Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Історія кафедри фізики та інженерної механіки

Як окрема структурна одиниця Львівського сільськогосподарського інституту кафедра фізики була створена 30 листопада 1946 року.

Протягом 1947–2007 рр. неодноразово змінювалася її назва: кафедра фізики і метеорології (1947–1959), кафедра фізики і вищої математики (1959–1960), кафедра фізики і електротехніки (1960–1963), кафедра фізики (1963–1987), кафедра фізики і теоретичної механіки (1987–1989), кафедра фізики (1989–2007). З 2007 р. кафедра має свою теперішню назву.

Першим завідувачем кафедри фізики був професор В.Я. Кучер, який очолював кафедру до 1960 р. З 1960 року кафедрою керував доцент В.І. Волощенко, а в 1965–1976 рр. – доцент І.Д. Третяк. За цей час зусиллями викладачів і лаборантів створено шість навчальних лабораторій та одну науково-дослідну лабораторію для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 р. кафедру очолив доцент П.І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчався вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти.

Упродовж 1994–2005 рр. кафедрою керував доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор М.М. Семерак. У цей час основну увагу на кафедрі приділяли вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.

З 2005 року кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор С.В. Мягкота.

Влітку 2007 року до кафедри приєднано секцію інженерної механіки.

Колектив кафедри забезпечує викладання таких дисциплін: «Загальний курс фізики», «Фізика з основами біофізики», «Агрометеорологія», «Кліматологія та метеорологія», «Радіоелектроніка», «Будівельна фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Основи теорії споруд», «Механіка матеріалів і конструкцій», «Інженерна механіка».

Студенти вивчають закони природи й набувають практичних навичок у лабораторіях механіки та молекулярної фізики, електрики та електромагнетизму, оптики, опору матеріалів.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Фізика і науково-технічний прогрес». Під керівництвом викладачів кафедри студенти неодноразово ставали переможцями та призерами всеукраїнських олімпіад зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Колектив кафедри налічує 6 співробітників: професор, д-р. ф.-м. наук С.В. Мягкота, доценти, кандидати ф.-м. наук О.М. Пономаренко та О.М. Бурнаєв, доцентка, канд. т. наук Х.Б. Василів, в.о. доцента, канд. ф.-м. наук О.П. Кушнір, провідні фахівці Т.Й. Куречко та П.В. Ціцький.

На кафедрі сформувались і успішно функціонують такі напрями наукових досліджень: люмінесценція, вузькосмугові фільтри, реставрація технічної спадщини.

Співробітники кафедри опублікували понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розробили понад 130 лабораторних робіт, отримали 7 авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів кафедри опубліковані у провідних вітчизняних і міжнародних наукових журналах, в тому числі включених до наукометричної бази Scopus.

Кафедра має тісні наукові контакти з українськими та закордонними науково-виробничими колективами.

Powered by Web Agency