися студенти Високої рільничої школи в Дублянах.

Сьогодні факультет механіки та енергетики – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій творчих пошуків в царині фундаментальних наук.

До складу факультету входять 9 кафедр:

- електротехнічних систем;

- експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора Семковича В.Д.;

- енергетики;

- машинобудування;

- автомобілів і тракторів;

- інформаційних систем та технологій;

- сільськогосподарських машин;

- управління проектами та безпеки виробництва;

- фізики та інженерної механіки.

Підготовка фахівців на факультеті механіки та енергетики здійснюється на основі освітньо-професійних програм за спеціальностями:

126 «Інформаційні системи та технології»;

133 «Галузеве машинобудування»;

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

208 «Агроінженерія»;

274 «Автомобільний транспорт».

Навчально-виховний процес і проведення наукових досліджень на факультеті забезпечують науково-педагогічних працівники, серед яких видатні професори, доктори наук,  доценти, кандидати наук.

До складу факультету входить також понад 60 навчально-наукових лабораторій, дослідно-експериментальна механічна майстерня, студентське проектно-технологічне бюро, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон.

За час свого існування факультет підготував не одне покоління фахівців, які працюють в галузі агропромислового виробництва, енергетики та інших галузях економіки. Вони займають високі посади в органах влади, обласних і районних державних адміністраціях, конструкторських і проектних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах.

Особлива гордість факультету – випускники, які досягли значних успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження з проблем механізації сільськогосподарського виробництва, підготовки наукових кадрів. З його стін вийшло понад 20 докторів наук, більше ніж 140 кандидатів наук.


Powered by Web Agency