Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Наукова діяльність кафедри управління проєктами та безпеки виробництва

Напрями наукових досліджень

Кафедра управління проєктами та безпеки виробництва проводить наукові дослідження в рамках наукової тематики Львівського національного аграрного університету за розділом 7 «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» (ДР № 0116U003179).

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Обґрунтування інноваційних проєктів безпечних систем аграрного виробництва на підставі ефективного використання ресурсного потенціалу», яка складається із двох розділів: «Розробка методів та моделей управління інтегрованими проєктно-керованими сільськогосподарськими та сервісними підприємствами» та «Обґрунтування заходів запобігання виробничим та техногенним небезпекам у проєктах АПК на підставі моделювання небезпечних ситуацій» (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).

Щорічно колективом кафедри публікується 1-2 підручники (монографії, посібники), 30-40 наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях, 12-20 навчально-методичних розробок. Вченими кафедри розробляються аналітичні автоматизовані системи науково-інженерного супроводу створення проєктів безпечних механізованих процесів виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, технічного та технологічного сервісу в АПК.

Щороку кафедра виконує госпдоговірні теми на замовлення підприємств.

Студентська наукова робота

При кафедрі працює студентський науковий гурток з розробки проєктів безпечних систем в АПК (керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко). Діяльність наукового гуртка сприяє залученню студентів до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах, створенню умов для творчого зростання у процесі навчання і опановування фаху. Члени наукового гуртка ознайомлюються з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи, беруть активну участь в науковому та громадському житті університету, розвивають свої творчі здібності, поглиблюють знання з фахових навчальних дисциплін, набувають досвіду проведення спільних наукових досліджень за участю викладачів, студентів та представників бізнесу, вчаться розробляти та представляти навчальні та наукові проєкти і підтримувати їх реалізацію. Студенти, які займаються в гуртку, виборюють високі місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та всеукраїнських студентських олімпіадах.

Результати роботи гуртка за останні роки

Всеукраїнські студентські олімпіади

2019 рік

1. Всеукраїнська студентська олімпіада із дисципліни «Основи охорони праці» (Луцький національний технічний університет, 16-18 травня). Віталій Мирославович Катаран нагороджений дипломом І ступеня (науковий керівник – доцент В.О. Тимочко).

2. Всеукраїнська студентська олімпіада з професійно орієнтованої дисципліни «Цивільний захист» (Національний авіаційний університет, 21-22 березня). Арсен Андрійович Букса нагороджений дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – ст. викл. С.А. Сафонов).

3. Всеукраїнська студентська олімпіада з професійно орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 12-15 травня). Ігор Іванович Городецький нагороджений дипломом ІІ ступеня (наукові керівники: доцент В.О. Тимочко, ст. викл. С.А. Сафонов).

 2018 рік

Всеукраїнська студентська олімпіада із дисципліни «Основи охорони праці» (Луцький національний технічний університет, 19-21 квітня). Роман Євгенович Турченяк здобув диплом І ступеня (науковий керівник – доцент В.О. Тимочко).

 2017 рік

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» (Луцький національний технічний університет, 25-26 квітня). Роман Євгенович Турченяк нагороджений двома грамотами: «Кращий знавець законодавчої бази з питань охорони праці» та «Високий рівень теоретичної підготовки, творчий підхід і оригінальність рішень практичних задач».

2. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Цивільний захист» (Національний авіаційний університет, 23-24 березня). Іван Іванович Яцканич, Ростислав Васильович Музичка та Дмитро Юрійович Доманюк були нагороджені грамотами та отримали сертифікати.

3. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 26-28 квітня). Павло Євгенович Біда, Арсен Андрійович Букса та Дмитро Володимирович Нетлюх нагороджені грамотами.

2016 рік

1. Всеукраїнська студентська олімпіада з професійно орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Національний університет водного господарства та природокористування, 20-22 квітня). Роман Євгенович Турченяк зайняв IV місце.

2. Всеукраїнська студентська олімпіада з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» (Національний університет цивільного захисту України, 23-24 березня). Олег Зенонович Харабарук отримав диплом IV ступеня.

3. Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Цивільний захист» (Національний університет цивільного захисту України, 23-24 березня). Віталій Валерійович Кушнір зайняв V місце.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

2019 рік

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 27 березня). Ігор Іванович Городецький та Антон Олександрович Личманюк нагороджені дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни «Охорона праці» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 19 квітня). Георгій Ашотович Худавердян нагороджений дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – доцент І.М. Городецький).

2018 рік

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни «Охорона праці» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 13 квітня). Роман Євгенович Турченяк нагороджений дипломом ІІІ ступеня (науковий керівник – доцент І.М. Городецький).

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань «Пожежна безпека» (Національний університет цивільного захисту України, 28 березня). Іван Володимирович Дільний нагороджений дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – д.т.н., в.о. проф. А.М. Тригуба).

2017 рік

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016–2017 навчальному році зі спеціальності «Охорона праці» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 28 березня). Роман Євгенович Турченяк та Роман Степанович Кирик нагороджені дипломом ІІІ ступеня та грамотами (керівник – к.т.н., доцент І.М. Городецький).

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук «Управління проєктами: крок за КРОКом» на базі Університету економіки та права «КРОК» (17 березня). Антон Олександрович Личманюк нагороджений дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).

3. Конкурс наукових робіт студентів вищих навчальних закладів «Потенціал молоді – у агровиробництво» Департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України (27 вересня). Іван Петрович Душко та Петро Петрович Яцунський зайняли ІІ місце та нагороджені подяками, а також отримали сертифікат (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).

4. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Транспортні технології (за видами транспорту)» (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Острозького, 30 березня). Андрій Романович Магера нагороджений дипломом ІІІ ступеня (керівник – к.т.н., доц. А.М. Тригуба).

5. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Економіка сільського господарства та АПК» (Подільський державний аграрно-технічний університет м. Кам’янець-Подільський, 30-31 березня). Ілля Процків нагороджений дипломом ІІІ ступеня та грамотою (керівник – к.т.н., доц. П.М. Луб).

2016 рік

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Охорона праці» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 25 березня). Дмитро В’ячеславович Марчук та Василь Валерійович Височанський (група Ен-12сп) нагороджені дипломами ІІІ ступеня; грамотою Громадської організації «Спілка фахівців безпеки життєдіяльності» нагороджено науковий гурток кафедри УПБВ за активну участь та високі показники у роботі зі студентами щодо підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Охорона праці» (керівник – к.т.н., доцент І.М. Городецький).

2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук «Управління проєктами: крок за КРОКом» на базі Університету економіки та права «КРОК» (23 березня). Степан Олегович Крупич (група М-72) та Юрій Богданович Жолобак (група М-51) здобули дипломи ІІІ ступеня (науковий керівник – к.т.н., доцент В.О. Тимочко).

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни «Цивільна оборона та пожежна безпека» (Національний університет цивільного захисту). Студент групи М-31 Іван Яцканич нагороджений дипломом ІІ ступеня (керівник – к.т.н., доц. А.М. Тригуба).

Powered by Web Agency