Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Лабораторії кафедри управління проєктами та безпеки виробництва

На кафедрі управління проєктами та безпеки виробництва функціонує 4 навчальні лабораторії, а саме:

- лабораторія охорони праці (ауд. 20М, корпус факультету механіки та енергетики);

- лабораторія цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ауд. 101, агрономічний корпус);

- лабораторія управління проєктами (ауд. 102, агрономічний корпус);

- кабінет охорони праці (каб. 107, агрономічний корпус). 

Лабораторія охорони праці

В лабораторії знаходяться тематичні стенди:

- «Законодавча та нормативна база охорони праці»;

- «Дослідження параметрів мікроклімату робочих місць»;

- «Дослідження параметрів вентиляції»;

- «Дослідження параметрів вібрації та шуму»;

- «Дослідження параметрів виробничого освітлення»;

- «Електробезпека»;

- «Індивідуальні засоби захисту»;

- «Протипожежні засоби захисту»;

- «Знаки безпеки праці».

Робоче обладнання, прилади і машини:

- пристрій для дослідження освітлення;

- люксметр  Ю-116 – 3 одиниці;

- рулетка метрична;

- планка довжиною 3 м;

- засоби захисту тіла (спецодяг) – 3 комплекти;

- засоби захисту голови і обличчя – 3 комплекти;

- засоби захисту органів зору (окуляри 0276У, 3П180У, №Н572, наголівний щиток НБТ-1);

- засоби захисту органів слуху (ВЦНИИОТ-1, ВЦНИИОТ-2, ВЦНИИОТ – 4);

- засоби захисту органів дихання  (респіратори ШБ1 «Лепесток», «Астра 2М», Ф62Ш, протигази БК, МКП, ПШ1);

- засоби захисту від ураження електричним струмом (ізолююча штанга, ізолюючі кліщі, діелектричні боти, гумовий килимок, діелектричні рукавиці);

- кімнатний термометр;

- актинометр ЛИОТ-Н – 1 одиниця;

- психрометр Августа –  2 одиниці;

- аспіраційний психрометр (МВ-4М);

- барометр;

- анемометри АСО-3 – 1 одиниця, МС-13 – 1 одиниця;

- посудина з водою;

- секундомір;

- витяжна шафа;

- лабораторна вентиляційна установка;

- вимірювач шуму та вібрації ВШВ-1;

- джерело шуму (побутовий електричний звуковий оповіщувач);

- пожежні оповіщувачі АТМ-3М, АТІП-3, ДСП-038;

- спринклерні та дренчерні водяні зрошувачі;

- вогнегасники ОХП-10, ОВП-5,ОУ-2, ОП-1В «Момент-2».

Лабораторія цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

 В лабораторії знаходяться тематичні стенди:

- «Засоби індивідуального захисту»;

- «Основні завдання та структура ЦО»;

- «Захисні споруди ЦО»;

- «Рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях»;

- «Макети захисних споруд ЦО»;

- «Манекени захисних костюмів та засоби індивідуального захисту».

Робочі машини, прилади та обладнання:

- дозиметр ДП-5В;

- дозиметр ИД-1;

- радіометр «Прип’ять»;

- прилад «Сінтекс»;

- радіометр-дозиметр «Стора-Т» РКС-01;

- графопроєктор 3М 2660;

- комп’ютерний комплекс.

Лабораторія управління проєктами

Кабінет охорони праці

Здебільшого вищезазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту та управління проєктами.

На основі лабораторного обладнання розроблено комплекси лабораторних робіт, які дозволяють студентам закріпити отримані ними теоретичні знання на практиці із таких дисциплін: безпека життєдіяльності та охорона праці; охорона праці в галузі та цивільний захист; управління проєктами.

Powered by Web Agency