Кафедра Колектив Наука Навчання Студенту Абітурієнту Лабораторії Новини Контакти


Підготовка фахівців на кафедрі електротехнічних систем

Усвідомлюючи, що електроенергетика визначально впливає на науково-технічний та соціально-економічний потенціал країни, науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання (освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузь знань 14 «Електрична інженерія»), які й забезпечують технічний розвиток і впровадження сучасних технологій у виробництво.
Висока кваліфікація фахівців забезпечується якісною підготовкою: фундаментальною (комплекс дисциплін із математики, фізики, обчислювальної техніки та програмування), професійно орієнтованою (теоретичні основи електротехніки, електротехнічне матеріалознавство) та фаховою (електричні машини, електричний привод, електричні станції, електричні системи та мережі, електропостачальні системи, мікропроцесорні системи керування тощо).

Ринок праці ставить нові вимоги до підготовки фахівців електротехнічного фаху, вимагаючи тісного зв’язку освіти з виробництвом, постійної адаптації навчального процесу до потреб роботодавців. Науково-педагогічні працівники кафедри формують компетенції у майбутніх фахівців, які забезпечують їм здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі електричної інженерії.
Науково-педагогічні працівники постійно долучаються до моніторингу, обговорення та удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності. Систематично проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями, стейкхолдерами, студентською спільнотою щодо покращення освітнього процесу, підвищення його якості. Зокрема, в рамках соціального партнерства компанії ПрАТ «Львівобленерго» кафедра електротехнічних систем бере участь в проєкті «Стипендіальний фонд», що має на меті стимулювання якісної вищої освіти у сфері енергетики в Україні, підтримання найкращих студентів. Має місце й технічна допомога наших партнерів.

Практична підготовка

Студенти під час навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять навчальні та виробничі практики під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри. Базами практик є підприємства, які працюють в галузі електричної інженерії, зокрема філії ПрАТ «Львівобленерго», «Волиньобленерго» тощо, а також підприємства, що забезпечують практичну підготовку електротехнічного фаху.

Студенти проходять закордонні практики, беруть участь в студентському обміні, навчаються за програмою подвійних дипломів у європейських університетах, зокрема в Польщі, Швеції, Німеччині, Данії.

Powered by Web Agency