Кафедра
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контакти


Наукова робота кафедри фізики та інженерної механіки

Кафедра фізики та інженерної механіки проводить наукові дослідження на тему «Дослідження фізичних властивостей об’єктів біологічного та неорганічного походження».

Роботи на зазначену тему включають у себе такі основні розділи:

- Проблеми радіаційного матеріалознавства;

- Дослідження трибологічної та трибокорозійної поведінки металів, механізмів та кінетики їх механічного та корозивно-механічного пошкодження в агресивних середовищах;

- Дослідження закономірностей багатопроменевої інтерференції плівкових діелектричних структур та розробка неруйнівних методів визначення їх оптичних параметрів, проєктування вузькосмугових оптичних фільтрів;

- Розрахунок механічних напружень неоднорідних конструкцій.

Основні наукові розробки:

Пристрій для визначення трибоелектрохімічних характеристик металів в умовах корозійного впливу електролітів: патент на корисну модель №32128 Україна: заявка № u2007 12589 від 13.11.2007.

Спосіб нанесення захисного покриття: патент №30372А Україна: МКВ 6С23С10/00. №98031245; заявл. 11.03.98; опубл.15.11.2000, Бюл. №6 – ІІ. 3 с.

Спосіб виготовлення оптичного фільтра із вузькою смугою пропускання: патент на корисну модель №46322 Україна: G02B1/00. № u200908649; заявл. 17.08.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23

Спосіб визначення показника загасання світла в плівці плоскопаралельної одноплівкової структури: патент на корисну модель №26018 Україна: G01N21/00. №  u200705526; заявл. 21.05.2007; опубл. 27.08.2007, Бюл. №13.

Спосіб визначення кута Брюстера для верхньої межі поділу багатошарової  плоскопаралельної структури: патент на корисну модель №24663 Україна: G01N21/00. № u200701914; заявл. 23.02.2007; опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.

Спосіб визначення показників заломлення і товщин шарів прозорої плоскопаралельної структури з довільним числом шарів: патент на корисну модель №54392 Україна: G01N 21/00. № u201004517; заявл. 19.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. №21.

Апаратно-програмний комплекс для зондування атмосфери. Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву – Вип.  7. Львів: ЛДАУ, 2007. С. 55-56

Програмно-апаратні засоби дистанційного зондування атмосфери. Інженерія агропромислового виробництва. Вчені факультету механіки та енергетики  виробництву –  Вип.  2, Львів: ЛНАУ, 2008. С. 97-98

Система автоматизації карильйонів. Вчені ЛНАУ виробництву – Вип. 10. Львів: ЛНАУ, 2010. С.95

Системи автоматизації бою дзвонів та курантів. Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву. Каталог інноваційних розробок – Вип. 11. Львів: ЛНАУ,  2011.  С. 41

Розробка жакмарів з автоматичним керуванням. Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву. Каталог іноваційних розробок – Вип. 13. Львів: ЛНАУ, 2013. С. 47

Атмосферні циркуляції в карпатському регіоні за даними наземних метео- та аерологічних спостережень. Інформаційний бюлетень науково-освітнього консорціуму ГеоГеліоАстрофізика. – Львів, 2017. – №1. С. 30-32.

Студентська наукова робота

Переможці всеукраїнських конкурсів:

- Вікторія Качуровська – переможниця конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2018 і 2019 рр. (https://zavtra.in.ua/wp-content/uploads/2019/05/3tour.pdf); посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у номінації «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (http://artedu.uz.ua/2098-vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robt-v-galuz-dizayn-obrazotvorche-mistectvo-dekorativne-mistectvo-restavracya.html).

- Роман Кирик – зайняв ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2016 р.).

- Іван Грач – зайняв ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика» (спеціалізація «Механіка») (Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019 р.).

- Роман Ляхович – зайняв І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2019 р.).

Powered by Web Agency