Кафедра
Освітні програми
Колектив
Наука
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
КонтактиЛабораторії кафедри інформаційних технологій

На кафедрі інформаційних технологій функціонує 5 навчальних лабораторій, а саме:

- «Комп’ютерно-інтегровані технології Horsch» каб.55М (корпус факультету механіки та енергетики);

- «Інформаційних технологій», каб. 118 (головний корпус);

- «Автоматики та автоматизації виробництва», каб. 19М (корпус факультету механіки та енергетики);

- «Проєктування інформаційних систем», каб. 21М (корпус факультету механіки та енергетики);

- «Схемотехніки та мікроконтролерів», каб. 23М (корпус факультету механіки та енергетики).

Здебільшого вищезазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення інформаційних систем та технологій.

У лабораторії «Комп'ютерно-інтегровані технології Horsch» встановлено два сучасних автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих стенди:

- сівалки пневматичної точного висіву Maestro із програмним керуванням E-Manager Maestro 9.67.1

- сівалки універсальної зернової Pronto із програмним керуванням E-Manager 9.68.

Наявне лабораторне обладнання допомагає студентам освоювати та досліджувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології в системах автоматизації сільськогосподарського виробництва.

Лабораторія «Інформаційних технологій» вміщує 20 сучасних робочих місць, оснащених комп’ютерами на базі процесора Intel Core i5-9400F (32 Gb DDR4, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 1 Tb HDD, 256 Gb SSD, монітор 24"), об’єднаними в локальну мережу. У лабораторії передбачено наявність виділеного сервера, а також підключення комп’ютерів до мережі Internet.

Перевагою такої організації роботи лабораторії є висока універсальність створюваної інфраструктури. Завдяки використанню повноцінного ПК на кожному робочому місці досягається висока продуктивність всього комплексу. Саме це дозволяє використовувати різноманітні сценарії комп’ютерного навчання, застосовувати як мережеві, так і локальні навчальні програми і тренажери.

У лабораторії «Інформаційних технологій» проводяться практичні та лабораторні заняття із таких дисциплін:

- Комп’ютерні технології з основами програмування;

- Інформаційні технології;

- Комп’ютерна графіка;

- Алгоритмізація та програмування;

- Об’єктно-орієнтоване програмування;

- Інтелектуальний аналіз даних;

- Моделювання систем;

- Мережеві технології.

Лабораторію «Автоматики та автоматизації виробництва» обладнано:

- лабораторним стендом НТЦ11 «Основи автоматизації»;

- лабораторним стендом НТЦ12 «Основи автоматики і обчислювальної техніки»;

- лабораторним стендом НТЦ 5 «Електроніка»;

- блоком живлення БП4822-2;

- осцилографом Ф4372;

- вольтметром універсальним Б7-21А.

На основі цього обладнання розроблено комплекси лабораторних робіт, які дозволяють студентам закріпити отримані ними теоретичні знання на практиці із таких дисциплін: основи автоматики; електроніка та мікросхемотехніка; технічні засоби автоматизації; автоматика та мікропроцесорна техніка.

У лабораторії «Проєктування інформаційних систем» проводяться лабораторні роботи із наступних дисциплін: «Основи проєктування інформаційних систем», «Моделювання систем», «Управління ІТ-проєктами», «Комп’ютерні технології з основами програмування», «Інформаційні технології».

Під час виконання лабораторних робіт та у позаурочний час студенти набувають знання та вміння щодо:

- використання стандартів проєктування інформаційних систем та оформлення проєктної документації;

-  застосування системного підходу до проєктування інформаційних систем;

- топології та архітектури інформаційних систем;

- структурної, об’єктно-орієнтованої та типової технології проєктування;

- розробки моделей, методів і технологій автоматизованого управління процесами аграрного виробництва в умовах мінливого проєктного середовища;

- методологій, методів та інформаційних технологій розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем;

- дослідження моделей і методів інтелектуального проєктування інформаційних систем та управління ІТ-проєктами;

- дослідження методів перетворення і передачі інформації у системах підтримки прийняття рішень;

- дослідження методів оцінювання ефективності функціонування інформаційних систем;

- розробки відповідної проєктної документації, процедур і засобів підтримки управління життєвим циклом інформаційних систем;

- реалізації ІТ-проєктів зі створення і впровадження інформаційних систем і технологій.

Лабораторія «Cхемотехніки та мікроконтролерів» забезпечує проведення досліджень та лабораторних занять із таких дисциплін:

-  Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів;

-  Мікроконтролери;

-  Інтернет речей;

-  Електроніка та мікросхемотехніка;

-  Елементи та пристрої автоматики.

В лабораторії студентам доступно 10 робочих місць, оснащених сучасними комп’ютерами з доступом до мережі Internet, стендами мікросхемотехніки, а також осцилографами, вольтметрами та генераторами імпульсів.

Програмне забезпечення комп’ютерів лабораторії містить MS Windows, MS Visio, симулятори електронних схем Electronics Workbench, Simulink Matlab, Mathworks Matlab, а також різноманітні комплектуючі Arduino.

Powered by Web Agency