Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Навчання на кафедрі управління проєктами та безпеки виробництва

Кафедра управління проєктами та безпеки виробництва бере участь у підготовці фахівців з усіх спеціальностей в університеті.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за навчальними та робочими навчальними планами освітніх програм ОС «Бакалавр» та «Магістр».

Для студентів ОС «Бакалавр» викладаються такі дисципліни: безпека життєдіяльності та охорона праці, аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК. За вибором студентів – ергономіка, основи професійної безпеки та здоров’я людини

Для студентів ОС «Магістр» викладаються: охорона праці в галузі та цивільний захист, управління проєктами, сертифікація та управління якістю продукції. За вибором студентів – основи медицини у надзвичайних ситуаціях

Теоретична підготовка майбутніх фахівців здійснюється на підставі сучасних досягнень науки та техніки, а також згідно з вимогами правової і нормативної документації з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Кафедра забезпечує створення компетенцій у майбутніх фахівців, які забезпечують здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва і у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій відповідної науки, певних знань, умінь, технологічних методів та прийомів, а також характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Забезпечення якості освітнього процесу під час підготовки студентів

На кафедрі управління проєктами та безпеки виробництва особлива увага приділяється питанню підвищення якості освітнього процесу. Із залученням стейкхолдерів переглядається та оновлюється освітня програма, робочі програми навчальних дисциплін. Після завершення вивчення дисциплін, що читаються на кафедрі, проводяться анкетування студентів, що дає змогу викладачам переглядати структури дисциплін та їх наповнення.

Викладачі кафедри кожні три роки проходять навчання та підвищення кваліфікації, беруть участь у тематичних заходах.

Філії кафедри

Кафедра має свої філії на наступних підприємствах:

  1. ТОВ «Волинь-Агро»;
  2. ТОВ «Геслан»;
  3. Львівській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого;
  4. ТОВ «Авто-світ».
Powered by Web Agency